Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Teoremi O Prostim Geodezijskim Linijama Na Fuchsovim Grupama PRIME GEODESIC THEOREMS ON FUCHSIAN GROUPS Muharem Avdispahić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Proste geodezijske linije Prime geodesies
Riemannova zeta funkcija Riemann zeta function
Selbergova zeta funkcija Selberg zeta function
L-funkcije L-functions
integralna reprezentacija integral representations
eksplicitne formule explicit formulas
teoremi o prostim brojevima prime number theorems
Fuchsove grupe Fuchsian groups
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Prema Jorgensonu i Langu, Selbergova zeta funkcija , za Fuchsovu grupu prve vrste, zajedno sa faktorom svoje funkcionalne jednadžbe čini uređenu trojku koja pripada fundamentalnoj klasi funkcija, pri čemu je reda (1. 1). Slabeći uslove u nuli i beskonačnosti, mi proširujemo klasu test funkcija na koje se može primijeniti eksplicitna formula. Tako dolazimo do bolje procjene rasta logaritamskog izvoda Selbergove zeta funkcije, što nam omogućuje i da poboljšamo Selbergovu i Huberovu procjenu ostatka u teoremu o prostim geodezijskim linijama na odgovarajućim Riemannovim površima. Rezultati projekta su sadržani u dva rada M. Avdispahića i L. Smajlović: Explicit formula for a fundamental class of functions. Bulletin of the Belgian Mathematical Society Simon Stevin 12 (2005), No. 4 i «On the prime number theorem for a compact Riemann surface« (na recenziji) i povezani su sa radom istih autora: An explicit formula and its application to the Selberg trace formula, Monatshefte fur Mathematik (prihvaćen za objavljivanje), urađenim unutar projekta «Analitičke i algebarske strukture u teoriji brojeva» Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Takođe su prezentirani na Fourth European Congress of Mathematics. Stockholm. Sweden, June 27 -July 2, 2004. In Jorgenson-Lang's terminology. Selberg"s zeta function Zp of a cofinite Fuchsian group f together with the fudge factor 4V of its functional equation constitutes a triple (Zp, Zp, ¥r) belonging to the fundamental class of functions and HPr is of order (1,1). We enlarge the class of test functions to which Jorgenson-Lang's explicit formula applies. Giving a better estimate for the growth of ZV/Zp. we improve the error term in the prime geodesic theorem for these goups. The results of the project are contained in two papers by M. Avdispahić and L. Smajlović: Explicit formula for a fundamental class of functions. Bulletin of the Belgian Mathematical Society Simon Stevin 12 (2005), No. 4 and «On the prime number theorem for a compact Riemann surface)) (submitted) and are also related to their work: An explicit formula and its application to the Selberg trace formula, Monatshefte fur Mathematik. 6. Ključne riječi Prime geodesies, Fuchsian groups, Riemann zeta function, Selberg (na engleskom jeziku) zeta function, L-functions, integral representations, explicit formulas, prime number theorems
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
Analitičke i algebarske strukture u teoriji brojeva
1 - 1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 30.09.05
Cijena projekta
Cijena
11000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.