Home
Organizacija
Naziv Name
Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Public Institute for the Protection and Use of Cultural and Natural Heritage of Tuzla Canton
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
JU Zavod khpn TK Benjamin Bajrektarević Muftije ef. Kurta (prostorije OŠ Mejdan)bb 035/228-906 035/228-906 info@bastina.ba