Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Ispitivanje prisustva polikloriranih bifenila u zemljištu vodozahvatnog područja na teritoriji Kantona Sarajevo Determination of Polychlorinated Biphenyls in the Soil in Canton Sarajevo Miroslav Sober
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Poliklorirani bifenili Polychlorinated biphenyls
određivanje mood
imunoesej  
kontaminacija immunoassay
zemljište contamination
voda soil
Klasifikacija projekta
Naziv
Environmental chemistry
Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology
1 - 2
Rezime
Rezime Resume
Poliklorirani bifenili (PCB) predstavljaju posebnu klasu spojeva koji nastaju uvođenjem jednog ili više atoma klora u molekulu bifenila. Na sobnoj temperaturi su uljaste tečnosti praktično netopive u vodi i dobro rastvorljive u organskim otapalima. Nisu eksplozivni, imaju veoma nisku električnu provodljivost, vrlo visoku toplotnu vodljivost i ekstremnu stabilnost na visokim temperaturama. Ove njihove osobine su bile presudne za današnju široku primjenu, pa se koriste prvenstveno kao izolacioni materijal u električnim transformatorima i kondenzatorima, ali i kao hidraulični medij za teške mašine u rudarstvu. Njihova izuzetna stabilnost u prirodi i izrazita lipofilnost je dovela do toga da danas praktično nema sredine u kojoj se ne nalaze, u manjim ili većim koncentracijama. Poliklorirani bifenili mogu u okoliš dospjeti nakon havarija postrojenja u kojima se koriste, np. trafo stanica ili oštećenjem uređaja koji ih mogu sadržavati, kao što su teška vozila u industriji i rudarstvu. Također mogu dospjeti ilegalnim odlaganjem opasnog otpada koji sadrži staro transformatorsko ulje, kontejnere koji su služili za njihov transport ili druge proizvode, a mogu nastati i prilikom spaljivanja otpada u industriji i domaćinstvu, naročito onog koji sadrži veće količine plastičnih masa. Poliklorirani bifenili spadaju u među supstance čije se toksično djelovanje najviše ispituje. Na osnovu višegodišnjeg ispitivanja mogućeg karcinogenog djelovanja, ovi spojevi su svrstani u grupu vjerovatnih karcinogena za ljude. Tokom rata u Bosni i Hercegovini došlo je do teških razaranja svih industrijskih postrojenja, uključujući i znatan broj trafo stanica. Neke od ovih trafostanica su se nalazile u blizini Sarajeva, pa čak i u vodozahvatnom području sa kojeg se grad Sarajevo snabdijeva pitkom vodom. Problem opasnog otpada, njegovog ilegalnog ulaska i lagerovanja predstavlja posebnu opasnost za svako društvo, pogotovo ono koje još nema potpuno razvijene mehanizme nadzora graničnih prelaza i kontrole ulaska i prolaska svih supstanci koje bi mogle predstavljati opasnost po život i zdravlje ljudi. U godinama neposredno poslije rata, Bosna i Hercegovina je pretsavljala upravo ovakvu sredinu koja je mogla biti pogodno područje za odlaganje opasnog otpada iz drugih krajeva. Područja oko Sarajeva ne predstavljaju nikakav izuzetak, pogotovo planine Igman i ostala područja koja su u vremenu nakon završetka rata bila pod kontrolom stranih vojnih formacija. Odlaganje opasnog otpada na ovim područjima, kao i primarna kontaminacija zemljišta usljed ratnih dejstava i razaranja postrojenja u kojima su se koristili poliklorirani bifenili predstavlja permanentnu opasnost za građane, a mogućnost ulaska ovakvih supstanci u vodu za piće dodatno otežava čitavu situaciju. U okviru realizacije ovog projekta izvršeno je sakupljanje uzoraka zemljišta i mulja sa lokacija od posebnog interesa za JKKP "Vodovod i Kanalizacija" Uzorci su ekstrahirani metanolom, a ispitivanje sadržaja polikloriranih bifenila je provedeno primjenom imunokemijske metode, uz korištenje RaPID assay kitova. Ukupno su obrađena 42 uzorka, sakupljena na različitim lokacijama i različitim dubinama. Uprkos očekivanjima, a na sreću stanovnika koji se snabdijevaju vodom sa ispitivanih vodozahvatnih područja, utvrđene su sasvim male koncentracije PCB koje ne predstavljaju značajniju kontaminaciju. Ova kontaminacija je locirana u srednjim i dubljim slojevima zemljišta što ukazuje na to da potječe iz perioda starijeg od 10 godina, te se najvjerojatnije radi o polutantima koji su tu dospjeli prije rata. The polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of synthetic organic chemicals that can cause a number of different adverse effects. In general PCBs are relatively insoluble in water and solubility decreases with increased chlorination. They are freely soluble in nonpolar organic solvents and biological lipids. Consumer products that may contain PCBs include old fluorescent lighting fixtures, electrical devices or appliances containing PCB capacitors made before PCB use was stopped old hydraulic oil and transformers oil. Once in the environment PCBs don't readily break down and therefore may remain for very long periods of time. They can easily cycle between air, water and soil. Sediment that contains PCB can also release the PCBs into the surounding water. The general population may be exposed to PCBs by ingesting contaminated food and water and by inhaling contaminated air. Many studies have looked at how PCBs can affect human health. Polychlorinated biphenyls can cause chloracne and rush, some of them can mimic or block action of hormones or affect immune system. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC) PCBs are probably carcinogenic to humans. During the recent war, destruction of transformer stations and industrial facilities caused a spill of transformer oil and uncontrollable combustion of PCBs. In some cases nearness of water supply line implicate that there might be heavy contamination of soil and environment with PCBs. During implementation of this project, samples of soil and mood were collected from locations that were suggested by local water supply provider. Samples were analysed using immunochemical method with RaPID assay kits. Total of 42 samples were analysed showing surprisingly low levels of PCBs that might be associated to contamination of soil before the war.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
--- ---
Cijena projekta
Cijena
 
 
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.