Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja"  
Kljucne rijeci
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Predmet istraživanja bila je tržišna orijentacija preduzeća u BiH,kao determinanta privrednog razvoja BiH.Različit nivo tržišne orijentacije dovodi do manje ili veće dinamike u razvoju preduzeća,te utiče na njihove konkurentske sposobnosti.Istraživanje se fokusiralo na istraživanje faktora koji determiniraju dinamiku razvoja privrednih subjekata i privrede u cjelini.Dakle,istraživala se tržišna orijentacija kao determinanta privrednog razvoja i faktori koji određuju tržišnu orijentaciju.Prihvatanje koncepta održivog ekonomskog razvoja zasnovanog na postulatima tržišne demokratije,tranzicije i uključivanje u ekonomske i druge integrstivne procese i mega trendove u svijetu,za privredu BiH u sadašnjoj situaciji nema alternative.Primjena principa slobodne tržišne ekonomije,u zemljam u tranziciji,neminovno dovodi do niza problema i potreba za krupnim promjenama u privredi i društvu,a što je moguće amortizovati efikasnom transformacijom makro-ekonomskog sistema i strasteškim prilagođavanjem na mikro poduzetničkoj osnovi.Ovaj Projekat upravo je imao za cilj da se bavi proučavanjem i istraživanjem nastanka i razvoja koncepta tržišne orijentacije,njenog mjesta,uloge i značaja u kontekstu rasta i razvoja preduzeća,te mjerenjem uticaja pretpostvaki i determinanti tržišne orijentacije na perfomansi preduzeća.Dokazujući primjenjivost i opravdanost teoretskih hipoteza i nalaza dosada provedenih empirijskih istraživanja u svijetu,ovo istraživanje treba da potvrdi pozitivan uticaj tržišne orijentacije na rast i efikasnost preduzeća,tj eventualno odsustvo ovakve orijentiranosti domaćih preduzeća,što svakako utiče na rast i razvoj privrede u BiH.Ovaj je Projekat imao za cilj,ne samo da sintetizuje sva rlevantna dosadašnja teoretska razmatranja o modeliranju tržišne orijentacije u jednu koherentnu cjelinu,nego i da pruži praktičan doprinos  
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Cijena projekta
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.