Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Inteferentne pojave u maternjem jeziku( bosanskom, hrvatskom,srpskom) jezika učenika povratnika iz zemalja prijema Interference in Mother language(Bosnian,Croatian,Serbian) of Pupils Returnees from the Reciving Countries. Senahid Halilović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
interferencija(bosanski,hrvatski,srpski jezik)učenici povratnici,zemlje prijema Inteference in Mother Language(Bosnian,Croatian,Serbian)of Pupils Returnees from the Receiving Countries
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Identificirane su posljedice negativnog transfera iz jezika zemalja prijema u maternjem(bosanskom,hrvatskom,srpskom)jeziku učenika koji su se vratili u domovinu nakon dužeg boravka i školovanja(tokom posljednje decenije XXst.)u reaznim evropskim i vanevropskim zemljama.Istraživanjem je obuhvaćeno 640 učenika osnovnih i srednjih škola u dijelu BiH; to je uzorak koji osigurava vjerodostojnost dobijenih rezultata.Nako teorijskog Uvoda pratimo brojna odstupanja od pravopisne,gramatičke i leksičke norme bosansko,hrvatskog i srpskog jezika u pisanim radovima učenika,klasificiraju se i analiziraju odstupanja,redovito daju pravilna rješenja te utvrđuje obim interferentnih pojava.Prvi put u BiH istraživan je asocijativni profil leksike učenika povratnika,putem testa slobodnih jezičkih asocijacija.Pred nama je rezultat prvog istraživanja jezičke inteferencije od stranog jezika(njemačkog,engleskog,švedskog,norveškog,španskog...)ka maternjem(bosanskom,hrvatskom,srpskom) i sveobuhvatna analiza posljedica negativnog transfera na maternji jezik učenika.Studija ujedno ukazuje na metode i postupke raspoznavanja raznovrsnih odstupanja od norme maternjeg jezika,i nadaje se kao pouzdan lingvometodički priručnok za otklanjanje inteferentnih jezičkih pojava. Negative transfer has been identified from languages of reciving countries after a stay( the last decade of XX ct.)in European and overseas countires.This resaearch included 640 elementary and high-school B&H pupils.We observed departures from ortographic,grammatical and lexical standard of Bosnian,CDroatian,Serbian in pupil9s papers,clasified and analyzed variations, offering corrections ant determining the interference scope.For the first time in B&H, associative lexical profile of the returnee pupils was researched,through free language associations.We have results of the first serious research of specific language interference from a foreign(German,English,Swedish,Norwegian,Spanish..)into mother tongue(Bosnian,Croatian,Serbian)and an analysis of negative transfer into pupil9s mother language standard,as a reliable linguomethodolgical manual for language interference elimination.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.02 31.12.02
Cijena projekta
Cijena
23.048
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
23.048 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.