Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja" "Market Orientation-factor of Business Development" Muris Čičić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
tržišna orijentacija market orientation
preduzeća companies
Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzrgovina
ekonomija u tranziciji transitional economy
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Predmet istraživanja bila je tržišna orijentacija preduzeća u BiH,kao determinanta privrednog razvoja BiH.Različit nivo tržišne orijentacije dovodi do manje ili veće dinamike u razvoju preduzeća,te utiče na njihove konkurentske sposobnosti.Istraživanje se fokusiralo na istraživanje faktora koji determiniraju dinamiku razvoja privrednih subjekata i privrede u cjelini.Dakle,istraživala se tržišna orijentacija kao determinanta privrednog razvoja i faktori koji određuju tržišnu orijentaciju.Prihvatanje koncepta održivog ekonomskog razvoja zasnovanog na postulatima tržišne demokratije,tranzicije i uključivanje u ekonomske i druge integrstivne procese i mega trendove u svijetu,za privredu BiH u sadašnjoj situaciji nema alternative.Primjena principa slobodne tržišne ekonomije,u zemljam u tranziciji,neminovno dovodi do niza problema i potreba za krupnim promjenama u privredi i društvu,a što je moguće amortizovati efikasnom transformacijom makro-ekonomskog sistema i strasteškim prilagođavanjem na mikro poduzetničkoj osnovi.Ovaj Projekat upravo je imao za cilj da se bavi proučavanjem i istraživanjem nastanka i razvoja koncepta tržišne orijentacije,njenog mjesta,uloge i značaja u kontekstu rasta i razvoja preduzeća,te mjerenjem uticaja pretpostvaki i determinanti tržišne orijentacije na perfomansi preduzeća.Dokazujući primjenjivost i opravdanost teoretskih hipoteza i nalaza dosada provedenih empirijskih istraživanja u svijetu,ovo istraživanje treba da potvrdi pozitivan uticaj tržišne orijentacije na rast i efikasnost preduzeća,tj eventualno odsustvo ovakve orijentiranosti domaćih preduzeća,što svakako utiče na rast i razvoj privrede u BiH.Ovaj je Projekat imao za cilj,ne samo da sintetizuje sva rlevantna dosadašnja teoretska razmatranja o modeliranju tržišne orijentacije u jednu koherentnu cjelinu,nego i da pruži praktičan doprinos u analiziranju sadašnje pozicije i nivoa orijentacije naših preduzeća te definisanje validnih preporuka o tome što je potrebno preduzećima da bi bila tržišno orijentisana i da bi stekla održivu konkurentsku prednost.na strani relevantnih pretpostavki izvršeno je mjerenje uticaja i značaja stavova top menadžmenta o potrebi akceptiranja tržišne orijentacije,izbjegavanje rizika i akceptiranju inovacija i promjena u preduzeću,te uticaj organizacijskih sistema(centeralizacija i sistema nadgrađivanja)na tržišnu orijentaciju.Također se pokušalo sagledati uticaj i stimulirajućih eksternih faktor(tržišne i tehnološke turbulencije,intenziteta konkurencije i snage dobavljača)na efikasnost i intenzitet uticaja tržišne orijentacije na efekte(performanse),a posebno na poslovne performanse(rast podaje,profita,prihoda,iskorištenost kapaciteta).U tom smislu su i8 ključne barijere za prihvatanje i implemnetaciju marketing koncepta,te biće predložene i određene mjere koje bi trebalo poduzeti kako bi se povećala tržišna orijentisanost BH preduzeća. It goes with sying that the market orientation represent the determinant of the economic develment of the country itself in it's entirety,and that it9s different levels result in more or less evident dynamics in the develpment of the companies or their competitive advantages.The so far empirical studies have shon than the theory of marketing concept in the economyof B&H is not an unknown,but than the behaviour of the companies is far from havigng understood it9s advantages in comparasion whitother business concept and the benefit if omplemented.Such a situation partly results from the objective circumstances connected with the long-time domination of the planned economy and war activities, and, to great extent, from the subjective deficiences of the domestic managers lacking the necessary knowledge as well as because of conformisim "why to change the existing situation if it is quite OK like this"? Although the study of the market orientation applied by the companies in Bosnia and Herzegovina comprised the analyses of both theoretical and practical aspects of this problem, it may be concluded that it is basically more applicable than fundamental since it places greater emphasis on practical explanation and finding solution to the problem.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.02 01.06.03
Cijena projekta
Cijena
23.22
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
23.22 Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta FBiH ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.