Home
Organizacija
Naziv Name
Internacionalni univerzitet Travnik INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
IUT Ibrahim Jusufranić Aleja Konzula-Meljanac bb 030-509-675 030-509-518 pravnasluzba@iu-travnik.com