Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
"Citogenetički markeri u humanim populacijama FBiH,kao mogući bioindikatori za "Balkanski sindrom"" Cytogenetic markers in human populations of Federation of Bosnia and Herzegovina as possible bioindicators for the Balkan syndrom. Slavica Ibrulj
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
humani limfociti human lymphocytes
osiromašeni uranij depleted uraium
mikronukleusi micronuclei
hromosomske aberacije chromosomal aberrationa
Klasifikacija projekta
Naziv
Genetics, cytogenetics
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Cil projekta je bio komparativni genotoksikološki skrining populacija izloženih mutagenima živoptne sredine u ratnom i poratnom periodu.U uzorku populacije izložene dejstvu osiromašenog uranijuma utvrđena je povećana frekvencija hromosomskih aberacija i mikronuleusa u odnosu na ostale ispitivane populacije. The project aimed on comarative genotoxicolocalscreening of populations exposed to enviromental mutagens in war and past-war period.In comparison whit other analyzed populations,in sample of local population exposed to depleted uranium,increased frequency of chromosomal aberrations and micronuclei was determined.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.07.02 01.07.03
Cijena projekta
Cijena
30.1
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
30.1 Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.