Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Esad Mulavdić Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
033 278 485 033 200 158 esad_mulavdic@gf.unsa.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Ruski 3 3 3
Njemački 2 2 2
Engleski 2 2 2
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet Diplomirani inžinjer građevinarstva 1983
Magisteriji Univerzitet u Nišu Građevinski fakultet   1990
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet   2004