Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Primjena fizikalno-hemijskih mikrobioloških metoda za procjenu stepena zrelosti i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva kao važnog faktora u razvoju njihove industrijske proizvodnje The apllication of physical,chemical and microbiological methods for assesment of pipening profile and quality. Zlatan Sarić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
tradicionalni sirevi traditional cheeses
zrenje ripening
fizikalno-hemijska physical-chemical
senzorna analiza sensory analyses
kvalitet quality
bakterije bacteria
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Projekat ima za cilj da se razviju fizikalno-hemijske i mikrobiološke tehnike za ispitivanje stepena zrelosti sira.To je važan korak u nastojanju da se kvalitet tradicionalnih BH sireva standarizira,podigne na viši nivo. The him of project is to develop and apply physical,chemical and microbiological methods for assesment of chees ripening degree.It is an imporant step in order to standardize and raise quality of traditional B&H cheeses.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
 
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
13 Federalno Ministarstvo obrazovanjka i nauke u Sarajevu Sarajevo,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.