Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Naučno Stručna Laboratorija Za Plastinaciju Bioloških Preparata Scientific laboratory for plastination of biological specimens Arnautović Ibrahim
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Carbol Carbol
Toksične kemikalije Toxic materials
Epoxy Epoxy
silikoni Silicones
Formalin Formaldehyd
Konzerviranje Conservation
Polimerizacija Polymerisation
Biološki preparati Biological specimens
Poliesteri Polyester
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Predmet istraživanja je uvođenje sofisticirane metode za pripremu učila za studente kao i unapređenje naučno istraživačkog rada . Nastavno i tehničko osoblje Zavoda je uspjelo da ovlada tehnikama prikazivanja krvnih sudova na jedan atraktivan i edukativan način , zatim tehnikom izrade suhih preparata i dijelom pripremanja plastificiranih eksponata. Smatramo da bi korištenjem nove tehnologije u konzerviranju preparata plastinacijom postepeno se oslobodili štetnih kemikalija i na taj način zaštitili zdravlje cjelokupnog osoblja Instituta , a posebno studenata. Pod pojmom plastifikacije se podrazumjeva konzerviranje pokvarljivih bioloških preparata putem dehidracije odnosno uklanjanjem vode i lipida, koji se elementi nadomještaju plastičnim polimerima( Silikoni, Epoxy,Poliesteri itd.). Preparati konzervirani na ovaj način su čisti, suhi i što je najvažnije netoksični su. Za manipulisanje ovim preparatima nisu potrebne rukavice, nema toksičnih isparavanja, prenosa zaraznih oboljenja itd. Ovi preparati su čvršći nego originalni, a također su trodimenzionalni. Preparati su bez mirisa, suhi na dodir i traju vječno. Rezultati rada laboratorije za plastinaciju koja je formirana bit će od koristi, ne samo našem Institutu, nego i drugim Institutima Veterinarskog fakulteta, a također i odgovarajućim Institutima drugih fakulteta Univerziteta u Bosni i Hercegovini. The subject of the research is the introduction of a sophisticated method for the preparation of the educational means for the students as well as the improvement of the research work. The teaching and technical staff of the Institute has succeeded to master the technique of presenting the blood vessels in an attractive and educational way, the technique of preparing the dry specimens and partly the technique of preparing the plastinated display. It is our opinion that, by using this new technology of conserving the specimens by plastination, we could, step by step, avoid the use of dangerous chemicals and in this way protect the health of the entire staff of the Institute, and especially of students. By the plastination is meant the conserving of the perishable biological specimens through dehydration, i.e. by elimination of water and lipids, which are replaced by plastic polymers (Silicone, Epoxy, Polyesters, etc.). The specimens prepared in this way, are clean, dry and what is the most important, they are not toxic. For the manipulation of these specimens the gloves are not necessary, there is no toxic vapors, no contamination by contagious diseases, etc. The specimens are harder than the originals and they are tree-dimensional. The specimens are without smell, they are dry on the touch and are durable. The results of the work of the Laboratory for Plastination, which was established, will be helpful, not only to our Institute, but also to Institutes of the Veterinary Faculty, and also to other similar institutes of universities in Bosnia and Herzegovina.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
29.12.03 29.12.05
Cijena projekta
Cijena
20000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.