Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Numerička I Eksperimentalna Analiza Prolaza Toplote, Vlage I Zraka Kroz Prozor Numerical and experimental analysis of a heat, moisture and air trnsfer thhrough the window Dunja Martinović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
zrak air
MKV FVM
prozor window
temperatura temperature
toplota heat
vlaga moisture
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
U ovom projektu su prikazani razvoj i primjena metode konačnih volumena (MKV) za predviđanje rasporeda temperature u prozoru. Proračunski domen je sastavljen od različitih materijala različitog oblika. Istražen je uticaj debljine zračnog medusloja u prozorima s dvostrukim staklom na toplotne gubitke i temperaturu na unutrašnjem staklu u nekoliko riješenih primjera. Toplotni gubici su manji za oko 18 % za debljinu od 12 mm, a oko 34 % za debljinu od 16 mm nego za debljinu zračnog medusloja od 9 mm. Staklo se neće orositi ako je debljina zračnog medusloja veća od 9 mm za vanjsku temperaturu zraka od 263 K. Eksperimentalno istraživanje je izvedeno da se ispita prolaz vlage i zraka kroz prozor. Rezultati pokazuju da MKV i eksperimentalni metod mogu biti uspješno korišteni za istraživanje i dizajniranje prozora. In this project, development and application of a finite volume method (FVM) for prediction of the distribution of temperature in the window are presented. The solution domain is composed of a different materials differently shaped. The influence of the thickness of air - interstice in the window with double window - pane on the heat loses and the temperature on the inside of the window - pane in a few solved axamples is researched. The heat loses are lower for about 18 % for the thickness of 12 mm, about 34 % for the thickness of 16 mm than for the thickness of air inerstice of 9 mm. The window - pane will not be dewed if the thickness of air - interstice is higher than 9 mm for the exterior ambient air temperature of 263 K. Eksperimental research is performed to evaluate a moisture and air transfer through the window. Results show that the FVM and the experimental method could be used successfully for research and design windows.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
10000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.