Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Genetička karakterizacija prirodnih bioloških resursa u BiH Genetic characterization of natural resources in Bosnia and Herzegovina. Fifat Hadžiselimović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Genetička karakterizacija Genetic characterization
fingerprinting fingerprinting
FISH FISH
RAPD RAPD
AFLP AFLP
bioresursi bio-resources
biodiverzitet biodiversity
genofond gene-pool
održivost sustainability
Klasifikacija projekta
Naziv
Genetics, cytogenetics
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Područje BiH karakteriše visok stepen polimorfizma bioloških sistema. Ovaj (genetički) polimorfizam rezultat je prirodno-povijesnog procesa interakcije čitavog spektra genotipova i raznovrsnih uslova životne sredine. Živi svijet Bosne i Hercegovine predstavlja jedinstven evropski biološki resurs i specifikum, kako po bogatstvu biodiverziteta, tako i po prisustvu brojnih višeznačno interesantnih endemičnih formi. Unatoč činjenici da je veoma često bio u fokusu ozbiljnih znanstvenih promatranja, još uvijek je nepotpuno i nedovoljno istražen. To se argumentirano može tvrditi, ne samo za one svojstvenosti koje se proučavaju najsavremenijim molekularno-genetičkim, citogenetičkim (i dr.) metodama, nego i za one osobine koje se spoznaju primjenom klasičnih biosistematskih i ekoloških metoda i pristupa u analizi biodiverziteta. Predloženi projekat je obuhvatio istraživanje metoda za genetičku karakterizaciju prirodnih bioloških resursa u BiH. Ideja o karakterizaciji i inventarizaciji dragocjenih bioloških podataka i genetičkih informacija na području BiH datira još od polovine 80-tih (banke genotipova za potrebe superorizacije hibrida). U posljednih dvadeset godina razvoj ideje o prezervaciji i konzervaciji autohtonog genofonda Evrope, te razvoj specifičnih molekularno-bioloških metoda doživio je intenzivnu akceleraciju, posebno u posljednoj deceniji. U tom periodu EU je uložila, za naše prilike, ogromna sredstva u genetičku karakterizaciju ekonomski zanimljivih prirodnih resursa, posebno u pravcu testiranja njihove autohtonosti. Rezultati realizacije tih projekata su u više područja bili gotovo poražavajući – ni u jednoj od članica Unije nisu registrirane populacije sa pouzdano očuvanim, izvornij genofondom (kao što je to slučaj i sa «autohtonim» salmonidama). Slijedeći ta iskustva Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju (INGEB) je svojevremeno pokrenuo dugoročni projekat DNK karakterizacije autohtonih biljnih, animalnih i humanih populacija. Preliminarni rezultati dosadašnjih istraživanja afirmiraju punu opravdanost i urgentnu potrebu takvih istraživanja. Fundamental population and genetic research of animal and plant populations depend on preliminary knowledge of the real situation in terms of variations of molecular markers within each individual population. Wildlife of Bosnia and Herzegovine represents a unique but insufficiently explored European biological resource and specificum in terms of both diversity abundance and presence of numerous and commonly interesting endemic forms. Main research goals are genetic characterization of selected plant (Pinus heldreichii) and animal resources (Salmo trutta) and incorporation of the obtained results into gene database.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
Molekularno-genetička karakterizacija humanih,animalnih i biljnih resursa u BiH-II faza
1 - 1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.02 01.01.03
Cijena projekta
Cijena
33
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
33 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u FBiH ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.