Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Bazen rijeke Save: Održivo korištenje, upravljanje i zaštita resursa - SARIB «Sava river Basin: Sustainable use, management and protection of resources - SARIB« Tarik Kupusović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
integralno upravljanje vodnim resursima integrated water resources management
djeca children
sediment sediment
riječni bazen river basin
zagađenje pollution
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Globalni cilj projekta je unaprijeđenje stanja okoliša u bazenu rijeke Save, uvođenjem integralnog upravljanja vodnim resursima; istraživanjem uzvodnih / nizvodnih utjecaja zagađivača, uključujući njihove prekogranične efekte te razvojem novih alata i naprednih metoda za unaprijeđenje kvaliteta okoliša i procjnu okolišnih i zdravstvenih rizika. Specifični ciljevi projekta su: ■ Prikupljanje i analiza informacija o izvorima, proticajima i nivou koncentracije zagađenja u bazenu rijeke Save, u cilju formiranja osnove za razvoj alata za procjenu i analizu; ■ Razvoj metoda i alata koji obezbijeđuju distribuciju i/ili ublažavanje kritičnog zagađenja (posebno kod ugroženih područja - "'hot spotova") u okviru bazena rijeke Save. ■ Korištenje projekta u cilju povećane interdisciplinarne saradnje između tehničkih, prirodnih i društvenih nauka i obezbjeđenje relevantnih saznanja aktivnim uključenjem predstavnika korisnika (industrije, poljoprivrede, okolišnih organizacija i grupa građana) u bazenu rijeke Save. Aktivnosti projekta realiziraće se kroz rad u 6 radnih paketa koji će obezbijediti sljedeće rezultate prtojekta: • Razvijen informacioni sistem podataka i upravljački sistem koji će služiti kao model za druge riječne slivove; • Identificirani "hot spotovi" i historijski trend zagađenja definiran na bazi geografske distribucije zagađenja; • Razvijeni i potvrđeni specifični alati za procjenu hemijskog zagađenja sedimenta; • Razvoj integralnih alata za podršku donošenju odluka baziranog na GIS-u, dinamičko modeliranje i procjena rizika, za "hot spot-ove"; • Predložen model za proračun "indeksa vodnog siromaštva", alata za praćenje raspoloživosti vodnih resursa i socio-ekonomskih karakteristika koje utječu na korištenje ovih resursa • Međunarodne zajedničke naučne publikacije i smjernice za unaprijeđenje kvaliteta okoliša riječnog bazena. The overall goal of the Project is improvement of the environment state in Sava river Basin by introducing the integrated water resources management; research of upstream / down stream pollution impacts, including their transboundary effects and by development of specific tools an methods for improvement environments and assessment of environment and health risks. The specific goals of the Projects are: • To collect and assess information on sources, fluxes and concentration levels of studied compounds in the context of the Sava river Basin. Aiming at forming a base for developing assessment tools. • To develop methods and tools which give the possibility to distribute and/or remediate critical loads (specifically at "hot spots") within the Sava river basin. • To use this project to facilitate increased interdisciplinary collaboration between technical, natural and social scientists and to ensure policy-relevant findings by the active incorporation of representatives of users including industry, agriculture, environmental organizations and citizens groups at the Sava river basin level. The Project activities will be implemented through the work in 6 working packages, which will provide the following Project results: • Developed expert data and information management system to serve as a model for other river catchment. • Identified "Hot spots" and historical trends of pollution defined on the basis of the geographical distribution of pollution • Developed and validated specific tools for the estimation of the extent of chemical pollution of sediments • An integrated decision support tool based on GIS, dynamic modeling and risk assessment for "hot spots" • Proposed model for the calculation of Water Poverty Index (WPI), the tool for the monitoring of availability of water resources and socio - economic characteristics which influence the usage of these resources; • International joint scientific publications and guidelines for the improvement of the environmental quality of the river basin.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
 
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
1149276 Projektni konzorcij ,
2347013 EC ,
1 - 2
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.