Home
Organizacija
Naziv Name
Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
Perspektiva Ajdina Hasanović Strajka Mitrovića 5 062 293 136 035 250 152 sabina_begic@hotmail.com