Home
Organizacija
Naziv Name
JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet FACULTY OF PHILOSOPHY
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
FILOZOFSKI FAKULTET Ahmet Kasumović Muharema Fizovića Fiska6 + 387 35 306 331 + 387 35 251 583 ahmet.kasumovic@untz.ba