Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Slavica Piplica Nepoznato / Nepoznata /
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
033 655 922 033 610 908 spiplica@vfs.unsa.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Ruski 2 2 2
Engleski 1 1 1
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Prirodno - matematički fakultet Diplomirani inžinjer hemije 1987
Specijalizacija Univerzitet u sarajevu Veterinarski fakultet   1998