Home
Organizacija
Naziv Name
Sveučilište u Mostaru Visoka zdravstvena škola High Medical School University of Mostar
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
VZŠ Mladen Mimica Matice Hrvatskebb 036 328 644 036 322 333 sve-mo.ba/vzs