Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
DNK identifikacija autohtonih bh populacija potočne pastrmke ( almo trutta m. fario L) gornjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka. DNA identification of autochthonous bh.populations of brow trout(Salmo trutta m.fario L). Rifat Hadžiselimović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
autohtone autocthonous
potočna pastrmka brown trout
mt DNK mt DNA
mikrosateliti microsatellites
STR STR
Neretva Neretva
populacija population
izolacija isolation
pritoka tributary
genetički drift genetic drift
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Potočna pastrmka je zbog kvalitetnog mesa cijenjena u ljudskoj ishrani,te se zbog toga i uzgaja.Rijeka Neretva sa svojim pritokama predstavlja rijuedak dragulj među hidroresursima BiH.U njen posebne prirodne vrijednosti, ubraja se i brojna populacija potočne pastrmke.Nažalost, u prošlosti, u akcijama "revitalizacije"postojećih, narušenih populacija, u više navrata je vršeno poribljavanje mladi potočne pastrmke uzgojene u vještačkim uslovima.na taj način, u naše vode je dospjela pastrmka iz drugih slivova.Rezultat analiza ( genetička kontrola mladi potočne pastrmke koja je korištena za poribljavanje) su potvrdile pretpostavke da je matični materijal na ribnjacima mješovitog porijekla, što je na žalost, još uvijek održava.Ovo istraživanje je usmjereno na analizu genetičkog diverziteta divljih populacija potočne pastrmke slobodnog toka rijeke Neretve, uzbodno od grda Konjica i nekih njenih pritoka u tom dijelu.Genetička struktura se detektuje putem PCR-RFLP dva strukturna mitohondrijalna gena i mikrosatelitnih markera.Jedan od vrlo bitnih produkata realizacije ovog projekta je mogućnost kreiranja genetičkih markera za detekciju matičnog jata iz autohtonih bosansko-hercegovačkih populacija, što ima nesaglediv privredni značaj. Brown trout much appreiciated in human diet for it's high quality meat,and therefore it is farmed.Neretva river,together whit it's tributaries,is a rare jewel amnog hydro-resources of B&H.Fairly large population of brown trout is one of it's natural resources.In the past actions of "revitalization" of the existent population, the rivers were stocked whit farmed fish on several accasions.In this manner our rivers were stocked whit trout from other basins.Results of the analyses(genetic control of the brown trout fingerlings used for fish-stocking) have confirmed the presumptions that the breading stock in the fishfarms is of mixed origin,and is,unfortunatly,stillmaintained. The research is focused on the analysis of genetic diversity of wild populations of brown trout in Neretva River,in the flow near Konjic and it9s tributataries.Genetic structure is dtected by PCR-PFLP of two coding mitochondrial genes and microsatellite markers.An important outcome of this project is possibility of identifying genetic markers for the selection of breading stock from autochthonous B&H populations,which is extremely impotant for economy.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
Molekularno-genetička karakterizacija humanih,animalnih i biljnih resursa u BiH-II faza
1 - 1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 01.01.05
Cijena projekta
Cijena
24
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
24 Fedralno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.