Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Uticaj Prenapona U Prenosnoj Mreži Na Pouzdanu Opskrbu Električnom Energijom Kantona Sarajevo ELECTRIC NETWORK OVERVOLTAGE EFFECTS ONTO RELIABLE ELECTRIC ENERGY SUPPLY OF THE CANTON SARAJEVO Salih Čaršimamović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Prenaponi Overvolatges
tropolni uklop 3-pole closing
jednopolni i tropolni apu 1-pole and 3-pole reclosing
elektromagnetski tranzijen TI electromagnetic transients
sklapanje switching
atmosferska pražnjenja lightning
Klasifikacija projekta
Naziv
Electrical engineering
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Kanton Sarajevo, kao jedan od najvažnijih Kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, nema vlastite kapacitete za proizvodnju električne energije. U potpunosti je ovisan od uvoza prirodnog plina i nafte i raspoloživih domaćih proizvodnih kapaviteta električne energije. Poslijeratna rekonstrukcija 110 i 220 kV mreže u Bosni i Hercegovini je uglavnom završena, dok je u toku rekonstrukcija i revitalizacija dalekovoda 400 kV kojim Kanton Sarajevo treba da se poveže sa proizvodnim pogonima TE Tuzla, TE Kakanj i HE u dolini rijeke Neretve. Također, ti 400 kV dalekovodi trebaju da međuentitetski i međudržavno povezu elektroenergetski sistem (EES) Bosne i Hercegovine. Kod ovako osjetljivih konekcija, posebna pažnja se poklanja analizi pouzdanosti i stabilnosti rada EES. Treba imati u vidu da su se i prije agresije u visokonaponskim mrežama u Bosni i Hercegovini javljali visoki atmosferski, sklopni i privremeni prenaponi, uz činjenicu da sadašnji EES radi sa slabim izvorima i relativno malim opterećenjima, te daje neophodno izvršiti analize prenaponskih stanja koji su u takvoj situaciji dominantan faktor pri provedbi koordinacije izolacije i pouzdanom radu EES. Posebnu pažnju u svemu tome treba posvetiti prenosnoj mreži okrenutoj prema Kantonu Sarajevo, kako zbog značaja ovog Kantona, tako i zbog činjenice da isti nema vlastite proizvodne elektroenergetske resurse i energetski je ovisan. Potrebno je formirati odgovarajući računarski model proračuna i analize prenaponskih pojava, koji bi bio verifikovan eksperimentalnim mjerenjima i istraživanjima u za to pogodnom elektroenergetskom postrojenju (HE, TE ili postrojenje Elektroprenosa). Računarski model bi se koristio za razne elemente EES pri provedbi navedenih analiza. Canton Sarajevo, as one of the most important Canton in Federation of Bosnia and Herzegovina, hasn't source of electric network. Also, Canton Sarajevo is dependent on import of natural gas and oil. Reconstruction of 110 and 220 kV electric network in Bosnia and Herzegovina had been finished. Reconstruction of 400 kV electric network is in progress. 400 kV electric network connect Canton Sarajevo with Thermo Power Plants (TPP) Kakanj and Tuzla as well as Flydro Power Plant (HPP) on River Neretva. Also, 400 kV electric network connect Federation of Bosnia and Hezegovina with Republica Srpska as well as electric network of Bosnia and Herzegovina with Croatia and Serbia and Montenegro networks. Having in mind the fact that the temporary and transient overvoltages have occured in the pre-war period, it is necessary to examine source, load and the further exploatation of the network. The significant attention should been given to analysis of reliability and stability of the electric network. Origin and classification of stressing overvoltages are important factors in coordination insulation procedures. The temporary and transient overvoltages were calculated using frequency dependent model. Verification of the used model was performed at the 220 kV network.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
10000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.