Home
Pretraživanje
[1 ]
[ ]
Lista istraživaca
Prezime i imesort by this column FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacija
Abadžić Hodžić Aida Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Abadžić Sabaheta Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Abazović Dino Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Abazović Mirsad D. Društvene nauke / Sociologija / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Abdić Adem Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Abdić Ademir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Abdurahmanović Lejla   Sarajevo School of Science and Technology
Aburas Abdurazzag Ali Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Ademović Naida Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Ademović Senahid Društvene nauke / Politologija / Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrabeno-oslobodilačkog rata
Adžajlić - Dedović Azra Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Aganović - Mušinović Izeta Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Agić Nihad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Agić Nusret Društvene nauke / Politologija / Teorija i istorija politike FPN Sarajevo
Ahić Jasmin Društvene nauke / Politologija / Fakultet kriminalističkih nauka
Ahić-Đokić Melita Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika “Energoinvest” Institut za automatiku i računarske nauke – IRCA Sarajevo
Ajanović Atifa Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Ajanović Dževdeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Ajanović Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Akšamija Goran Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Akšamija Valida Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Akšamović Abdulah Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Alagić Davor Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Alajbegović - Halimić Jasmina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Alajbegović Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Albinović Sanjin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet
Alendar Faruk   Medicinski fakultet Sarajevo
Alibašić Ahmet Humanističke nauke / Teologija / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Alibegović-Grbić Senija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Aličelebić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Alić Amer Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Patologija Veterinarski fakultet Sarajevo
Alić Bedrija Biotehničke nauke / Biotehnologija / Poljoprivredno - prehrambeni fakultet
Alić Sabrina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo
Alihodžić-Hadžialić Nina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Alija-Selmanović Djelza Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Alikadić - Husović Amila Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Alikadić-Fazlić Amra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Alimanović-Halilović Emina Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Alispahić Sabina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet
Alispahić Zehra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Islamska zajednica u BiH, Fakultet islamskih nauka
Aljičević Mufida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Arnaut-Haseljić Meldijana Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Arnautović Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Arnautović Samir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet u Sarajevu
Arnautović Suad    
Arslanagić Amila Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Arslanagić Naima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Arslanagić Šefket Prirodne nauke / Matematika / Matematika Farmaceutski fakultet Sarajevo
Arslanagić-Kalajdžić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
Aruković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Aščić - Buturović Belma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Ašimović Zilha Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Avdagić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Avdagić Nesina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdagić Zikrija Prirodne nauke / Biologija / Genetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Avdibegović Mersudin Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Avdić Armin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Avdić Dijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdić Jasna Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Avdić Rizah Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Avdić Sanela Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Avdispahić Muharem Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodni-matematički fakultet Sarajevo
Babić Ljerka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet Sarajevo
Babić Mirsad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić-Avdispahić Jasminka Društvene nauke / Politologija / Politička filozofija Filozofski fakultet u Sarajevu
Babić-Hodović Vesna Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Babović Dželila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Babović Elmir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / FIT Mostar
Bajgorić Nijaz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Bajić Svetlana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Bajraktarević Dina Društvene nauke / Pravo / Financijsko pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Bajraktarević Jasna Društvene nauke / Prsihologija / Socijalna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Bajraktarević-Dobran Haša Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Bajramović Rasim Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Bajramović Sabahudin Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bajramović Zijad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bajrić Elmedin Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet
Bajrović Kasim Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Bajrović Tarik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Bajsman Anita Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Bakaršić Kemal Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Bakšić Sabina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet, Sarajevo
Bakšić-Muftić Jasna Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Balić Anis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Balić Besim Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Balić Lejla Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Ballian Dalibor Prirodne nauke / Biologija / Genetika Šumarski fakultet u Sarajevu
Balorda Jasna Nepoznato / Nepoznata / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerzitet u Sarajevu
Bandžović Safet Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Institut za istoriju u Sarajevu
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
Banović Damir   Pravni fakultet u Sarajevu
Baotić Josip Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Baraković Husić Jasmina Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Barudanović Senka Nepoznato / Nepoznata / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Bašagić Mirza Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu
Bašić Ejub Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bašić Hazim Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Bašić Hiba Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bašić Neđad Prirodne nauke / Biologija / Biologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Bašić Radomir Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Bašović Almir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bavčić Uzeir Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Pedagoška akademija u Sarajevu
Bečić Ervina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečić Fahir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečirović Fikret Humanističke nauke / Filozofija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnoga prava Univerziteta u Sarajevu
Bečirović Sead Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredni institut
Bećirović Hajriz Društvene nauke / Politologija / NEPOZNATO
Begić Fajik Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Begić Kerim Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Begić Sabina Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Begić-Akagić Asima Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Begić-Hajdarević Đerzija Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Begić-Kapetanović Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Begić-Rahić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Bosnian Medical Initiativa (BMI)
Begović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Viša medicinska škola Sarajevo
Begović Indira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Sarajevo School of Science and Technology
Begović Nedim Društvene nauke / Pravo / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Begović-Sokolija Ena Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Behlilović Narcis Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Behmen Fikreta Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Berberović Denis Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultetu u Sarajevu
Berberović Jelena Humanističke nauke / Filozofija / Spoznajna teorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Berberović Ljubomir Prirodne nauke / Biologija / Genetika Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Berbić-Fazlagić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Berisalić Aida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Berković Mirza Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Bešić Asim Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešić Ingmar Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Beširović Hajrudin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Edina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Omer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Refik Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Vanesa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Institut za nuklearnu medicinu, KCUS
Bešlić Šerif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Beus Mira Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Beus Vladimir Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Biberkić Fadil Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Bibić Dževad Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Bičakčić Nermana Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Bičo Ćar Mirha Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Bijedić Dženana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Građevinski fakultet Sarajevo
Bijedić Neal Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Građevinski fakultet Sarajevo
Bijedić Vildan Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bijeljac Sonja Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bijelonja Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Bilalić Sabrija Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Bilalović Emira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bilalović Nurija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Bilbija Snežana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Bišanović Smajo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Biščević Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Higijena Medicinski fakultet u Sarajevu
Biščević Mirza Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a
Bjelan-Guska Sandra Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Blažević Almir Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Blesić Milenko Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bogdanović Dragana Društvene nauke / Informacijske nauke / Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Bogućanin Hamid Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bogunić Faruk Prirodne nauke / Biologija / Botanika Šumarski fakultet
Bogunić Zumreta Nepoznato / Nepoznata / Kanton Sarajevo FBiH
Bojanić Nada Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Bojanić Nebojša Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Borić Nikola Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Borovac -Alićehajić Nađa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Borovac Ernad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Borovina Suljo Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Bosnić Tamara Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Bošković Dušanka Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Umjetna inteligencija Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Božur Franjo Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bradić Asim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Bradić Haris Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet
Bravo - Mehmedbašić Alma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Brka Enisa Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Brka Muhamed Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Brkić Jelena Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Brkić Nenad Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Brkić Snježana Društvene nauke / Ekonomija / Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Brkljač Seka Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Nepoznata
Bublin Mehmed Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Urbanističko i prostorno planiranje Građevinski fakultet u Sarajevu
Budimlić Muhamed Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Bukalo Esad Nepoznato / Nepoznata / Zavod za agropedologiju
Bukša Marko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukvić Idriz Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukvić-Knor Tanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dermatologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bulić Halid Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Buljubašić Suada Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Buljugić Dženisa Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju
Burazor Mladen Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski Fakultet u Sarajevu
Bureković Azra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Burnazović- Ristić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet
Busuladžić Adnan Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Busuladžić Muhamed Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Busuladžić Mustafa Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Camović Dženeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Cerić Haris Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Cero Mehmed Prirodne nauke / Biologija / Ekologija Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Chabbouh - Akšamija Lemja Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Cico Jasenka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Crnkić Ćazim Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinary Faculty Sarajevo
Cvijetić Lidija Nepoznato / Nepoznata / Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Cvitković Ivan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Cvrk Mirsad Društvene nauke / Politologija / Srednja škola metalskih zanimanja- Sarajevo
Čabaravdić Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / KCU u Sarajevu
Čabaravdić Azra Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Čakar Jasmina Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Čakarić Jasenka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Čaklovica Faruk Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Čar - Drnda Hatidža Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Čaršimamović Salih Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čatić Džemila Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Viša medicinska škola Sarajevo
Čaušević Adlija Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Čaušević Amir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Čaušević Merima Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Čaušević Samir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Čavaljuga Semra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Epidemiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Čavlović Ivan Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Čedić Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Institut za jezik u Sarajevu
Čehajić Sabina Društvene nauke / Prsihologija / Sarajevo School of Science and Technology
Čekić Ahmet Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Čekić Smail Humanističke nauke / Istorija / Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Čekić Šefkija Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Čengić - Džomba Senada Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Čengić Dževad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Infektologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Čengić Fadila Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Čengić Izet Biotehničke nauke / Agronomija / Šumarski fakultet
Čengić Mirsada Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čengić Nermina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Čengić Nihad Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Čengić Selma Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo
Čerkić Aner Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet
Čičić Muris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Čirić Ifeta Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Čivić Hamdija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Čizmić Elvir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Čohodar Husić Maida Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Mašinski fakultet Sarajevo
Čolaković Belma Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Čolić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Sarajevo
Čolo Josip Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Čopra Amira Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Čorbo Selma Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Čorić Jozo Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Čunjalo Fikret Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Čustović Hamid Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Čvorović Božena Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Ćatović Alan Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Vođenje i upravljanje letjelicama Mašinski Fakultet Sarajevo
Ćatović Alena Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Ćatović Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćatović Sejdo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćavar Sanja Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet
Ćerić Admir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Ćerimagić Đenari Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Ćibo Safet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćosović Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćošković Pejo Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Ćota Josip Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Ćulahović Besim Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Ćupina Suad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Ćurak Nerzuk Nepoznato / Nepoznata / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
Ćurić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo KPZZT P.J. "Novi život" Zenica
Ćutuk Ramiz Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Patologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Dacić Rasim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dacić Suada Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Daneš Vera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Datzer Darko Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Dautbašić Mirza Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Dautbašić Sabahudin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dautbegović Amela Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dautović Azem Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Dautović Sajma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Dautović Senija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Dedić Bukvić Emina Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Dedić Enes Društvene nauke / Odgojne nauke / Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Defterdarević - Muradbegović Almasa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Deković Sanjin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Delalić Nijaz Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Delić Mersija Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno - prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Delić Sabina Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Deljanin Abidin Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Deljkić Irma Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Demiragić Ajla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Demirović Amra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Demirović Dalija Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Dervišević Amir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Dervišević Haris Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dilberović Faruk Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Dilić Mirza Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Dinarević Senka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo, KCU Sarajevo Pedijatrijaska klinika
Divanović Kučuk-Alija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Dizdar Elma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dizdar Senada Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Dizdar Srebren Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Dizdarević - Bostandžić Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević Džemila Nepoznato / Nepoznata / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Dizdarević Kemal Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Neuronauka Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević Salahudin Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević-Stojkanović Jadranka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Djordjević Miloje Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Dobrača Amila Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet UNSA
Dokso Admir Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Dolarević Samir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Doleček Vlatko Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Domazet Anto Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Dorić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Doršner Ilja Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Drače Saša Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Drazenovic - Peruničić Branislava Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Drešković Nusret Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Drkenda Pakeza Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerzitet Sarajevo
Drkić Munir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Drnda Alija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo; KCU Sarajevo - Klinika za infektivne bolesti
Dujić Tanja Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Klinička kemija i laboratorijska medicina Farmaceutski fakltet Sarajevo
Dujmović Sonja Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Dukić Behija Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Dukić Nedžad Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Duraković - Belko Elvira Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet Sarajevo
Duraković Enes Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Duraković Esad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Sarajevo
Duraković Nijaz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Duranović Amir Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Durić Amira Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Durić Kemal Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Durić Osman Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Durmić - Pašić Adaleta Prirodne nauke / Biologija / Javna naučna ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Džaferović Ejub Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Džanko Muhidin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Džanković Aida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Džebo Suada Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Dželilović Muhamed Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Džemidžić Vildana Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Džemidžić-Saračević Jasminka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Džidić Sanin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Džindo Jasmin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Džomba Emir Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Džubur Amela Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Džudžević-Čancar Hurija Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
Đapić Renko Nepoznato / Nepoznata / Filozofski fakultet Sarajevo
Đapo Nermin Društvene nauke / Prsihologija / Sistemska psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Đeđibegović Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Đekić Maja Prirodne nauke / Fizika / Fizika Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Đelilović Mustafa Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Đelilović-Vranić Jasminka Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajev
Đelmo Minela Društvene nauke / Informacijske nauke / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Đikić Aida   Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Đikić Mirha Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Đogić Rifet Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Đokić Ratko Društvene nauke / Prsihologija / Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Đonko Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika /  
Đonlagić Dženan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Đonlagić Eldin Tehničke nauke / Geodezija / Nepoznata
Đorđević Mira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Đozić Hakija Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Đug Samir Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Đugum Adnan Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Đukanović Boro Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Socijalna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Đulančić Nermina Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredna tehnologija poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Đulić Eldina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Đuliman Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Đurđević-Alidžanović Zijada Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Razvoj arhitekture i urbanizma i obnova građ.naslijeđa NUB BiH
Đuzo Fahrudin Tehničke nauke / Geodezija / Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Efendić Velid Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Efendić Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Efendić Nirha Humanističke nauke / Etnologija i antropologija / Etnološko odjeljnje Zemaljskog muzeja
Elezović Alisa Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Elezović Zaim Biotehničke nauke / Agronomija / Fitomedicina Poljoprivredni institut
Eminović Izet Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Fako Indira Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Fatić Almir   Fakultet islamskih nauka
Fatić Amra Prirodne nauke / Biologija / Genetika Biljna apoteka "NN" Hadžići
Fatkić Huse Prirodne nauke / Matematika / Matematika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Fazlić Fadil Humanističke nauke / Teologija / Islamska zajednica u BiH, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Fazlić Idriz Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Fazlić Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Nepoznata
Fejzić Emir Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Fejzić Nihad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Fejzić-Čengić Fahira Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Ferović Selma Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu
Fetahagić Maida Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo
Fetahović Dina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Filan Kerima Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Filandra Šaćir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Filipović Emir Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Sarajevo
Filipović H.E. Mediha Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Filipović Ivan Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Filipović Selma Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Firdus Nedžad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Fočo Faris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Fočo Salih Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Gabela Feriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za saobraćaj i kokmunikacije
Gačanin Haris Tehničke nauke / Elektrotehnika / Alcatel-Lucent Bell N.V.
Gačanin Sabaheta Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalni Institut u Sarajevu
Gačanović Rasim Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Gaćeša Boško Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Gadžo Drena Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Gadžo Sabina   Sarajevska skola za nauku i tehnologiju
Gagić Abdulah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Galić Borivoj Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Galić Zdravko Tehničke nauke / Geodezija / Kartografija Građevinski fakultet u Sarajevu
Galijašević Semira Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodnomatematicki fakultet
Ganibegović Muhamed Humanističke nauke / Istorija / Nepoznata
Ganić Amir Biotehničke nauke / Biotehnologija / Poljoprivredno-prehramebi fakultet
Ganić Ejup Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Mehanički, toplinski i separacijski procesi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Ganić Emir   Sarajevo School of Science and Technology
Ganić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet u sarajevu
Gaši Fuad Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Gavrankapetanović Faris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Gavrankapetanović Ismet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Gavrankapetanović Jasmina Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Likovne umjetnosti Akademsko Drustvo za Medjunarodne Odnose
Gavranović-Glamoč Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Katedra za Stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom;Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Gavrilović Margerita Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Gazibegović - Busuladžić Azra Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet
Gazić Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije  
Gerc Ana Društvene nauke / Informacijske nauke / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Gerc Vjekoslav Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Glamočlija Una Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Godinjak Zulfo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Gojak Sabina Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Goletić Teufik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Golić Bajro Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Pravni fakultet Sarajevo
Grabovac Nikola Društvene nauke / Ekonomija / Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez
Grabovica Adelaida Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Gradaščević - Sijerčić Jasminka Društvene nauke / Pravo / Radno i socijalno pravo Pravni fakultet u Sarajevu
Gradaščević Anisa Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Institut za sudsku medicinu
Gradaščević Nedžad Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Granov Alma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet
Grbo Ismet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Grebović Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Grebović-Lendo Nadina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Gribajčević Mehmed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Grubić Nenad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Grujić Jela Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Gurda Safet Biotehničke nauke / Šumarstvo / Drvna tehnologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Guska Safet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Gutić Sanjin Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Guzina Narcisa Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Habeš Suad Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija Viša medicinska škola Sarajevo
Habul Izela Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija Sarajevo
Hadrović Ahmet Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Hadžagić-Ćatibušić Feriha Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžiabdić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Hadžiabdić Naida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Hadžiahmetović Dušanka Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžiahmetović Narcisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Nina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Zoran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžialić Mesud Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hadžibegović Iljas Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžibegović Zalkida Prirodne nauke / Fizika / Fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžić Azra Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni Institut Sarajevo
Hadžić Damir Nepoznato / Nepoznata / Fondacija za kulturno naslijeđe Štokholm
Hadžić Edina Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Hadžić Emina Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Hadžić Fatima Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju
Hadžić Fikret Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Hadžić Lejla Nepoznato / Nepoznata / CHwB Fondacija
Hadžić Rašid Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Hadžidedić Sunčica Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi SSST - Sarajevska skola nauke i tehnologije
Hadžidervišagić Dino Biotehničke nauke / Šumarstvo / Hortikultura Šumarski fakultet u Sarajevu
Hadžihasanović Emir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžijahić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Hadžijunuzović - Alagić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hadžikadunić Admir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžikadunić Muriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžimehmedagić Amel Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžimejlić Ćazim Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet - Historija umjetnosti
Hadžimejlić Nijaz Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hadžimuratović Adnan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžimusić Nejra Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina /  
Hadžiomerović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hadžiosmanović Lamija Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžipašić Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Hadžiselimović Esad Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžiselimović Rifat Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Hadžismailović Ademir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžović Lejla Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Hadžović Sabira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Hafizović Fazileta Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Hafner Dubravka Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Hajdar Amir Prirodne nauke / Matematika / Statistika Građevinski fakultet Sarajevo
Hajdarević Hadžem Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Hajdarević Kemal Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Hajdarević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Hajdarpašić Lejla Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hajjir Huda Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hajrić Alma Društvene nauke / Sociologija /  
Hajrić Amrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Hajro Azra Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hajro Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hajro Mensur Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hakl Zlatko Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Halilbašić Muamer Društvene nauke / Ekonomija /  
Halilović Ema Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Halilović Haris Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Halilović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Halilović Senahid Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Halilović Velid Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet
Hamamdžić Muhidin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Fiziologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Hamidović Muhamed Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Hamzabegović Amra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Hamzić Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Handžić Meliha Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi International Burch University
Hanić Elvedin Biotehničke nauke / Agronomija / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Hanjalić Kemal Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjenosti Bosne i Hercegovine
Hanjalić Selma Prirodne nauke / Matematika / Matematika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Hasagić Irfan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hasanbašić Danica Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Edo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Pedijatrijska klinika
Hasanbegović Fatma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Ilvana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Sniježana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Suad Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hasanbegović-Anić Enedina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hasanović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanspahić Mirnes Društvene nauke / Informacijske nauke / Arhivistika i dokumentalistika BhDOCumentary naučno-popularni internet magazin www.bhdocumentary.net (Izdavač:SD Divit informatika, telekomunikacije i dizajn)
Hasić Damir Prirodne nauke / Matematika / Računarstvo Prirodno-matematički fakultet
Hasić Sabaheta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet
Hasić Telalović Jasminka Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema International University of Sarajevo
Hasić-Branković Lajla   Ju stomatološki fakultet sa klinikama
Hasković Mujo Nepoznato / Nepoznata / Fakultet kriminalističkih nauka
Hasović Edhem Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hasović Elvedin Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet
Hašimbegović Elma Nepoznato / Nepoznata / Historijski muzej BiH ne ispunjava uslove da bude tretirano kao NI Organizacija
Haverić Anja Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Haverić Đenita Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Haverić Sanin Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Hebib Mirza Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet
Hebibović Mujo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hećo Faid Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Hedžić Lara Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Heljić Bećir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Heljić Suada Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hercegovac – Pašić Vesna Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Hibert Mario Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hiroš Mustafa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hižar Ivanka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hodžić Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hodžić- Čavkić Azra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hodžić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hodžić Dževad Humanističke nauke / Filozofija / Etika Islamska zajednica u BiH - Udruženje Ilmijje
Hodžić Elvisa Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet
Hodžić Enisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Nepoznata
Hodžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hodžić Nihad Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Hodžić Refik Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Horman Izet Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Mašinski fakultet Sarajevo
Hrasnica Mustafa Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Hrasnica Nada Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija Sarajevo
Hrelja Husno Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Hrković Amina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hrvatović Hazim Prirodne nauke / Geonauka / Federalni zavod za geologiju
Hubanić Enko Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Hujić Halid Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hukić Ajna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO INSTITUT I KATEDRA ZA PATOLOGIJU
Hukić Mirsada Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Huremović Jasna Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Husedžinović Sabira Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Huseinbegović Amina Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
Husić Aladin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Husić-Mehmedović Melika Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Husika Azrudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet sarajevo
Huskić Jasminko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Husović Nazif Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Husremović Dženana Društvene nauke / Prsihologija / Sistemska psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Ibrahimagić Omer Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Ibrahimbegović-Gafić Fadila Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ibrahimspahić Aida Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Ibralić Muris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ibrišimović - Šabić Adijata Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Slavistika Filozofski fakultet Sarajevo
Ibrulj Azijada Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Ibrulj Nijaz Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Ibrulj Slavka Prirodne nauke / Biologija / Genetika Medicinski fakultet u Sarajevu
Ilić-Georgijević Emil Prirodne nauke / Matematika / Građevinski fakultet u Sarajevu
Imamović Azra Nepoznato / Nepoznata / Farmaceutski fakltet Sarajevo
Imamović Belma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Faculty of Pharmacy
Imamović Enver Humanističke nauke / Arheologija / Filozofski fakultet Sarajevo
Imširija-Galijašević Naima Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Isaković-Kaplan Ševala Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Isanović Hadžiomerović Amina Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Islamović Safija Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Išek Tomislav Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Ivanc Aleksander Prirodne nauke / Biologija / Biologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Ivojević Sead Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet
Izetbegović Sebija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Izmirlija Midhat Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Jabučar Dalila Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Jadrić Radivoj Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Jaganjac Azra Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Jahić Edin Društvene nauke / Politologija / Politologija TEMPUS
Jahić Haris Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Jahić Hatidža Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevz
Jajatović Azra Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Jamak Hasan Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Janković Marija Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom  
Jašarević Eldina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Sarajevo School of Science and Technology
Jatić Zaim Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet Sarajevo
Jažić Adnan Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Jekauc Dunja Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Jerg - Simanović Diana Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Jerković - Mujkić Anesa   Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Jevremović Slobodan Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet Sarajevo
Jojić Radojica Društvene nauke / Ekonomija /  
Jovanović Branimir Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Junuzović Dželaludin Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Jurić Željko Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Jusić Suvada Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Jusupović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Juzbašić Dževad Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Kadić Halim Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Kadić Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Kadić-Maglajlić Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kadribašić Leila Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Kadrić Adnan Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) orijentalni Institutu u Sarajevu
Kadrić Džana Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Kadrić Edin Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Kafedžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Kahrović Emira Prirodne nauke / Kemija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kahteran Nevad Humanističke nauke / Filozofija / FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Kajmović Husnija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija KATEDRA BORILAČKIH SPORTOVA
Kalabušić Senada Prirodne nauke / Matematika / Prirodno-matematički fakultet-Univerzite u Sarajevu
Kalajdžija Alen Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Institut za jezik
Kalajdžisalihović Nejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kalamujić Belma Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kamber-Ćesir Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Kamberović Husnija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Institut za istoriju u Sarajevu
Kandić Zuvdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapetanović Ahmo Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapetanović Bakir Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Kapetanović Dijana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kapetanović Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Kapić Elvedina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapidžić-Osmanagić Hanifa Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Kapo Safet Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kapur Eldan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapur Pojskić Lejla Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kapur Ševala Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Karabeg Reuf Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Karabegović Almir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Karača-Beljak Tamara Nepoznato / Nepoznata / Muzička akademija u Sarajevu
Karačić Darko Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Karahalilović Namir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Karahasanović Amila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Karamehić Jasenko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Karavdić Kenan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Karić Ensad Društvene nauke / Ekonomija / Lok institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o.
Karić Lutvija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Karić Nedžad Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Karišik Jasmina   Ekonomski fakultet
Karlović Željka Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Karović Semka Biotehničke nauke / Agronomija / Fitomedicina Poljoprivredni institut
Kasumagić-Halilović Emina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kasumović Fahd Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Katica Amela Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Katica Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Katica Velija Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Katnić-Bakaršić Marina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Katz Vera Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Kavazović Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Kazagić Anes Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Masinski fakultet Sarajevo
Kazaz Enver Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet Sarajevo
Kazazić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Kazić Amra Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kazić Senad Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzikologija Muzička akademija u Sarajevu
Kečo - Isaković Emina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Kekić Mubera Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Khan Shahab Yar Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kikić Senad Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredni institut
Kiseljaković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Kiso Alma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Kiso Fadila Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Klančević Melika Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Klepo Lejla Prirodne nauke / Kemija / Fakultet
Kliko Amir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Ključanin Slobodanka Tehničke nauke / Geodezija / Kartografija Građevinski fakultet - odsjek geodezija
Kljuno Elvedin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektromašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Knežević Aleksandar Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Kobašlija Sedin Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Kodrić Sanjin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
Kojić Agan Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Kolenović-Đapo Jadranka Društvene nauke / Prsihologija / Socijalna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Koljenović Azra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Koluder Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Komšić Ivo Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Konaković Suvad Društvene nauke / Pravo / Advokatska kancelarija
Kondali Ksenija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Konjhodžić Edin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /  
Konjhodžić Faruk Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Konjhodžić Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Konjhodžić-Prcić Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Konjicija Samim Prirodne nauke / Matematika / Statistika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Korać Samra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija /  
Korać Fehim Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Korać Hana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Korajlić Nedžad Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Korić Elma Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Korjenić Aida Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Koso Maida Društvene nauke / Prsihologija / Posebne psihologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Kosovac Amel Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Kotrošan Dražen Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Kovač Nikola Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Kovač-Bešović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Kovačević Goran Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Kozić Vahida Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kožo Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Kramo Aida Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Mostar
Kramo Amra   Ekonomski fakultet u Sarajevu
Kreho Vesna Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kreso Adila Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Kreso Sead Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Kreso Sead Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Kreševljaković Lejla Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet u Sarajevu
Krneta Slavica Društvene nauke / Pravo / Građansko pravo i građansko procesno pravo Nepoznata
Krnić Josip Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Krstić Pavle Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet Sarajevo
Kršo Aida Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Krzović Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Kržalić Armin Društvene nauke / Politologija / CSS
Kučukalić-Selimović Elma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Nuklearna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kućanski Boško Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Kudra Ljiljana Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Kudumović Džafer Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Kudumović Mensura Društvene nauke / Ekonomija / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kujundžić Enes Nepoznato / Nepoznata / Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Kujundžić-Vejzagić Zilka Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Kuka Ermin Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Kulenović Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulenović Damir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Kulenović Indira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulenović Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Kulenović Tvrtko Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Kulić Fahrudin Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Kulić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulo Ćesić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet
Kunduklija Bilal Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Kundurović Zlata Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kunovac Saša Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Kupusović Tarik   Institut za hidrotehiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Kurspahić-Mujčić Amira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kurtagić Ismet Nepoznato / Nepoznata / Viša Medicinska Škola Sarajevo
Kurtćehajić Suad Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Kurtović Azra Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet
Kurtović Emir Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Kurtović Esad Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Sarajevo
Kurtović Halid Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Kurtović Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Kurtović Omer Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Kuskunović Suada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Kustura Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u sarajevu
Kusturica Jasna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lačević Amela Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Lačević Fatima Humanističke nauke / Filozofija / Estetika Filozofski fakultet Sarajevo
Lačević Nadir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Lakota Enes Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Landor Gina   Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Landžo Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Langof Zlatko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Lavić Senadin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Lazović Lejla Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Lekić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Lekić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Lekić Meliha Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Lelo Suvad Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
Lemeš Anela   SSST
Lendo Merima Društvene nauke / Sociologija / Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Lešić Zdenko Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Ličanin Ifeta Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Ličanin Zoran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Ligata Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Jozef Stefan Institute
Ligata Nerma Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Lindov Osman Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Lipovac Vladimir Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Ljevaković-Subašić Sumeja Humanističke nauke / Teologija / Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Ljevo Žanesa Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Ljevo-Ovčina Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Ljubović Amir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Ljubović Ćamila Prirodne nauke / Matematika / Matematika Šumarski fakultet u Sarajevu
Ljubović Esad Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Ljujić-Mijatović Tatjana Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Ljuša Melisa Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Loga Slobodan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Psihijatrija Fakultet kriminalističkih nauka
Loga-Zec Svjetlana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lojo Ahmet Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Lojo-Kadrić Naida Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Lončarević - Gliha Dženita Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Lončarić Davorin - Hugo Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Lujinović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lukić Bilela Lada Prirodne nauke / Biologija / Molekularna biologija Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Lukić Ljubomir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Lukovac Nijaz Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Macić Bećir Nepoznato / Nepoznata / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Macić Draženka Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za geneticko inzenjerstvo
Mačkić Sejad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Mačkić-Đurović Mirela Prirodne nauke / Biologija / Medicinski fakultet u Sarajevu
Madžarević Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Maglajlić Zlatko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Maglajlija Zlata Društvene nauke / Odgojne nauke / Didaktika Filozofski fakultet u Sarajevu
Mahmutović Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Mahmutović Ifet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mahmutović Omer Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u sarajevu, Pedagoški fakultet
Mahmutović-Vranić Sabina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Maksić Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo ; KCU Sarajevo
Maksić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Maksimović Milka Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Malenica Maja Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmacija Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Malenica Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Malić Mirjana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmacija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Maljević Almir Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Mandal Šaćira Prirodne nauke / Kemija / Farmacetski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mandić Asja Društvene nauke / Informacijske nauke / Muzeologija Filozofski fakultet Sarajevo
Mandić Rajka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Marić Damir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet Sarajevo
Marić Dario Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Marić Stjepan Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Mašinski fakultet Sarajevo
Marjanović Aleksandra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Marjanović Damir Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Marković Mirna Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Marković Nina Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Marković Ognjen Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Maros Zorica Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Martinović Danijela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Martinović Dunja Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Marušić Slaven Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Sarajevu
Masleša Ramo Društvene nauke / Politologija / Fakultet kriminalističkih nauka
Mastalić Košuta Zilha Humanističke nauke / Istorija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Mašala Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Mašić Izet Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mašić Šemsudin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mašić Tarik Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Mašnić Emir Nepoznato / Nepoznata / IPSA institut d.o.o. Sarajevo
Mateljan Tadej Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Matić Božidar Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mavrak Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Mazić Branko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Ceste Građevinski fakultet u Sarajevu
Međedović Safer Prirodne nauke / Biologija / Botanika Šumarski fakultet u Sarajevu
Međedović Šefko Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Mehanić Snježana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Mehanović Mustafa Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Mehić Eldin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Mehić Bakir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehić Jasminka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Mehmedagić Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Mehmedbašić Senad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehmedbašić Slobodan Tehničke nauke / Mašinstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Mehmedika - Suljić Enra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Meholjić Ajša Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mejdanija Mirza   Filozofski fakultet u Sarajevu
Mekić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija  
Mekić Ensar Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni Burč univerzitet
Mekić Faruk Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Mekić Midhat Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Memić Mustafa Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Memić Senaid Nepoznato / Nepoznata / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Memija Emina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Sarajevo
Mesihović Behdžet Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet u Sarajevu
Mesihović Mehmed Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Mesihović Salmedin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Mešanović-Meša Emira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Mešić Elmedin Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Mešić Esad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Mešić Sanela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Metović Sadjit Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Midžić Kurtagić Sanda Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu
Mihać Tatjana Prirodne nauke / Fizika / Fizika PMF Sarajevo
Mihalj Anto Nepoznato / Nepoznata / veterinarski fakultet Sarajevo
Mihaljević Milena Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mijanović Mirjana Prirodne nauke / Kemija / Medicinski fakultet
Miladinović Ksenija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Milanović Ante Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Milašinović Zoran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Miličić Budimir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Milićević Vladimir Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Nepoznata
Milišić Hata Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Milišić Senija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Miljanović Slađana Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Miller - Van Wieren Lejla Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and Technology
Miller Harry Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Milošević Dejan Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Milošević Hrvoje Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mirić Ranko Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Mirvić Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mišanović Verica Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Pedijatrijska klinika
Mišković Igor Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Mlačo Akif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Mlaćo Nadžida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet Sarajevo
Moranjak - Bamburać Nirman Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Mornjaković Zakira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mornjaković-Franca Amela Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mrdović Saša Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Mrgud Mia Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Muftić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Muhamedagić Samir Biotehničke nauke / Agronomija / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Muharemović Alija Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Muhić-Šarac Tidža Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Mujakić Muhamed Društvene nauke / Pravo / Ustavno pravo Pravni institut u BiH
Mujanović Eldan Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Mujezinović Indira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mujezinović Osman Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Mujić Nedim Prirodne nauke / Fizika / Astronomija i astrofizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Mujić Midhat Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo
Mujić Munir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Mujić Muzafer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mujkić Asim Humanističke nauke / Filozofija / Fakultet političkih nauka
Mulabdić Faruk Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mulabegović Nedžad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Medicinski fakultet u Sarajevu
Mulahusić Admir Tehničke nauke / Geodezija / Građevinski fakultet u Sarajevu
Mulalić Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Mulavdić Esad Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Građevinski fakultet Sarajevo
Mulić Medžida Tehničke nauke / Geodezija / Pomorska, satelitska i fizikalna geodezija Građevinski fakultet u Sarajevu
Mulović Amra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Sarajevo
Muminbašić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Muminović Adil Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Sarajevo
Muminović Hašim Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Muminović Mehmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Muminović Ševal Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Muratagić-Tuna Hasnija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Muratbegović Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Muratbegović Elmedin Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Muratović Edina Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Muratović Hasnija Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Muratović Rasim Društvene nauke / Sociologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Muratović Samija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Muratović-Ribić Amela Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet
Murtezić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Murtić Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Musabegović Nijaz Društvene nauke / Sociologija / Posebne sociologije Fakultet političkih nauka
Musemić Rajfa Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Musić Jusuf Biotehničke nauke / Šumarstvo / Iskorištavanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Musić Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mušeta-Aščerić Vesna Humanističke nauke / Istorija / Pomoćne istorijske nauke Filozofski fakultet u Sarajevu
Mušić Lejla Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Mušić Osman Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mutevelić Tarik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarska medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Muzaferija Gordana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Kroatistika ( nauka o hrvatskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Muzaferović Šefkija Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet
Muzika Manuela Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Nakaš Enita Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Nakaš Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Nakaš-Ićindić Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Nametak Fehim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Nedimović Svjetlana Društvene nauke / Politologija / Sarajevo School of Science and Technology
Nefić Hilada Prirodne nauke / Biologija / Genetika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Neidhardt Tatjana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet Sarajevo
Nikolajev Amina   Pravni fakultet
Nikolin Branko Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Nikšić Dragana Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Nikšić Haris Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Nikulin Boris Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Nosović Novica Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Novo Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Nurković Safet Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Obradović Zarema Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Tuzla
Obralić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Obućina Murčo Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Odžak Almasa Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and technology
Odžak Senad Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Omanić Ajnija Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Omanović Enisa Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Omanović Samir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Umjetna inteligencija Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Omanović-Veladžić Alma Humanističke nauke / Istorija / Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu
Omeragić Edin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omeragić Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
Omeragić Jasmin Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Omerbašić Ago Prirodne nauke / Fizika / Fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Omerbašić Mensur Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Ministarstvo pravde F BiH
Omerbegović Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Omerbegović Meldijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omerhodžić Adnan Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Omerović Đemil Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Omerović Fadil Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Omerović Mirela Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Omerspahić Alma Prirodne nauke / Matematika / Matematika Mašinski fakultet Sarajevo
Omićević Džanina Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Operta Mevlida Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Operta Sabina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo
Oprašić Sead Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Oruč Ljiljana Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Oruč Nermin Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Oručević Fahrudin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Oručević Sanja Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Javna ustanova "Poljoprivredno-prehrambeni fakultet" Sarajevo
Osmankadić Merima Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Osmanković Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Zavod za planiranje razvoja grada (kantona) Sarajevo do 2002
Osmanović Amar Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Osmanović Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Osmić Akif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Ostojić Jelena Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Otajagić Ferid Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Ovčina Fehim Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ovčina Ismet Društvene nauke / Politologija / Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Ovčina-Kurtović Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /  
Paciucci Gianluca Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Paćvica Nedžmija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Palandžić Manja Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Palić Ismail Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Paralija Belma Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Parić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Pašalić Emir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Pašić Adnan Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Pašić Jasna Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Pašić Mugdim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Sarajevo
Pašić Šemso Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Pašić Zijo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Pašić-Juhas Eva Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Anatomija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Pazalja Mirha Prirodne nauke / Kemija / UNIVERZITET U SARAJEVU - Farmaceutski fakultet
Pecar Džemal Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Fizikalna medicina i rehabilitacija Viša medicinka škola Sarajevo
Pecić Alden Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pehlivanović Belma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Farmaceutski fakultet
Pejanović Mirko Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Pejić Irena Društvene nauke / Informacijske nauke / Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pelesić Muhidin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Pelidija Enes Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Peljto Amela Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Pepić Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Pepić Medo Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Perković Marinko Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet Sarajevo
Peštek Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo/Economic Institute Sarajevo
Petrović Amira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Petrović Žarko Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Energoinvest
Petrović-Ziemer Ljubinka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Pikula Boran Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Pilav Esmir Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and technology
Pinjo Fikret Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet u Sarajevu
Piplica Slavica Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Pirić Alija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet
Pirić Mirsada Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Pjanić-Lipovača Karmelita Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Pleho-Kapić Amna Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pobrić Hazima Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Podžo Kenan Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarska medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Podžo Mustafa Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Pojskić Naris Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Pokrajac Danka Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ponjavić Mirza Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Povlakić Meliha Društvene nauke / Pravo / Građansko pravo i građansko procesno pravo Pravni fakultet Sarajevo
Pozder Nasiha Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet
Pozderac-Lejlic Dubravka Humanističke nauke / Filozofija / Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
Pozderac-Memija Meliha Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicina rada Medicinski fakultet u Sarajevu
Prašović Senad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Prazina Nedžad Prirodne nauke / Biologija / Pedagoški fakultet
Preljević Vahidin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Premec Vladimir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet Sarajevo
Prevljak Sabina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Priganica Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Pripo Sanela   Sarajevo School of Science and Technology
Prohić Asja Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Prohić Samir Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Prugo-Babić Linda Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Slavistika Univerzitet u Sarajevu
Pustahija Fatima Prirodne nauke / Biologija / Šumarski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Pustahija Amila Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Puvačić Sandra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Puvačić Zlatko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Radeljković Ivan Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet
Radeljković Zvonimir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Radić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Radovanović Jovan Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Radović Svjetlana Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Radušić Edin Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Rađo Izet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Rahimić Zijada Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Rahmanović Alma Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Rahmanović Anisa Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Rakanović-Todić Maida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Raljević Sanja Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Nepoznata
Ramić Hamdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Opća medicina Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Ramić Jasmin Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjersvo i biotehnologiju
Ramić-Brkić Belma Tehničke nauke / Elektrotehnika / Sarajevo School of Science and Technology
Ramović Amila Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija Sarajevo.
Ranson Jennifer Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Sarajevo School of Science and Technology
Raos Josip Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Raščić Mirsad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Rašić Senija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Rašidagić Ešref - Kenan Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Rašidagić Faris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet Sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Rašidović Beba-Ešrefa Društvene nauke / Informacijske nauke /  
Redžić Amira Prirodne nauke / Biologija / Genetika Medicinski fakultet u Sarajevu
Redžić Enver Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Redžić Sulejman   Ptrirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Resić Emina Društvene nauke / Ekonomija / Kvantitativna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Resić Halima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina UKC Sarajevo, Klinika za hemodijalizu
Rešidbegović Amra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Rešidbegović Emina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Ribić Samir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Ridjanović Dženan Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Nepoznata
Riđanović Midhat Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Rifatbegović Maid Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Medicinska mikrobiologija Veterinarski fakultet Sarajevo
Rimpapa Zlatan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Rizvić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Rizvić Selma Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Rovčanin Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Ekonomski fakultet Sarajevo
Rudić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija
Rukavina Dunja Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo, Zavod za morfologiju, Katedra za biologiju
Rustempašić Nerman Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Ruždić Esma Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija PMF Sarajevo
Sadiković Lada Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Sadović Salih Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sadžak Aida Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Sahadžić Maja Društvene nauke / Pravo / International University of Sarajevo
Sakić Meliha Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Salčić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Salihagić Sanela Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Salihbegović Adnan Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Salihbegović Amira Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Salihović Erdin Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Salihović Habiba Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Salihović Mirsada Prirodne nauke / Kemija / Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Samek Davorin Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
San Taner Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Sanković-Simčić Vjekoslava Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Sarač Dženita Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Saračević Lejla Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Saračević-Silajdžić Ediba Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Sarač-Hadžihalilović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Saradžić-Šaćiragić Nadija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Sarajkić Mirza Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Sarajlić Muhamed Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sarajlić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Sarić Nidžara Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Sarić Zlatan Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredna tehnologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Savčić Nazifa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Sejdić Nezafeta Prirodne nauke / Biologija / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Selak Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Selak Vjekoslav Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Selimović Amina Nepoznato / Nepoznata / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Selimović Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Selimović-Dragaš Mediha Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama sarajevo
Selmanagić Dragana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Selmanović Ferid Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina  
Semiz Sabina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Serdarević Amra Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Serdarević Nafija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, prof.dr Damir Aganović
Serdarević Raif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Oftamologija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Serdarević-Kadić Sabina Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Sijamhodžić-Nadarević Dina Društvene nauke / Odgojne nauke /  
Sijarić Galiba Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Sijarić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Sijerčić - Čolić Hajrija Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Pravni fakultet u Sarajevu
Silajdžić Elma Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Simonović Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Sinanović Kemo Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Sinanović Nasir Biotehničke nauke / Biotehnologija / Nepoznata
Skenderi Faruk Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet
Skenderović Erna Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Skoko Milorad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Skopljak Ferid Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Slatina Irmina Nepoznato / Nepoznata / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Slatina Mujo Društvene nauke / Odgojne nauke / Sistemska pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Slipičević Osman Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /  
Smailagić Vedad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Smajević Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Smajić Ahmed Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Smajić Aid Društvene nauke / Prsihologija / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Smajić Azra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Smajić Mirela Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Smajić Ramiza Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Smajić Senada Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Smajilagić Amer Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Smajkić Arif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Neuronauka Viša Medicinska Škola Sarajevo
Smajkić Nedim Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Smajlović Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Smajlović Lejla Prirodne nauke / Matematika / Matematika Ekonomski fakultet u Sarajevu
Smajlović Lejla Prirodne nauke / Biologija / ICMP - International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe)
Smajlović Ljubica Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet Sarajevo
Smajlović Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Smajlović Nusret Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Sofić Emin Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Sofo Jasminko Tehničke nauke / Elektrotehnika / Sarajevska Skola za Nauku i Tehnologiju
Sofo-Hafizović Alma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sofradžija Amira Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Sofradžija Halima Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Softić Almira Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Softić Almira Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Softić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Medicinska mikrobiologija Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Softić Sakib Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Kriminalističkih nauka Sarajevo
Sokić Emir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu
Sokolija Alma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Nepoznata
Sokolija Kemo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sokolović Dževada Biotehničke nauke / Šumarstvo / Konstrukcije Šumarski fakultet u Sarajevu
Sokolović Šekib Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Solaković Emir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Solaković Erko Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Spahić Besim Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Fakultet političkih nauka
Spahić Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /  
Spahić Muriz Prirodne nauke / Geonauka / Geografija  
Spahić Taib Društvene nauke / Odgojne nauke / Policijska akademija FMUP-a u Sarajevu
Spaho Nermina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija  
Spahović Enisa Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Poljoprivredni institut
Sporišević Lutvo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Stančić Alma Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Stojaković Nataša Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Stojanov Dragoljub Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Stojičić Tode Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Strujić Sanela Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Subašić Jakuf Društvene nauke / Politologija / Centralna izborna komisija BiH
SUĆESKA MERSIDA Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Sulejmanagić Halid Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Sulejmanović Suada Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Suljević Ismet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anesteziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Suljić-Sijarić Misera Društvene nauke / Odgojne nauke / Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Suruliz Kenan Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Medicinski fakultet Sarajevo
Šabani Alisabri Društvene nauke / Demografija /  
Šabanović Aida Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Šabanović Jasna Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šabić Dževad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Šabić Muharem Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Mašinski Fakultet u Zenici
Šabović Goran Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Bosnien Business Systems d.o.o.
Šačić Amra Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Šačić Nermina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Šaćiragić Bahrija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Šadić Sanela Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Šain Željko Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šakić Vedad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Šakota-Marić Slavica Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Šaković - Račić Adisa Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Šaković Šućrija Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Šalaga Samra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šamić Dina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Urbanističko i prostorno planiranje Firma d.o.o. Sarajevo - društvo za arhitektonsko projektiranje i prostorno planiranje
Šamić Hasnija Prirodne nauke / Fizika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Šapčanin Aida Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Farmaceutski fakultet
Šarćević Abdulah Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Šarić Isad Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Šatrović Edin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Šćeta Lamija Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Ekonomski fakultet Sarajevo
Šečić Damir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šečić Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Šehić Dževad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šehić Zijad Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Šehović Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šehović Lana Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju
Šemsović Sead Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šerbić-Likić Mirjana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Građevinski fakultet u Sarajevu
Šeremet Zimka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Šerić Haračić Sabina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Šestić Lada    
Šeta Đermana Društvene nauke / Sociologija / Posebne sociologije Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Šikalo Šefko Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Šiljak - Jesenković Amina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Orijentalni institut u Sarajevu
Šimić Srećko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Akademija nauka i umjetnosti BiH
Šišić Emir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Sarajevu
Šišić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Viša Medicinska Škola Sarajevo
Škaljić Nedim Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Škaljić Selim Biotehničke nauke / Biotehnologija / Inženjerstvo Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Škandro Mevla Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Škrbić Mirko Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Škrbo Armin Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrbo Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrijelj Rifat Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Škripić Nijaz Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu
Šljivo Kenan Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šober Miroslav Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Šoljan Dubravka Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Šoštarić Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Špirtović-Halilović Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Šuljak-Lončarević Azijada Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šupić Haris Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Šurković Ismana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Šuško Dževada Društvene nauke / Politologija / Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Šuško Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šušnjara Snježana Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet, Sarajevo
Šuvalija Samra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Švraka Emira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Tabaković Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Tahirović Azra Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Šumarski fakultet u Sarajevu
Tahirović Ismet Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Tahmaz Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznata
Tahmaz Sabahudin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredni institut
Talam Jasmina Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Taletović Jasmin Tehničke nauke / Geodezija / Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Talić Adnana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Taljanović Kemal Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Sarajevo School of Science and Technology
Taljić Irzada Biotehničke nauke / Biotehnologija / Nutricionizam Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
Talović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Talović Munir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Tanović Anel Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / OD ATIA Consulting
Tanović Arif Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Tanović Edina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Haris Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Ilijas Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet Sarajevo
Tanović Lamija Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Tanović Nezir Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Taso Alma Nepoznato / Nepoznata / Fondacija "Krila nade" Sarajevo
Tatić Kasim Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Tekešinović Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Terzić Jasmin Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Terzić Rešad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Tica Ranko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Hyd-Computing
Tihi Boris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Akademija nauka i umjetnosti BiH
Tiro Alisa Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Tomašević Darko Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
Tomić-Ćuk Ivana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Topalović - Ćetković Jasna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Topčagić Anela Prirodne nauke / Kemija / Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Topić Berislav Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Torlak Muris Tehničke nauke / Mašinstvo / International University of Sarajevo
Torres - Rubio Sonia Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Tosum Selma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Traljić Ismet Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Treštić Tarik Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Trivun Veljko Društvene nauke / Pravo / Međunarodno pravo Ekonomski fakultet Sarajevo
Trožić - Borovac Sadbera Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u sarajevu
Trubelija Fabijan Prirodne nauke / Geonauka / Minerologija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Tucaković Šemso Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Tuce Đenita Društvene nauke / Prsihologija / Univerzitet u Sarajevu
Tuno Nedim Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Turajlić Emir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Sarajevo School of Science and Technology
Turalić Dino Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Turčilo Lejla Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Turčinhodžić Faruk Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Turković Irfan Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Turković Senad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Turkušić Elša Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Turkušić Emir Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Tuzlak Lejla Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Udovičić Zlatko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Ugljen-Ademović Nina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Unčonin Snežana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Uzunović Alija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Vajzović Fikret Prirodne nauke / Matematika / Akademija nauka i umjenosti Bosne i Hercegovine
Vajzović Hanka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Valjevac Naila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Van Wieren Douglas Prirodne nauke / Matematika / Statistika Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Vanis Nenad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Varatanović Nazif Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Vasilj Snježana Humanističke nauke / Arheologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Veladžić Edin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Velagić Jasmin Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Velagić-Habul Esma Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Veledar Benina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Veledar Meludin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Neovisni Operator Sistema BiH
Veličković Nenad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Srbistika (nauka o srpskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Velić Ramiz Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Velić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Velić Safet Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet Sarajevo
Velija-Ašimi Zelija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Veljović Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Veljović Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Nepoznato
Verbič Branislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Veselinović Ljiljan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Vidić Danijela Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Vidović Nedeljko Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Vila Haris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Višnjić Ćemal Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Vlaisavljević Ugo Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Vobornik Slavenka Prirodne nauke / Fizika / Fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Voćkić - Avdagić Jelenka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Vojniković Sead Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Voljevica Alma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Vranić Edina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Vrce Esad Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Vrcić Mensur Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija  
Vučijak Branko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Vujić Saša Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Vujić Slobodan Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Vukas Nikola Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Vukašinović Smiljka Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Vukobrat-Bijedić Zora Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Vuković Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Vuković Mirjana Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku
Winterhalter-Jadrić Mira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Younis Al-Ghoul Hana Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Začiragić Asija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zagora Hajrudin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Zagora Nermina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Zahirović Amir Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zaimović Azra Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Zaimović Tarik Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Zatrić Mejrema Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Završnik Davorka Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Zečević Ervin Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo
Zečević Berko Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Zečević Mevludin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Zečić Fahira Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Anatomija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zečić Sadeta Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Zejnilagić - Hajrić Meliha Prirodne nauke / Kemija / Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zildžić Ahmed Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Zildžo Hamid Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Zilić Erminka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet Sarajevo
Zimić-Gljiva Mujesira Humanističke nauke / Teologija / Fakultet islamskih nauka
Zlatar Behija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni institut u Sarajevu
Zlatar Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Zovko Emira Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Zubčević Smail Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zukanović Amila Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet u Sarajevu, Klinika za preventivnu i dječiju stomatologiju
Zukić Merima Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zukić Selma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Zuko Almedina Biotehničke nauke / Agronomija / Ribarstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zulić Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zulović Sabir Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija  
Zvačko-Pehar Lidija Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Denisa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Sibela Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Šukrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Nepoznata
Zvizdić Zlatan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Žarković Grujica Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Žiga Enver Prirodne nauke / Biologija / Genetika Udruženje uzgajivača boričkog arapskog konja
Žiga Jusuf Društvene nauke / Sociologija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Žiga Nermina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Žujo Hamza Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Žuna Šaban Tehničke nauke / Metalurgija / Centar za napredne tehnologije u Sarajevu
Žurovec Jasminka Prirodne nauke / Geonauka / Ostalo Javnana ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo