Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni naziv Nazivsort by this column Name
- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine The National Museum of Bosnia and Herzegovina
Zemaljski muzej BiH Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine The National Museum of Bosnia and Herzegovina
VFS Veterinarski fakultet u Sarajevu Veterinary faculty in Sarajevo
OIS Univerzitet u Sarajevu, Javna naučna institucija Orijentalni institut The Institute for Oriental Studies in Sarajevo
FASTO Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Faculty of Sport and Physical Education
US Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo
GRUPA ZA NASLJEĐE Udruženje za očuvanje kulturnoga nasljeđa i zaštitu kulturno istorijskih vrijednosti Heritage Group
BCN-SME Udruženje mreža poslovne saradnje BCN-SME Business cooperation network
UMP BIH Udruženje Mladih pravnika u Bosni i Hercegovini Young Lawyers Association of B&H
Šumarski Šumarski fakultet u Sarajevu Faculty of Forestry
SFS Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo School of Dental Medicine with Clinics
SK/СК/SK “Slavistički komitet”/ “Cлавистички комитет”/ “Slavistički komitet” Slavic Committee
SOC Sarajevski otvoreni centar (Program Društvena istraživanja) Sarajevo Open Centre
SSST Sarajevska škola za nauku i tehnologiju,Sarajevo Sarajevo School of Science and Technology
REIC Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Europu REIC
IHGF,HEIS Privredno društvo Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta d.d., Sarajevo Hydro-engineering institute Sarajevo
PRISM RESEARCH Prism Research, Agencija za marketinška, medijska i društvena istraživanja Prism Research
PMF Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Faculty of Science
PFS Pravni fakultet u Sarajevu Faculty of Law
INSTITUT Poljoprivredni institut Agriculture Institute
IUPNB Philip Noel-Baker International University Philip Noel Baker
PA Pedagoška akademija u Sarajevu Pedagogical Academy of Sarajevo
NUBBiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine The National and University Library of Bosnia and Herzegovina
MAS Muzička akademija u Sarajevu Academy of music in Sarajevo
MFB Međunarodni forum Bosna International Forum Bosnia
MFS-patologija Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu,Institut i katedra za patologiju School of Medicine University of Sarajevo, Insitute and Deparment for Pathology
MFS Medicinski fakultet u Sarajevu Medical faculty Sarajevo
MFS Mašinski fakultet Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering
Lok institut Lok institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o LOK Institute for organization and economy
Komisija Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 0
KCUS Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Clinical Center University of Sarajevo
KBF Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Catholic Theological Faculty in Sarajevo
PFSA Javna ustanova "Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, Sarajevo Faculty of Agriculture, University of Sarajevo
JU HAS Javna ustanova Historijski arhiv Sarajevo Historical Archive Sarajevo
Institut za jezik Javna naučna ustanova ustanova Institut za jezik Sarajevo Public Scientific Institution Language Institute
INSTITUT ZA ISTORIJU Javna naučna ustanova ustanova Institut za istoriju u Sarajevu The Institute for History
INGEB SARAJEVO Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Public Scientific Institution Institute for Genetic Engineering and Biotechnology
INGEB Sarajevo Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Public Research Institution Institute for Genetic Engineering and Biotechnology
FIN Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini,Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Faculty of islamic studies
IPSA doo IPSA INSTITUT doo IPSA INSTITUTE
IUS Internacionalni univerzitet u Sarajevu International University of Sarajevo
IMIC Internacionalni multireligiski i interkulturni centar "Zajedno" Internatoional Multireligious and Intercultural Center "Zajedno"
IBU Internacionalni Burč Univerzitet International Burch University
Institut Zl Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Institute for the Research of Crimes Agains Humanity and International law
IGG Institut za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Institute of Geodesy and Geoinformatics of the Faculty of Civil Engineering - University of Sarajevo
IFMFTMFSA Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju, Medicinskog fakulteta u Sarajevu Institute of Forensic Medicine and Forensic Toxicology
(nije dat) Građevinski fakultet u Sarajevu (nije dat)
Global Analitika Global Analitika Association for social research Global Analytics
BPS Fondacija"Arheološki parrk:Bosanska piramida Sunca" The Archeological Park:"The Bosnian Pyramid of the Sun Foundation
FDT Filozofsko društvo "Theoria" Philosophical society "Theoria"
(nije dat) Filozofski fakultet u Sarajevu Faculty of Philosophy in Sarajevo
FFS Farmaceutski fakultet Sarajevo Faculty of Pharmacy Sarajevo
FZS Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Faculty of Health Studies of Sarajevo University
FSK Fakultet za saobraćaj i komunikacije Faculty for traffic and communication
FPN Fakultet političkih nauka Faculty of polotical sciences
FKN Fakultet kriminalističkih nauka Faculty of Criminal Justice Sciences
"E" IMQ,d.o.o Energoinvest, Institut za materijale i kvalitet, d.o.o. Sarajevo, Institute for material and quality
"E" - RTC - AMT ENERGOINVEST- Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima, d.o.o. Sarajevo ENERGOINVEST - RTC-AMT - Centre for Research Technology
ETF Sarajevo Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
EIS Ekonomski institut Sarajevo Economic institute sarajevo
EKFS Ekonomski fakultet Sarajevo School of economics and business Sarajevo
HRC Centar za ljudska prava, Univerzitet u Sarajevu Human Rights Centre, University of Sarajevo
Bosnjački institut Bosnjacki institut – Fondacija Adila Zulfikarpasica The Bosniac Institute - Adil Zulfikarpašić Foundation
ARHITEKTONSKI FAKULT Arhitektonski fakultet - Sarajevo University of Sarajevo - Faculty of Architecture
ADMO Akademsko društvo za međunarodne odnose, Sarajevo Academic Society on International Affairs - Sarajevo - ASIA
ANUBIH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
ALUSA Akademija likovnih umjetnosti Kantona Sarajevo Academy of Fine Arts
1 - 67
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.