Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni nazivsort by this column Naziv Name
- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine The National Museum of Bosnia and Herzegovina
ADMO Akademsko društvo za međunarodne odnose, Sarajevo Academic Society on International Affairs - Sarajevo - ASIA
ALUSA Akademija likovnih umjetnosti Kantona Sarajevo Academy of Fine Arts
ANUBIH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
ARHITEKTONSKI FAKULT Arhitektonski fakultet - Sarajevo University of Sarajevo - Faculty of Architecture
BCN-SME Udruženje mreža poslovne saradnje BCN-SME Business cooperation network
Bosnjački institut Bosnjacki institut – Fondacija Adila Zulfikarpasica The Bosniac Institute - Adil Zulfikarpašić Foundation
BPS Fondacija"Arheološki parrk:Bosanska piramida Sunca" The Archeological Park:"The Bosnian Pyramid of the Sun Foundation
"E" - RTC - AMT ENERGOINVEST- Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima, d.o.o. Sarajevo ENERGOINVEST - RTC-AMT - Centre for Research Technology
"E" IMQ,d.o.o Energoinvest, Institut za materijale i kvalitet, d.o.o. Sarajevo, Institute for material and quality
EIS Ekonomski institut Sarajevo Economic institute sarajevo
EKFS Ekonomski fakultet Sarajevo School of economics and business Sarajevo
ETF Sarajevo Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
FASTO Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Faculty of Sport and Physical Education
FDT Filozofsko društvo "Theoria" Philosophical society "Theoria"
FFS Farmaceutski fakultet Sarajevo Faculty of Pharmacy Sarajevo
FIN Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini,Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Faculty of islamic studies
FKN Fakultet kriminalističkih nauka Faculty of Criminal Justice Sciences
FPN Fakultet političkih nauka Faculty of polotical sciences
FSK Fakultet za saobraćaj i komunikacije Faculty for traffic and communication
FZS Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Faculty of Health Studies of Sarajevo University
Global Analitika Global Analitika Association for social research Global Analytics
GRUPA ZA NASLJEĐE Udruženje za očuvanje kulturnoga nasljeđa i zaštitu kulturno istorijskih vrijednosti Heritage Group
HRC Centar za ljudska prava, Univerzitet u Sarajevu Human Rights Centre, University of Sarajevo
IBU Internacionalni Burč Univerzitet International Burch University
IFMFTMFSA Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju, Medicinskog fakulteta u Sarajevu Institute of Forensic Medicine and Forensic Toxicology
IGG Institut za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Institute of Geodesy and Geoinformatics of the Faculty of Civil Engineering - University of Sarajevo
IHGF,HEIS Privredno društvo Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta d.d., Sarajevo Hydro-engineering institute Sarajevo
IMIC Internacionalni multireligiski i interkulturni centar "Zajedno" Internatoional Multireligious and Intercultural Center "Zajedno"
INGEB SARAJEVO Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Public Scientific Institution Institute for Genetic Engineering and Biotechnology
INGEB Sarajevo Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Public Research Institution Institute for Genetic Engineering and Biotechnology
INSTITUT Poljoprivredni institut Agriculture Institute
INSTITUT ZA ISTORIJU Javna naučna ustanova ustanova Institut za istoriju u Sarajevu The Institute for History
Institut za jezik Javna naučna ustanova ustanova Institut za jezik Sarajevo Public Scientific Institution Language Institute
Institut Zl Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Institute for the Research of Crimes Agains Humanity and International law
IPSA doo IPSA INSTITUT doo IPSA INSTITUTE
IUPNB Philip Noel-Baker International University Philip Noel Baker
IUS Internacionalni univerzitet u Sarajevu International University of Sarajevo
JU HAS Javna ustanova Historijski arhiv Sarajevo Historical Archive Sarajevo
KBF Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Catholic Theological Faculty in Sarajevo
KCUS Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Clinical Center University of Sarajevo
Komisija Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 0
Lok institut Lok institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o LOK Institute for organization and economy
MAS Muzička akademija u Sarajevu Academy of music in Sarajevo
MFB Međunarodni forum Bosna International Forum Bosnia
MFS Medicinski fakultet u Sarajevu Medical faculty Sarajevo
MFS Mašinski fakultet Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering
MFS-patologija Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu,Institut i katedra za patologiju School of Medicine University of Sarajevo, Insitute and Deparment for Pathology
NUBBiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine The National and University Library of Bosnia and Herzegovina
OIS Univerzitet u Sarajevu, Javna naučna institucija Orijentalni institut The Institute for Oriental Studies in Sarajevo
PA Pedagoška akademija u Sarajevu Pedagogical Academy of Sarajevo
PFS Pravni fakultet u Sarajevu Faculty of Law
PFSA Javna ustanova "Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, Sarajevo Faculty of Agriculture, University of Sarajevo
PMF Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Faculty of Science
PRISM RESEARCH Prism Research, Agencija za marketinška, medijska i društvena istraživanja Prism Research
REIC Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Europu REIC
SFS Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo School of Dental Medicine with Clinics
SK/СК/SK “Slavistički komitet”/ “Cлавистички комитет”/ “Slavistički komitet” Slavic Committee
SOC Sarajevski otvoreni centar (Program Društvena istraživanja) Sarajevo Open Centre
SSST Sarajevska škola za nauku i tehnologiju,Sarajevo Sarajevo School of Science and Technology
Šumarski Šumarski fakultet u Sarajevu Faculty of Forestry
UMP BIH Udruženje Mladih pravnika u Bosni i Hercegovini Young Lawyers Association of B&H
US Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo
VFS Veterinarski fakultet u Sarajevu Veterinary faculty in Sarajevo
Zemaljski muzej BiH Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine The National Museum of Bosnia and Herzegovina
(nije dat) Filozofski fakultet u Sarajevu Faculty of Philosophy in Sarajevo
(nije dat) Građevinski fakultet u Sarajevu (nije dat)
1 - 67
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.