Home
Istraživac
Ime i prezime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja
Nikola Borić Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema
Kontakt informacije
Telefon Fax e-mail
033 250 744 033 250 725 nboric@etf.unsa.ba
Jezici
Jeziksort by this column Razumjevanje Govor Pisanje
Engleski 1    
Legenda
1 Elementarno
2 Srednje
3 Tečno
Akademije
Istraživač nije član akademije.
Obrazovanje
Tip diplome Univerzitet Fakultet ili visoka skola Dobiveni strucni naziv Godina sticanja diplome
Diploma Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Diplomirani elektro inžinjer 1971
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Doktor elektritehničkih nauka 1990