Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Analitičke i algebarske strukture u teoriji brojeva. Analytic and algebraic structures in number theory. Muharem Avdispahić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Selbergova formula traga Selberg trace formula
Millson-Shintani zeta funkcija Millson-Shintani zeta function
multimoduli multimodule
RD-kompozicioni nizovi RD-composition sequence
eksplicitne formule explicit formulas
lančani multiprsteni chained multiring
Selbergova zeta funkcija Selberg zeta function
hiperbolička determinanta rasijanja hyperbolic scattering determinant
Klasifikacija projekta
Naziv
Number theory, field theory, algebraic geometry, algebra, group theory
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Rezultati projekta su sadržani u radovima:1. M.Avdispahić,L.Smajlović:An explicit and it's application to the Selberg trace formula.Monatshefte fur Mathematik,Springer-Verlag(Vienna)(prihvaćen za objavljivanje). 2.M.Avdispahić,L.Smalović:Explicit formula for the hyperbolic scatering determinant,Acta Mathematica SinicaEnglish Series.Springer-Verlag(Heidelberg)(prihvaćen za objavljivanje). 3.M.Avdispahić,H.Jamak:Multimodules over multrings(II), International Journal of Pure and Applied Mathematics(Sofia,Bulgaria)(prihvaćen za objavljivanje). Između ostalog,dokazano je da za zeta funkcije koje zadovoljavaju funkcionalnu jednadžbu i pripadaju fundamentalnoj klasi Jorgenson-Lang,eksplicitna formula važi za širu klasu test funkcija,koje nisu nužno svuda diferencijabilne,čak niti neprikladne.Selbergova formula traga na strogo hiperboličkim Fuchsovim grupama,shvaćena kao eksplicitna formula,vrijedi,dakle,za širu klasu test funkcija.Dobijene su bolje procjene rasta logaritamskog izvoda Selbergove zeta funkcije,kao i nova untegralna reprezentacija zeta funkcije Millsona i Shintanija.Odbranjena je jedna magistarska radnja(Almir Huskanović) i objavlje udžbenik sa međunarodnom recenzijom:Hasan Jamak(grupe,prsteni i mrežež). The results of the project are cntained in the following articles: 1.An explicit and it's application to the Selberg trace formula.Monatshefter fur Mathematik,Springer-VerlagVienna)(to appear). 2.M.Avdispahić,L.Smajlović:Explicit formula oe the hyperbolic scattering determinant,Acta Mathematica Sinica.English Series.Springer-Verlag(Heidelberg)(to appear). 3.M.Avdispahić,H.Jamak:Multimodules over multirings II),International Journal of Pure and Applied Mathematics (Sofia,Bulgaria)(to appear).The explicit formula foe a triple(Z,Z, )in Jorgenson-lang's fundamental cllas of functions is proved to hold for a larege cllas of not necessarily differntiable nor even continuous test functions.Consequntly,Selberg's trace formula for a strictly hyperbolic Fuchsian group is extended to a larger cllas of test functions.Better growth estimates of the logarithmic derivative of Selberg's zeta function have been obtained.A new integral represantation of Millson-Shintani zeta function is given.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
Teoremi o prostim geodezijskim linijama na Fuchsovim grupama
1 - 1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 30.09.05
Cijena projekta
Cijena
22
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
22 Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.