Home
Organizacija
Naziv Name
Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Faculty of agriculture and food technology
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
APTF Stanko Ivanković Biskupa Čule bb 036/337102 036/337105 agronomski.fakultet@tel.net.ba .