Home
Podrška izdavanju enciklopedija i leksikona
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM)
 
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)sort by this column Broj
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Pregled djela