Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Adaleta Durmić - Pašić Prirodne nauke / Biologija /
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
(033) 220 926 (033) 442 891 adela.durmic@ingeb.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Njemački 2 2 2
Engleski 3 3 3
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Diplomirani biolog 1997
Magisteriji Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Magistar bioloških nauka 2004
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet doktor bioloških nauka 2008