Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Patohistološke studije mehanizma oštećemja nerva kod intraneuralne aplikacije lokalnog anestetika kombiniranog sa epinefrinom. Patohistological studies of mechanism of the nerve damage during intraneural application of local anesthetic in combination whit epinerfine. Faruk Dilberović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
lokalni anestetik local anesthetic
neurološki deficit neurologic deficit
intraneuralna aplikacija intraneural application
injekcion pritisak injection pressure
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Intraneuralna injekcija lokalnog anestetika može dovesti do mehaničkog oštećenjaperifernog nerva.Naša studija na životinjama pokazala je da su intraneuralne aplikacije lokalnog anestetika obično povezane sa visokim injekcionim pritiskom.U okviru ovog projekta pokazali smo da intraneuralna injekcija lokalnog aneastetika povezana sa visokim injekcionim pritiskom dovodi do povećanja rizika oštećenja perifernog nerva sa odgovarajućim neurološkim deficitom.Histološkom analizom pokazano je da u ovakvim slučajevima dolazi do destrukcije normalne građe nerva te degradacije aksona.Na sonovu rezultata naše studije zaključili smo da visok injekcioni pritisak može indicirati intranuralnu aplikaciju i dovodi do teških oštećenja živčanih fascikula sa perzistentnim neurološkim deficitom. INtraneural injection of local anesthetic may cause mechanical injury of the peripheral nerve.Our study on animals showed that intraneural application of local anesthetic may be associated whit high injection pressure.In this project we showed that an intraneural injection associated whit high injection pressure leads to higher risk nerve damage whit consequent neurogical deficit.Histologic examination showed destruction of neural architecture and degeneration of axons.High injection pressure t the onset of injection may indicate an intraneural needle placement and lead to severe fascicular injury and persistent neurologic deficit.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
"Mehanički i hemijski uticaj anestetika apliciranih intra ili paraneuralno kod dijagnostičkih i terapeutskih procedura"
1 - 1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.03 01.01.05
Cijena projekta
Cijena
31.5
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
31.5 Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo, Obala Maka dizdara 2
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.