Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Ispitivanje uloge i značaja antagonista adrenergičnog i opioidergičkog sistema u patogenezi hemoragičkog šoka pasa Role and importance of adrenergic and opioide system antagonist on the pathogenesis of the hemorrhagic shock dogs. Josip Krnić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
dihidroergotoksin dihyroergotoxine
nalokson naloxone
arterijski pritisak mean arterial pressure
hemoragični šok Hemorrhagic shock
protok krvi blood flow
alfaadrenoceptori alpha adrenoceptors
opioidergični receptori opiate receptors
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Nalokson(NLA),atagonista endogenih opijatnih receptora i dihidroergotoksin(DHETX),antagonista alfa-adrenergičnih receptora su aplicirani pjedinačno ili istovremeno psima u cilju određivanja njihovih efekata u hemoragijskom šoku.Srednji srterijski pritisak,EKG,mezenterički protok krvi,frekvencija rada srca i respiracuje,hematokritska vrijednost,glikemija,proteinemija,te aktivnosti alkalne fosfataze,AST i ALT u plazmi su mjereni tokom tročasovne posthemoragijske hipotenzije kod 22 psa.Životinje su bile podjeljene u četiri grupe:DHETX-tretirane(N=6),Nal(N=5),DETX+Nal-tretirane(n=5) i NaCl-tretirane(n=6,kontrolna grupa).Aplikacija supstancija je izvršena prije iskrvarenja.nakon tročasovne posthemoragijske hipotenzije cjelokupna preostala količina krvi je vraćena psima, i životinje su držane još jedan sat u postretransfuzionom periodu.Preživljavanje pasa je praćeno još sljedećih 24 sata.Identična procedura provedena je i na 22 normotenzivna psa(oni nisu iskrvareni).Ustanovljeno je da u ovim eksperimentalnim uslovima profilaktično davanje DHETX-a pokazuje veći zaštitni efekat u očuvanju praćenih parametara i preživljavanja pasa u odnosu na NAL,dok je tretman sa DHETX+NAL imao najgore efekte( ni jedan pas nije preživio). The endogenous opiate receptor antagonist (naloxone,NAL) and alpha-adrenergic receptor antagonist(dihydroergotoxine,DHETX)were infused separately or simultaneously in dogs to determinne their effects in hemorrhagic shock..Mean arterial pressure,heart rate,electrocardiogram,mesenteric blood flow, respiratory rate,hematocrit,plasma protein and glucose level,alakaline,phpsphatase,AST and ALt were measured during sustained posthemorrhagic hypotension(180 min,40 mmHg) in 22 dogs.Animals were divided into four groups:DHETX-treated(n=6),NAL-treated(n=5),DHETX+NAL-treated(n=5),and SAL(saline)-treated(control group,n=6).The treatment was performed before bleeding.After 3 hours of posthemorrhagic hypotension,all shed blood was returned to the dogs,and animals passedthrough a postretrasfusion period for 60 min.THe animals which survived experimental procedure were observed in next 24 hours.The same experimental procedure was performed in 22 normotensive dogs.Under the presentexperimental conditions,prophylatic administration of DHETX had better effects on preservation of parameters,mesaured and survival of dogs than NAL,while DHETX+NAL treatment had the wors effects(no one dog survived)
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Cijena projekta
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.