Home
Organizacija
Naziv Name
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Faculty of Economics, University of Mostar
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
EF-SVE-MO Brano Markić Matice hrvatskebb 00 387 36 355 100 00 387 36 355 130 marija.cutura@sve-mo.ba