Home
Pretraživanje
[1 ]
[ ]
Lista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column
Konaković Suvad Društvene nauke / Pravo / Advokatska kancelarija
Omeragić Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
Mačkić Sejad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Pozderac-Lejlic Dubravka Humanističke nauke / Filozofija / Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
Hanjalić Kemal Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjenosti Bosne i Hercegovine
Vajzović Fikret Prirodne nauke / Matematika / Akademija nauka i umjenosti Bosne i Hercegovine
Juzbašić Dževad Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Kućanski Boško Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Redžić Enver Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Šarćević Abdulah Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Šimić Srećko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Akademija nauka i umjetnosti BiH
Tanović Arif Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti BiH
Tihi Boris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Akademija nauka i umjetnosti BiH
Topić Berislav Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Berberović Ljubomir Prirodne nauke / Biologija / Genetika Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Đelmo Minela Društvene nauke / Informacijske nauke / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Ganić Ejup Tehničke nauke / Kemijsko inženjerstvo / Mehanički, toplinski i separacijski procesi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Grujić Jela Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Kapidžić-Osmanagić Hanifa Nepoznato / Nepoznata / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Konjhodžić Faruk Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Lekić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Lešić Zdenko Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Trubelija Fabijan Prirodne nauke / Geonauka / Minerologija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Žarković Grujica Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Gavrankapetanović Jasmina Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Likovne umjetnosti Akademsko Drustvo za Medjunarodne Odnose
Gačanin Haris Tehničke nauke / Elektrotehnika / Alcatel-Lucent Bell N.V.
Pozder Nasiha Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet
Bradić Haris Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet
Čaušević Amir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Hadrović Ahmet Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Husedžinović Sabira Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Pašić Adnan Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Rustempašić Nerman Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Sanković-Simčić Vjekoslava Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Skoko Milorad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet - Sarajevo
Miljanović Slađana Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Krstić Pavle Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet Sarajevo
Chabbouh - Akšamija Lemja Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Čakarić Jasenka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Čengić Nihad Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Hamidović Muhamed Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Hercegovac – Pašić Vesna Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Mandić Rajka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Neidhardt Tatjana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet Sarajevo
Salihović Erdin Nepoznato / Nepoznata / Arhitektonski fakultet Sarajevo
Smajlović Ljubica Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Arhitektonski fakultet Sarajevo
Zečević Mevludin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet Sarajevo
Burazor Mladen Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski Fakultet u Sarajevu
Kreševljaković Lejla Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet u Sarajevu
Bilalić Sabrija Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Cico Jasenka Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Džidić Sanin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Fejzić Emir Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Salihbegović Amira Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Turkušić Elša Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Tuzlak Lejla Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Vučijak Branko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Zagora Hajrudin Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Zagora Nermina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Arhitektonski fakultet u Sarajevu
Zatrić Mejrema Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugljen-Ademović Nina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hasanspahić Mirnes Društvene nauke / Informacijske nauke / Arhivistika i dokumentalistika BhDOCumentary naučno-popularni internet magazin www.bhdocumentary.net (Izdavač:SD Divit informatika, telekomunikacije i dizajn)
Fatić Amra Prirodne nauke / Biologija / Genetika Biljna apoteka "NN" Hadžići
Begić-Rahić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Bosnian Medical Initiativa (BMI)
Šabović Goran Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Bosnien Business Systems d.o.o.
Žuna Šaban Tehničke nauke / Metalurgija / Centar za napredne tehnologije u Sarajevu
Suljić-Sijarić Misera Društvene nauke / Odgojne nauke / Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Subašić Jakuf Društvene nauke / Politologija / Centralna izborna komisija BiH
Hadžić Lejla Nepoznato / Nepoznata / CHwB Fondacija
Kržalić Armin Društvene nauke / Politologija / CSS
Abdić Adem Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Abdić Ademir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Karišik Jasmina   Ekonomski fakultet
Babić-Hodović Vesna Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Bajgorić Nijaz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Bičakčić Nermana Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Brkić Nenad Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Brkić Snježana Društvene nauke / Ekonomija / Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Čičić Muris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Ćulahović Besim Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Domazet Anto Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Efendić Velid Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Hadžić Fikret Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Isaković-Kaplan Ševala Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Kreso Sead Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Kurtović Emir Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Rahimić Zijada Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Resić Emina Društvene nauke / Ekonomija / Kvantitativna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Rizvić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Rovčanin Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Ekonomski fakultet Sarajevo
Stojanov Dragoljub Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Šćeta Lamija Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Ekonomski fakultet Sarajevo
Tatić Kasim Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Trivun Veljko Društvene nauke / Pravo / Međunarodno pravo Ekonomski fakultet Sarajevo
Zaimović Azra Nepoznato / Nepoznata / Ekonomski fakultet Sarajevo
Zaimović Tarik Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Avdić Armin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Beus Mira Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Bičo Ćar Mirha Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Čizmić Elvir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Đonlagić Dženan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Efendić Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Husić-Mehmedović Melika Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Kožo Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Kramo Amra   Ekonomski fakultet u Sarajevu
Lazović Lejla Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Martinović Danijela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Mehić Eldin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Mrgud Mia Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Selimović Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Smajlović Lejla Prirodne nauke / Matematika / Matematika Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šabanović Jasna Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šain Željko Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Veledar Benina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Veselinović Ljiljan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šehić Dževad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Arslanagić-Kalajdžić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
Kadić-Maglajlić Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Jahić Hatidža Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevz
Berberović Denis Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultetu u Sarajevu
Fetahagić Maida Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo
Peštek Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo/Economic Institute Sarajevo
Bašić Radomir Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Behlilović Narcis Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Bešić Ingmar Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Bošković Dušanka Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Umjetna inteligencija Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Dautović Azem Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Fazlić Idriz Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Hajdarević Kemal Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Hanjalić Selma Prirodne nauke / Matematika / Matematika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Konjicija Samim Prirodne nauke / Matematika / Statistika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Mateljan Tadej Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Mrdović Saša Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Muharemović Alija Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Rizvić Selma Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Sadžak Aida Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Traljić Ismet Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Zildžo Hamid Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Sokić Emir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu
Hadžić Edina Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Omanović Samir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Umjetna inteligencija Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Ribić Samir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Akšamović Abdulah Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Avdagić Zikrija Prirodne nauke / Biologija / Genetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bajramović Zijad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Baraković Husić Jasmina Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bišanović Smajo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Borić Nikola Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Brka Enisa Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čaršimamović Salih Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čengić Mirsada Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Drazenovic - Peruničić Branislava Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Fatkić Huse Prirodne nauke / Matematika / Matematika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Gačanović Rasim Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hadžialić Mesud Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hadžimejlić Nijaz Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hajro Azra Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hajro Mensur Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hebibović Mujo Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Husović Nazif Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Kreso Sead Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Lipovac Vladimir Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Marković Ognjen Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mašić Šemsudin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Matić Božidar Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Musić Mustafa Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Mušić Osman Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Nosović Novica Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Oručević Fahrudin Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Pašić Zijo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Raščić Mirsad Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sadović Salih Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Salihbegović Adnan Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sarajlić Muhamed Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sokolija Kemo Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Šamić Hasnija Prirodne nauke / Fizika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Škrbić Mirko Nepoznato / Nepoznata / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Turčinhodžić Faruk Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Turković Irfan Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Velagić Jasmin Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Pašić Jasna Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Šupić Haris Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Petrović Žarko Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Energoinvest
Ahić-Đokić Melita Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika “Energoinvest” Institut za automatiku i računarske nauke – IRCA Sarajevo
Efendić Nirha Humanističke nauke / Etnologija i antropologija / Etnološko odjeljnje Zemaljskog muzeja
Imamović Belma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Faculty of Pharmacy
Klepo Lejla Prirodne nauke / Kemija / Fakultet
Fatić Almir   Fakultet islamskih nauka
Zimić-Gljiva Mujesira Humanističke nauke / Teologija / Fakultet islamskih nauka
Alibašić Ahmet Humanističke nauke / Teologija / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Begović Nedim Društvene nauke / Pravo / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Hajrić Amrudin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Smajić Aid Društvene nauke / Prsihologija / Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Adžajlić - Dedović Azra Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Ahić Jasmin Društvene nauke / Politologija / Fakultet kriminalističkih nauka
Budimlić Muhamed Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Datzer Darko Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Hasković Mujo Nepoznato / Nepoznata / Fakultet kriminalističkih nauka
Kovačević Goran Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Loga Slobodan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Psihijatrija Fakultet kriminalističkih nauka
Maljević Almir Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Masleša Ramo Društvene nauke / Politologija / Fakultet kriminalističkih nauka
Mujanović Eldan Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Sadiković Lada Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Muratbegović Elmedin Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Softić Sakib Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Kriminalističkih nauka Sarajevo
Alić Sabrina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo
Bojanić Nebojša Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Duraković Nijaz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Grbo Ismet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Halilović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Vajzović Hanka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Abazović Dino Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Borovina Suljo Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Buljubašić Suada Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Cerić Haris Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Čengić Fadila Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Fejzić-Čengić Fahira Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Kurtćehajić Suad Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Ljubović Esad Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Mujkić Asim Humanističke nauke / Filozofija / Fakultet političkih nauka
Musabegović Nijaz Društvene nauke / Sociologija / Posebne sociologije Fakultet političkih nauka
Mušić Lejla Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Sofradžija Halima Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Spahić Besim Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Fakultet političkih nauka
Tucaković Šemso Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Turčilo Lejla Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Cvitković Ivan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Filandra Šaćir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Ibrahimagić Omer Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Kečo - Isaković Emina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Lavić Senadin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Šačić Nermina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Voćkić - Avdagić Jelenka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Čekić Smail Humanističke nauke / Istorija / Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Vujić Saša Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Vujić Slobodan Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Hafner Dubravka Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Mašala Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Turković Senad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Rašidagić Faris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet Sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Bradić Asim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dacić Rasim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dautbašić Sabahudin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžikadunić Admir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžikadunić Muriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hasagić Irfan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kapo Safet Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kozić Vahida Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mahmutović Ifet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mekić Midhat Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mirvić Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Pašalić Emir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Rađo Izet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Smajlović Nusret Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Solaković Erko Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Tabaković Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Talović Munir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Avdagić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Radić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Abazović Mirsad D. Društvene nauke / Sociologija / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Bajraktarević Dina Društvene nauke / Pravo / Financijsko pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Deljkić Irma Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Korajlić Nedžad Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
SUĆESKA MERSIDA Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Halilović Haris Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Gabela Feriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za saobraćaj i kokmunikacije
Berković Mirza Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Dacić Suada Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Deljanin Abidin Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Kiso Fadila Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Kosovac Amel Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Omerhodžić Adnan Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Čaušević Samir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Čekić Šefkija Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Lindov Osman Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Mehanović Mustafa Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Rudić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija
Švraka Emira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Jusupović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Ramić Hamdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Opća medicina Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Mandal Šaćira Prirodne nauke / Kemija / Farmacetski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čaušević Adlija Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Dujić Tanja Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Klinička kemija i laboratorijska medicina Farmaceutski fakltet Sarajevo
Imamović Azra Nepoznato / Nepoznata / Farmaceutski fakltet Sarajevo
Sinanović Kemo Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Fetahović Dina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Muratović Samija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Nikšić Haris Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Osmanović Amar Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Pehlivanović Belma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Farmaceutski fakultet
Šapčanin Aida Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Farmaceutski fakultet
Veljović Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Žiga Nermina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Arslanagić Šefket Prirodne nauke / Matematika / Matematika Farmaceutski fakultet Sarajevo
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečić Ervina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečić Fahir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bilalović Emira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Durić Kemal Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Džudžević-Čancar Hurija Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
Hadžović Sabira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Kovač-Bešović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Mehmedagić Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Nikolin Branko Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Skenderović Erna Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrbo Armin Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrbo Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Šober Miroslav Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Špirtović-Halilović Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Vranić Edina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Završnik Davorka Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Žiga Jusuf Društvene nauke / Sociologija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Salihović Mirsada Prirodne nauke / Kemija / Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Malenica Maja Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmacija Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Semiz Sabina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Aruković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Đeđibegović Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Glamočlija Una Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Marjanović Aleksandra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Turalić Dino Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dobrača Amila Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet UNSA
Hrvatović Hazim Prirodne nauke / Geonauka / Federalni zavod za geologiju
Cero Mehmed Prirodne nauke / Biologija / Ekologija Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kramo Aida Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Mostar
Ademović Senahid Društvene nauke / Politologija / Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrabeno-oslobodilačkog rata
Alispahić Sabina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet
Granov Alma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet
Pirić Alija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet
Radeljković Ivan Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet
Hadžimejlić Ćazim Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet - Historija umjetnosti
Bakšić Sabina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet, Sarajevo
Šušnjara Snježana Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet, Sarajevo
Duraković - Belko Elvira Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet Sarajevo
Duraković Esad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Sarajevo
Đapić Renko Nepoznato / Nepoznata / Filozofski fakultet Sarajevo
Filipović Emir Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Sarajevo
Ibrišimović - Šabić Adijata Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Slavistika Filozofski fakultet Sarajevo
Imamović Enver Humanističke nauke / Arheologija / Filozofski fakultet Sarajevo
Kazaz Enver Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet Sarajevo
Kurtović Esad Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet Sarajevo
Lačević Fatima Humanističke nauke / Filozofija / Estetika Filozofski fakultet Sarajevo
Mandić Asja Društvene nauke / Informacijske nauke / Muzeologija Filozofski fakultet Sarajevo
Marić Damir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet Sarajevo
Memija Emina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Sarajevo
Mulović Amra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Sarajevo
Premec Vladimir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet Sarajevo
Tanović Ilijas Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet Sarajevo
Zilić Erminka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet Sarajevo
Abadžić Hodžić Aida Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Agić Nihad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Ajanović Dževdeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Alihodžić-Hadžialić Nina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Arnautović Samir Humanističke nauke / Filozofija / Istorija filozofije Filozofski fakultet u Sarajevu
Babić-Avdispahić Jasminka Društvene nauke / Politologija / Politička filozofija Filozofski fakultet u Sarajevu
Bajraktarević Jasna Društvene nauke / Prsihologija / Socijalna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Bakaršić Kemal Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Baotić Josip Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Begović-Sokolija Ena Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Berberović Jelena Humanističke nauke / Filozofija / Spoznajna teorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Bilbija Snežana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Bojanić Nada Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Camović Dženeta Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Čengić Nermina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Čirić Ifeta Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Ćatović Alena Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Ćošković Pejo Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Dedić Bukvić Emina Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Defterdarević - Muradbegović Almasa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Demiragić Ajla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Dervišević Amir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Dizdar Senada Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Dizdar Srebren Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Djordjević Miloje Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Drače Saša Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Drkić Munir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Duraković Enes Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Duranović Amir Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Džanko Muhidin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Dželilović Muhamed Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Džindo Jasmin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Đapo Nermin Društvene nauke / Prsihologija / Sistemska psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Đorđević Mira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Đuliman Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Fako Indira Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Filan Kerima Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Fočo Salih Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Grebović Selma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Nina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžibegović Iljas Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hadžiosmanović Lamija Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Halilović Senahid Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Fatma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Haverić Đenita Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Hedžić Lara Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Husremović Dženana Društvene nauke / Prsihologija / Sistemska psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Ibrulj Nijaz Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Isanović Hadžiomerović Amina Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Jajatović Azra Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Kafedžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Kapetanović Dijana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Karahalilović Namir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Karahasanović Amila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kasumović Fahd Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Katnić-Bakaršić Marina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Khan Shahab Yar Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kolenović-Đapo Jadranka Društvene nauke / Prsihologija / Socijalna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Kondali Ksenija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Koso Maida Društvene nauke / Prsihologija / Posebne psihologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Kovač Nikola Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Kreho Vesna Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Kreso Adila Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet u Sarajevu
Krzović Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Kulenović Tvrtko Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Ljevo-Ovčina Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Ljubović Amir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Maglajlija Zlata Društvene nauke / Odgojne nauke / Didaktika Filozofski fakultet u Sarajevu
Marić Dario Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Mehić Jasminka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Mejdanija Mirza   Filozofski fakultet u Sarajevu
Mesihović Salmedin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Mešić Sanela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Moranjak - Bamburać Nirman Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Teorija i istorije književnosti Filozofski fakultet u Sarajevu
Mujić Munir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Mulalić Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Muminović Hašim Društvene nauke / Odgojne nauke / Opća pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Muratagić-Tuna Hasnija Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Mušeta-Aščerić Vesna Humanističke nauke / Istorija / Pomoćne istorijske nauke Filozofski fakultet u Sarajevu
Muzaferija Gordana Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Kroatistika ( nauka o hrvatskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Nakaš Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Osmankadić Merima Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Osmanović Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Paciucci Gianluca Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Palić Ismail Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Pelidija Enes Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Preljević Vahidin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Pustahija Amila Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Radeljković Zvonimir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Radušić Edin Humanističke nauke / Istorija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Raos Josip Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Filozofski fakultet u Sarajevu
Riđanović Midhat Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Sarajkić Mirza Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet u Sarajevu
Savčić Nazifa Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Slatina Mujo Društvene nauke / Odgojne nauke / Sistemska pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu
Smailagić Vedad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Germanistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Stojaković Nataša Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Šačić Amra Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Šehić Zijad Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Filozofski fakultet u Sarajevu
Šehović Amela Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šemsović Sead Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šljivo Kenan Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Šoštarić Sanja Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Tekešinović Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Torres - Rubio Sonia Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Filozofski fakultet u Sarajevu
Vasilj Snježana Humanističke nauke / Arheologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Veličković Nenad Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Srbistika (nauka o srpskom jeziku) Filozofski fakultet u Sarajevu
Vlaisavljević Ugo Humanističke nauke / Filozofija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Zvačko-Pehar Lidija Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Sibela Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet u Sarajevu
Dautbegović Amela Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hibert Mario Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Marković Mirna Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Kahteran Nevad Humanističke nauke / Filozofija / FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Bašović Almir Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bjelan-Guska Sandra Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bulić Halid Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dervišević Haris Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Istorija umjetnosti Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Dizdar Elma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Grebović-Lendo Nadina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hajdarpašić Lejla Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hasanbegović-Anić Enedina Društvene nauke / Prsihologija / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hodžić- Čavkić Azra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hodžić Lejla Društvene nauke / Odgojne nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kalajdžisalihović Nejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Komšić Ivo Društvene nauke / Sociologija / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Murtić Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Petrović-Ziemer Ljubinka Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zukić Merima Društvene nauke / Prsihologija / Razvojna psihologija Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Šamić Dina Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Urbanističko i prostorno planiranje Firma d.o.o. Sarajevo - društvo za arhitektonsko projektiranje i prostorno planiranje
Babović Elmir Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / FIT Mostar
Taso Alma Nepoznato / Nepoznata / Fondacija "Krila nade" Sarajevo
Hadžić Damir Nepoznato / Nepoznata / Fondacija za kulturno naslijeđe Štokholm
Agić Nusret Društvene nauke / Politologija / Teorija i istorija politike FPN Sarajevo
Brkić Jelena Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Rašidagić Ešref - Kenan Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Šadić Sanela Nepoznato / Nepoznata / FPN Sarajevo
Albinović Sanjin Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet
Ključanin Slobodanka Tehničke nauke / Geodezija / Kartografija Građevinski fakultet - odsjek geodezija
Bijedić Dženana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Građevinski fakultet Sarajevo
Bijedić Neal Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Građevinski fakultet Sarajevo
Dolarević Samir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Hadžić Rašid Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Hajdar Amir Prirodne nauke / Matematika / Statistika Građevinski fakultet Sarajevo
Jevremović Slobodan Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet Sarajevo
Jusić Suvada Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Kulenović Damir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Lončarević - Gliha Dženita Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Lončarić Davorin - Hugo Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Madžarević Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sarajevo
Milašinović Zoran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Milišić Hata Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Sarajevo
Mulavdić Esad Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonke konstrukcije, fizika zgrade, tehnologija građenja Građevinski fakultet Sarajevo
Omićević Džanina Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Tuno Nedim Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Vrce Esad Tehničke nauke / Geodezija / Primjenjena geodezija Građevinski fakultet Sarajevo
Ademović Naida Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Bajraktarević-Dobran Haša Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Balić Anis Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Bašagić Mirza Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu
Biberkić Fadil Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Borovac Ernad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Bublin Mehmed Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Urbanističko i prostorno planiranje Građevinski fakultet u Sarajevu
Ćerimagić Đenari Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Džebo Suada Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Galić Zdravko Tehničke nauke / Geodezija / Kartografija Građevinski fakultet u Sarajevu
Grubić Nenad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Hadžić Emina Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Hrelja Husno Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Ilić-Georgijević Emil Prirodne nauke / Matematika / Građevinski fakultet u Sarajevu
Langof Zlatko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Geotehnika Građevinski fakultet u Sarajevu
Ljevo Žanesa Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Maglajlić Zlatko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Mazić Branko Tehničke nauke / Građevinarstvo / Ceste Građevinski fakultet u Sarajevu
Mehmedbašić Slobodan Tehničke nauke / Mašinstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Mesihović Behdžet Prirodne nauke / Matematika / Matematika Građevinski fakultet u Sarajevu
Mešić Esad Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Mulahusić Admir Tehničke nauke / Geodezija / Građevinski fakultet u Sarajevu
Mulić Medžida Tehničke nauke / Geodezija / Pomorska, satelitska i fizikalna geodezija Građevinski fakultet u Sarajevu
Simonović Goran Tehničke nauke / Građevinarstvo / Građevinski fakultet u Sarajevu
Skopljak Ferid Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Šerbić-Likić Mirjana Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Arhitektonsko projektovanje Građevinski fakultet u Sarajevu
Škripić Nijaz Tehničke nauke / Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo / Geološko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu
Verbič Branislav Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Vidović Nedeljko Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Građevinski fakultet u Sarajevu
Zlatar Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet u Sarajevu
Hrasnica Mustafa Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Karabegović Almir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektroenergetika Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ponjavić Mirza Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Serdarević Amra Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hašimbegović Elma Nepoznato / Nepoznata / Historijski muzej BiH ne ispunjava uslove da bude tretirano kao NI Organizacija
Tica Ranko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Hyd-Computing
Smajlović Lejla Prirodne nauke / Biologija / ICMP - International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe)
Macić Draženka Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za geneticko inzenjerstvo
Čakar Jasmina Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kapur Pojskić Lejla Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kazić Amra Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Lojo-Kadrić Naida Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Rahmanović Anisa Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Silajdžić Elma Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Ramić Jasmin Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inženjersvo i biotehnologiju
Buljugić Dženisa Prirodne nauke / Biologija / Genetika Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju
Kupusović Tarik   Institut za hidrotehiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Midžić Kurtagić Sanda Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu
Čengić Selma Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo
Ćerić Admir Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Jabučar Dalila Tehničke nauke / Građevinarstvo / Hidrotehnika Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Lukovac Nijaz Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Selmanagić Dragana Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Zaštita okoliša Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
Ljevaković-Subašić Sumeja Humanističke nauke / Teologija / Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Šeta Đermana Društvene nauke / Sociologija / Posebne sociologije Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Šuško Dževada Društvene nauke / Politologija / Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka
Bandžović Safet Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Institut za istoriju u Sarajevu
Kamberović Husnija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Institut za istoriju u Sarajevu
Hećo Faid Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Macić Bećir Nepoznato / Nepoznata / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Mastalić Košuta Zilha Humanističke nauke / Istorija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Muratović Rasim Društvene nauke / Sociologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Balorda Jasna Nepoznato / Nepoznata / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerzitet u Sarajevu
Arnaut-Haseljić Meldijana Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Kuka Ermin Društvene nauke / Politologija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Bečirović Fikret Humanističke nauke / Filozofija / Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnoga prava Univerziteta u Sarajevu
Hajdarević Hadžem Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Kršo Aida Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Valjevac Naila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Jezikoslovlje Institut za jezik
Čedić Ibrahim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Institut za jezik u Sarajevu
Bešlić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Institut za nuklearnu medicinu, KCUS
Gradaščević Anisa Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Institut za sudsku medicinu
Mekić Ensar Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni Burč univerzitet
Avdić Sanela Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Mahmutović Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Aburas Abdurazzag Ali Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Dedić Enes Društvene nauke / Odgojne nauke / Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Ganić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet u sarajevu
Handžić Meliha Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi International Burch University
Hasić Telalović Jasminka Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema International University of Sarajevo
Sahadžić Maja Društvene nauke / Pravo / International University of Sarajevo
Torlak Muris Tehničke nauke / Mašinstvo / International University of Sarajevo
Kunduklija Bilal Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Lakota Enes Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Mesihović Mehmed Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut
Hubanić Enko Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Kapetanović Muhamed Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
San Taner Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Mašnić Emir Nepoznato / Nepoznata / IPSA institut d.o.o. Sarajevo
Hadžović Lejla Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Ligata Nerma Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Palandžić Manja Tehničke nauke / Građevinarstvo / IPSA Institut Sarajevo
Hodžić Dževad Humanističke nauke / Filozofija / Etika Islamska zajednica u BiH - Udruženje Ilmijje
Alispahić Zehra Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Islamska zajednica u BiH, Fakultet islamskih nauka
Fazlić Fadil Humanističke nauke / Teologija / Islamska zajednica u BiH, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Durmić - Pašić Adaleta Prirodne nauke / Biologija / Javna naučna ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Pojskić Naris Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Dujmović Sonja Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Išek Tomislav Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Karačić Darko Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Katz Vera Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Kliko Amir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Lukić Ljubomir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Miličić Budimir Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Milišić Senija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Mišković Igor Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Pelesić Muhidin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Sarač Dženita Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Smajić Ramiza Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Šabanović Aida Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Veladžić Edin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Younis Al-Ghoul Hana Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Javna naučna ustanova Institut za istoriju u Sarajevu
Omanović-Veladžić Alma Humanističke nauke / Istorija / Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu
Bajrović Kasim Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Hadžiselimović Rifat Nepoznato / Nepoznata / Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Haverić Anja Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Haverić Sanin Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Kalamujić Belma Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Marjanović Damir Prirodne nauke / Biologija / Genetika Javna naučna ustanova ustanova Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Ašimović Zilha Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Avdić Jasna Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bajramović Sabahudin Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bijeljac Sonja Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Blesić Milenko Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Bogućanin Hamid Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Božur Franjo Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Čolo Josip Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Hanić Elvedin Biotehničke nauke / Agronomija / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Karić Lutvija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Kojić Agan Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Kurtović Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Memić Senaid Nepoznato / Nepoznata / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Muhamedagić Samir Biotehničke nauke / Agronomija / Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Omanović Enisa Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Selak Vjekoslav Biotehničke nauke / Agronomija / Ekonomika Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Smajić Ahmed Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Vukašinović Smiljka Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Javna ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Oručević Sanja Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Javna ustanova "Poljoprivredno-prehrambeni fakultet" Sarajevo
Žurovec Jasminka Prirodne nauke / Geonauka / Ostalo Javnana ustanova "Poljoprivredni fakultet" Sarajevo
Ligata Amir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Jozef Stefan Institute
Sporišević Lutvo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Kalajdžija Alen Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / JU Institut za jezik
Hasić-Branković Lajla   Ju stomatološki fakultet sa klinikama
Bogunić Zumreta Nepoznato / Nepoznata / Kanton Sarajevo FBiH
Kajmović Husnija Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija KATEDRA BORILAČKIH SPORTOVA
Gavranović-Glamoč Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Katedra za Stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom;Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Perković Marinko Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet Sarajevo
Tomašević Darko Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
Pejić Irena Društvene nauke / Informacijske nauke / Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Maros Zorica Humanističke nauke / Teologija / Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Čabaravdić Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / KCU u Sarajevu
Bešlić Šerif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Cvijetić Lidija Nepoznato / Nepoznata / Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Ličanin Zoran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Arslanagić Amila Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Čorić Jozo Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Dautović Sajma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Đukanović Boro Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Socijalna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Guska Safet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Hukić Mirsada Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Karamehić Jasenko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Omerović Đemil Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Saradžić-Šaćiragić Nadija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Selimović Amina Nepoznato / Nepoznata / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Serdarević Raif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Oftamologija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Hasanbegović Edo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Pedijatrijska klinika
Mišanović Verica Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Pedijatrijska klinika
Serdarević Nafija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, prof.dr Damir Aganović
Biščević Mirza Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a
Ćurić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo KPZZT P.J. "Novi život" Zenica
Karić Ensad Društvene nauke / Ekonomija / Lok institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o.
Kazagić Anes Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Masinski fakultet Sarajevo
Ćatović Alan Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Vođenje i upravljanje letjelicama Mašinski Fakultet Sarajevo
Bajramović Rasim Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Bašić Hazim Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Begić Fajik Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Begić-Hajdarević Đerzija Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Bibić Dževad Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Bijelonja Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Blažević Almir Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Čekić Ahmet Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Čohodar Husić Maida Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Mašinski fakultet Sarajevo
Čolić Mirsad Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Sarajevo
Delalić Nijaz Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Doleček Vlatko Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Džaferović Ejub Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Đugum Adnan Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Filipović Ivan Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Hajdarević Seid Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Hajro Ismar Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hasanbegović Suad Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hodžić Damir Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Hodžić Nihad Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Horman Izet Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Mašinski fakultet Sarajevo
Kadrić Džana Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Kadrić Edin Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Kljuno Elvedin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektromašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Kulenović Malik Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Kulić Fahrudin Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Lekić Alija Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Marić Stjepan Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Mašinski fakultet Sarajevo
Martinović Dunja Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Mešić Elmedin Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Metović Sadjit Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Muminović Adil Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Mašinski fakultet Sarajevo
Musemić Rajfa Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Obućina Murčo Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Omerspahić Alma Prirodne nauke / Matematika / Matematika Mašinski fakultet Sarajevo
Pašić Mugdim Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Organizacija rada i proizvodnje Mašinski fakultet Sarajevo
Pikula Boran Tehničke nauke / Mašinstvo / Procesno energetsko mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Serdarević-Kadić Sabina Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Smajević Izet Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Softić Almira Nepoznato / Nepoznata / Mašinski fakultet Sarajevo
Stojičić Tode Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Šarić Isad Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Šikalo Šefko Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet Sarajevo
Škaljić Nedim Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Terzić Jasmin Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Vukas Nikola Tehničke nauke / Mašinstvo / Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Sarajevo
Zečević Berko Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Konstrukcija i osnivanje letjelica Mašinski fakultet Sarajevo
Husika Azrudin Tehničke nauke / Mašinstvo / Mašinski fakultet sarajevo
Šabić Muharem Tehničke nauke / Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika / Mašinski Fakultet u Zenici
Burnazović- Ristić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet
Hasić Sabaheta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet
Kulo Ćesić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet
Mijanović Mirjana Prirodne nauke / Kemija / Medicinski fakultet
Skenderi Faruk Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet
Kuskunović Suada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Tomić-Ćuk Ivana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Aganović - Mušinović Izeta Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Alendar Faruk   Medicinski fakultet Sarajevo
Alikadić - Husović Amila Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Aljičević Mufida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Bilalović Nurija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Bravo - Mehmedbašić Alma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Durić Osman Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Jatić Zaim Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet Sarajevo
Kurtović Halid Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Ličanin Ifeta Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Mehanić Snježana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Mirić Ranko Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Nurković Safet Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Omerović Fadil Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Oruč Ljiljana Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Osmić Akif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Paćvica Nedžmija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Paralija Belma Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Salihagić Sanela Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Solaković Emir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Suruliz Kenan Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Medicinski fakultet Sarajevo
Šaković - Račić Adisa Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Sarajevo
Topalović - Ćetković Jasna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Maksić Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo ; KCU Sarajevo
Hukić Ajna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO INSTITUT I KATEDRA ZA PATOLOGIJU
Drnda Alija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo; KCU Sarajevo - Klinika za infektivne bolesti
Dinarević Senka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo, KCU Sarajevo Pedijatrijaska klinika
Obradović Zarema Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet Tuzla
Đelilović-Vranić Jasminka Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajev
Akšamija Goran Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Alajbegović - Halimić Jasmina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Alajbegović Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Aličelebić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Arslanagić Naima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Aščić - Buturović Belma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdagić Nesina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdić Dijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić Mirsad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bašić Ejub Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bašić Hiba Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Begić Kerim Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Begić-Kapetanović Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Berbić-Fazlagić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešić Asim Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Edina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Omer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Refik Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Vanesa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bijedić Vildan Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Biščević Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Higijena Medicinski fakultet u Sarajevu
Borovac -Alićehajić Nađa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukša Marko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukvić Idriz Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukvić-Knor Tanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dermatologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bureković Azra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Busuladžić Mustafa Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Čavaljuga Semra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Epidemiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Čengić Dževad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Infektologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćatović Amra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćatović Sejdo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćibo Safet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćosović Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Daneš Vera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Deković Sanjin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Dilberović Faruk Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Dilić Mirza Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević - Bostandžić Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević Kemal Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Neuronauka Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević Salahudin Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dizdarević-Stojkanović Jadranka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dorić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Durić Amira Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Džemidžić-Saračević Jasminka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Džubur Amela Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Đulić Eldina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Firdus Nedžad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Gavrankapetanović Faris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Gavrankapetanović Ismet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Gerc Vjekoslav Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Godinjak Zulfo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Gribajčević Mehmed Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžagić-Ćatibušić Feriha Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Narcisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Zoran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžihasanović Emir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžimehmedagić Amel Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžimuratović Adnan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžismailović Ademir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hajjir Huda Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hamzić Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Ilvana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Sniježana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Heljić Bećir Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Heljić Suada Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hiroš Mustafa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hižar Ivanka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hujić Halid Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Huskić Jasminko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ibrahimbegović-Gafić Fadila Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ibralić Muris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ibrulj Slavka Prirodne nauke / Biologija / Genetika Medicinski fakultet u Sarajevu
Imširija-Galijašević Naima Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Izetbegović Sebija Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Jadrić Radivoj Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Junuzović Dželaludin Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kandić Zuvdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapetanović Ahmo Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapić Elvedina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapur Eldan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapur Ševala Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Karabeg Reuf Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Karavdić Kenan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kasumagić-Halilović Emina Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Klančević Melika Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Koluder Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Korać Fehim Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kučukalić-Selimović Elma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Nuklearna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kudumović Mensura Društvene nauke / Ekonomija / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulenović Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulenović Indira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulić Mehmed Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kundurović Zlata Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kurspahić-Mujčić Amira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kusturica Jasna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lačević Nadir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Landžo Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lekić Meliha Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Loga-Zec Svjetlana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lujinović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mačkić-Đurović Mirela Prirodne nauke / Biologija / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mahmutović-Vranić Sabina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Maksić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mašić Izet Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehić Bakir Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehmedbašić Senad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehmedika - Suljić Enra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Meholjić Ajša Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Miladinović Ksenija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mlačo Akif Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Mornjaković Zakira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mornjaković-Franca Amela Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Muftić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mujić Muzafer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mulabegović Nedžad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Medicinski fakultet u Sarajevu
Muminbašić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Murtezić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Nakaš-Ićindić Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Nikšić Dragana Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Nikulin Boris Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Novo Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Obralić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omanić Ajnija Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Omeragić Edin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omerbašić Ago Prirodne nauke / Fizika / Fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Omerbegović Meldijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ovčina Fehim Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Pecić Alden Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pepić Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Petrović Amira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Pinjo Fikret Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pleho-Kapić Amna Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pokrajac Danka Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Pozderac-Memija Meliha Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicina rada Medicinski fakultet u Sarajevu
Prevljak Sabina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Prohić Asja Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Puvačić Sandra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Puvačić Zlatko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Radovanović Jovan Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Radović Svjetlana Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Rakanović-Todić Maida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Rašić Senija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Redžić Amira Prirodne nauke / Biologija / Genetika Medicinski fakultet u Sarajevu
Rimpapa Zlatan Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sakić Meliha Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Salčić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Salihović Habiba Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Saračević-Silajdžić Ediba Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Sarač-Hadžihalilović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sarić Nidžara Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Selak Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sofo-Hafizović Alma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sokolović Šekib Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Stančić Alma Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Suljević Ismet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anesteziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šakota-Marić Slavica Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Šečić Damir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šeremet Zimka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Šurković Ismana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Šuško Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Talić Adnana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Talović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Edina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Haris Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Terzić Rešad Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Unčonin Snežana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Vanis Nenad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Velija-Ašimi Zelija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Vila Haris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Vobornik Slavenka Prirodne nauke / Fizika / Fizika Medicinski fakultet u Sarajevu
Voljevica Alma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Vukobrat-Bijedić Zora Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Winterhalter-Jadrić Mira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Začiragić Asija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zubčević Smail Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zulić Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Denisa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Zlatan Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Žujo Hamza Nepoznato / Nepoznata / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kiseljaković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sarajlić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Omerbašić Mensur Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Ministarstvo pravde F BiH
Akšamija Valida Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Čavlović Ivan Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Hodžić Refik Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Talam Jasmina Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija
Ramović Amila Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija Sarajevo.
Ferović Selma Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu
Karača-Beljak Tamara Nepoznato / Nepoznata / Muzička akademija u Sarajevu
Kazić Senad Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzikologija Muzička akademija u Sarajevu
Hadžić Fatima Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju
Šehović Lana Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju
Grabovica Adelaida Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Lendo Merima Društvene nauke / Sociologija / Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Ovčina Ismet Društvene nauke / Politologija / Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Rešidbegović Amra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Bogdanović Dragana Društvene nauke / Informacijske nauke / Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Kujundžić Enes Nepoznato / Nepoznata / Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Smajić Azra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Veledar Meludin Tehničke nauke / Elektrotehnika / Neovisni Operator Sistema BiH
Ajanović Atifa Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Alikadić-Fazlić Amra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Bajić Svetlana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Begić Sabina Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Brkljač Seka Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Nepoznata
Čvorović Božena Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Ćupina Suad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Đonlagić Eldin Tehničke nauke / Geodezija / Nepoznata
Fazlić Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Nepoznata
Ganibegović Muhamed Humanističke nauke / Istorija / Nepoznata
Gavrilović Margerita Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Hamzabegović Amra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Hodžić Enisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Nepoznata
Kapetanović Bakir Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Knežević Aleksandar Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Koljenović Azra Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Krneta Slavica Društvene nauke / Pravo / Građansko pravo i građansko procesno pravo Nepoznata
Kudumović Džafer Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Mavrak Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Milićević Vladimir Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Nepoznata
Operta Mevlida Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Pejanović Mirko Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Priganica Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Raljević Sanja Humanističke nauke / Nauka o umjetnosti / Nepoznata
Ridjanović Dženan Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Arhitektura računarskih sistema Nepoznata
Sijarić Mirsad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Sinanović Nasir Biotehničke nauke / Biotehnologija / Nepoznata
Sokolija Alma Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Romantistika Nepoznata
Šabić Dževad Nepoznato / Nepoznata / Nepoznata
Tahmaz Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznata
Zvizdić Šukrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Nepoznata
Alimanović-Halilović Emina Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Bećirović Hajriz Društvene nauke / Politologija / NEPOZNATO
Kujundžić-Vejzagić Zilka Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Otajagić Ferid Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Smajilagić Amer Nepoznato / Nepoznata / NEPOZNATO
Abadžić Sabaheta Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Busuladžić Adnan Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Đogić Rifet Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Đozić Hakija Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Hadžijahić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Korać Hana Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Kotrošan Dražen Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Međedović Šefko Nepoznato / Nepoznata / Nepoznato
Veljović Fikret Tehničke nauke / Mašinstvo / Opće mašinstvo (konstrukcije) Nepoznato
Đurđević-Alidžanović Zijada Tehničke nauke / Arhitektura i urbanizam / Razvoj arhitekture i urbanizma i obnova građ.naslijeđa NUB BiH
Tanović Anel Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / OD ATIA Consulting
Đokić Ratko Društvene nauke / Prsihologija / Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Babović Dželila Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Čar - Drnda Hatidža Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Gačanin Sabaheta Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalni Institut u Sarajevu
Hafizović Fazileta Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Husić Aladin Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Korić Elma Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni Institut u Sarajevu
Nametak Fehim Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Zildžić Ahmed Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije Orijentalni Institut u Sarajevu
Šiljak - Jesenković Amina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) Orijentalni institut u Sarajevu
Zlatar Behija Humanističke nauke / Istorija / Opća istorija Orijentalni institut u Sarajevu
Kadrić Adnan Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Bosnistika (nauka o bosanskom jeziku) orijentalni Institutu u Sarajevu
Habul Izela Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija Sarajevo
Hrasnica Nada Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija Sarajevo
Bavčić Uzeir Humanističke nauke / Istorija / Nacionalna istorija Pedagoška akademija u Sarajevu
Čaušević Merima Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Mešanović-Meša Emira Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Omerović Mirela Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Zečić Sadeta Nepoznato / Nepoznata / Pedagoška akademija u Sarajevu
Prazina Nedžad Prirodne nauke / Biologija / Pedagoški fakultet
Velić Safet Društvene nauke / Odgojne nauke / Pedagoški fakultet Sarajevo
Pjanić-Lipovača Karmelita Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Taljić Irzada Biotehničke nauke / Biotehnologija / Nutricionizam Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
Mujić Midhat Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo
Mihać Tatjana Prirodne nauke / Fizika / Fizika PMF Sarajevo
Ruždić Esma Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija PMF Sarajevo
Spahić Taib Društvene nauke / Odgojne nauke / Policijska akademija FMUP-a u Sarajevu
Čengić - Džomba Senada Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Čivić Hamdija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Hakl Zlatko Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Šaćiragić Bahrija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Alibegović-Grbić Senija Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Brka Muhamed Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Gadžo Drena Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Peljto Amela Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Sarić Zlatan Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredna tehnologija Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Škaljić Selim Biotehničke nauke / Biotehnologija / Inženjerstvo Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Velagić-Habul Esma Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
Bečirović Sead Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredni institut
Đelilović Mustafa Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Elezović Zaim Biotehničke nauke / Agronomija / Fitomedicina Poljoprivredni institut
Kadić Halim Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Karović Semka Biotehničke nauke / Agronomija / Fitomedicina Poljoprivredni institut
Kikić Senad Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredni institut
Kurtović Omer Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Oprašić Sead Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredni institut
Spahović Enisa Biotehničke nauke / Biotehnologija / Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Poljoprivredni institut
Tahmaz Sabahudin Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredni institut
Hadžić Azra Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni Institut Sarajevo
Ćota Josip Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Gaćeša Boško Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Tanović Nezir Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredni institut Sarajevo
Alić Bedrija Biotehničke nauke / Biotehnologija / Poljoprivredno - prehrambeni fakultet
Delić Mersija Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno - prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Operta Sabina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo
Zečević Ervin Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo
Drkenda Pakeza Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerzitet Sarajevo
Čustović Hamid Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Smajić Mirela Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Đulančić Nermina Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredna tehnologija poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Behmen Fikreta Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Čorbo Selma Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Džomba Emir Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Gaši Fuad Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo
Begić-Akagić Asima Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Đikić Mirha Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Ljuša Melisa Nepoznato / Nepoznata / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Muminović Ševal Biotehničke nauke / Agronomija / Uzgoj bilja Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Dokso Admir Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Jažić Adnan Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Karić Nedžad Biotehničke nauke / Agronomija / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Rahmanović Alma Biotehničke nauke / Agronomija / Stočarstvo Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Ganić Amir Biotehničke nauke / Biotehnologija / Poljoprivredno-prehramebi fakultet
Bakšić-Muftić Jasna Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Balić Lejla Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Izmirlija Midhat Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Nikolajev Amina   Pravni fakultet
Alija-Selmanović Djelza Društvene nauke / Pravo / Pravni fakultet
Golić Bajro Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Pravni fakultet Sarajevo
Povlakić Meliha Društvene nauke / Pravo / Građansko pravo i građansko procesno pravo Pravni fakultet Sarajevo
Banović Damir   Pravni fakultet u Sarajevu
Gradaščević - Sijerčić Jasminka Društvene nauke / Pravo / Radno i socijalno pravo Pravni fakultet u Sarajevu
Sijerčić - Čolić Hajrija Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Pravni fakultet u Sarajevu
Mujakić Muhamed Društvene nauke / Pravo / Ustavno pravo Pravni institut u BiH
Avdispahić Muharem Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodni-matematički fakultet Sarajevo
Muzaferović Šefkija Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet
Čunjalo Fikret Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Đekić Maja Prirodne nauke / Fizika / Fizika Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Gojak Sabina Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Jahić Haris Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Jerković - Mujkić Anesa   Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Karlović Željka Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Kekić Mubera Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Malenica Mirjana Nepoznato / Nepoznata / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Sejdić Nezafeta Prirodne nauke / Biologija / Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Sofić Emin Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Sofradžija Amira Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Zovko Emira Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Prirodno - matematički fakultet Sarajevo
Korjenić Aida Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zejnilagić - Hajrić Meliha Prirodne nauke / Kemija / Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Jurić Željko Tehničke nauke / Druge temeljne tehničke nauke / Automatika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Miller Harry Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Muhić-Šarac Tidža Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Nefić Hilada Prirodne nauke / Biologija / Genetika Prirodno matematički fakultet Sarajevo
Topčagić Anela Prirodne nauke / Kemija / Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Galijašević Semira Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodnomatematicki fakultet
Čerkić Aner Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet
Gazibegović - Busuladžić Azra Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet
Hasić Damir Prirodne nauke / Matematika / Računarstvo Prirodno-matematički fakultet
Hasović Elvedin Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet
Vuković Mirjana Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku
Lelo Suvad Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
Barudanović Senka Nepoznato / Nepoznata / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Busuladžić Muhamed Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Čopra Amira Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Drešković Nusret Prirodne nauke / Geonauka / Geografija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Dukić Nedžad Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Đug Samir Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Galić Borivoj Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Gutić Sanjin Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Guzina Narcisa Prirodne nauke / Biologija / Zoologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžiahmetović Dušanka Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžibegović Zalkida Prirodne nauke / Fizika / Fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hadžiselimović Esad Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Hasović Edhem Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Huremović Jasna Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Islamović Safija Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Ivanc Aleksander Prirodne nauke / Biologija / Biologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Jaganjac Azra Prirodne nauke / Kemija / Kemija životne sredine sa primijenjenom kemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Jamak Hasan Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Kahrović Emira Prirodne nauke / Kemija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Maksimović Milka Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Memić Mustafa Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Mujić Nedim Prirodne nauke / Fizika / Astronomija i astrofizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Muratović Edina Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Muzika Manuela Prirodne nauke / Matematika / Matematika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Odžak Senad Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Ostojić Jelena Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Parić Adisa Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Pepić Medo Prirodne nauke / Matematika / Ostalo Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Pirić Mirsada Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Sijarić Galiba Prirodne nauke / Geonauka / Geologija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Sulejmanović Suada Prirodne nauke / Fizika / Eksperimentalna fizika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Škrijelj Rifat Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Šoljan Dubravka Prirodne nauke / Biologija / Botanika Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Tanović Lamija Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Turkušić Emir Prirodne nauke / Kemija / Opća i anorganska kemija Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Udovičić Zlatko Prirodne nauke / Matematika / Primjenjena matematika i matematičko modeliranje Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Vidić Danijela Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Muratović Hasnija Prirodne nauke / Fizika / Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Doršner Ilja Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Eminović Izet Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Trožić - Borovac Sadbera Prirodne nauke / Biologija / Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u sarajevu
Lukić Bilela Lada Prirodne nauke / Biologija / Molekularna biologija Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Milošević Dejan Prirodne nauke / Fizika / Teorijska fizika Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Tahirović Ismet Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kalabušić Senada Prirodne nauke / Matematika / Prirodno-matematički fakultet-Univerzite u Sarajevu
Redžić Sulejman   Ptrirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Abdurahmanović Lejla   Sarajevo School of Science and Technology
Begović Indira Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Sarajevo School of Science and Technology
Čehajić Sabina Društvene nauke / Prsihologija / Sarajevo School of Science and Technology
Čolaković Belma Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Ganić Emir   Sarajevo School of Science and Technology
Jašarević Eldina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Sarajevo School of Science and Technology
Miller - Van Wieren Lejla Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and Technology
Nedimović Svjetlana Društvene nauke / Politologija / Sarajevo School of Science and Technology
Omerbegović Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Oruč Nermin Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Pripo Sanela   Sarajevo School of Science and Technology
Ramić-Brkić Belma Tehničke nauke / Elektrotehnika / Sarajevo School of Science and Technology
Ranson Jennifer Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Anglistika Sarajevo School of Science and Technology
Taljanović Kemal Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Sarajevo School of Science and Technology
Turajlić Emir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Elektronika Sarajevo School of Science and Technology
Odžak Almasa Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and technology
Pilav Esmir Prirodne nauke / Matematika / Matematika Sarajevo School of Science and technology
Kadribašić Leila Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Smajić Senada Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Sofo Jasminko Tehničke nauke / Elektrotehnika / Sarajevska Skola za Nauku i Tehnologiju
Gadžo Sabina   Sarajevska skola za nauku i tehnologiju
Đikić Aida   Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Halilović Ema Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Landor Gina   Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Van Wieren Douglas Prirodne nauke / Matematika / Statistika Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Cvrk Mirsad Društvene nauke / Politologija / Srednja škola metalskih zanimanja- Sarajevo
Lemeš Anela   SSST
Hadžidedić Sunčica Tehničke nauke / Računarstvo - informatika / Informacijski sistemi SSST - Sarajevska skola nauke i tehnologije
Berisalić Aida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Džanković Aida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Kamber-Ćesir Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatoloski fakultet
Bajrić Elmedin Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet
Ajanović Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Bajsman Anita Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Dautović Senija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Demirović Dalija Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Dizdarević Džemila Nepoznato / Nepoznata / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Džemidžić Vildana Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Fočo Faris Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Gerc Ana Društvene nauke / Informacijske nauke / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Hadžiabdić Naida Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Hadžipašić Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Kobašlija Sedin Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Konjhodžić Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Konjhodžić-Prcić Alma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Lačević Amela Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Malić Mirjana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmacija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Marković Nina Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Mašić Tarik Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Kirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Muratbegović Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Nakaš Enita Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Slatina Irmina Nepoznato / Nepoznata / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Smajkić Nedim Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Strujić Sanela Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Sulejmanagić Halid Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šalaga Samra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šuljak-Lončarević Azijada Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Tiro Alisa Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Anatomija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Tosum Selma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Zukić Selma Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Selimović-Dragaš Mediha Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama sarajevo
Filipović H.E. Mediha Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Kazazić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
Zukanović Amila Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija Stomatološki fakultet u Sarajevu, Klinika za preventivnu i dječiju stomatologiju
Huseinbegović Amina Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
Grabovac Nikola Društvene nauke / Ekonomija / Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez
Bogunić Faruk Prirodne nauke / Biologija / Botanika Šumarski fakultet
Čengić Izet Biotehničke nauke / Agronomija / Šumarski fakultet
Halilović Velid Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet
Ivojević Sead Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet
Balić Besim Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Delić Sabina Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Kunovac Saša Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Šaković Šućrija Nepoznato / Nepoznata / Šumarski fakultet Sarajevo
Ballian Dalibor Prirodne nauke / Biologija / Genetika Šumarski fakultet u Sarajevu
Bašić Neđad Prirodne nauke / Biologija / Biologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Beus Vladimir Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Čabaravdić Azra Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Dautbašić Mirza Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Gurda Safet Biotehničke nauke / Šumarstvo / Drvna tehnologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Hadžidervišagić Dino Biotehničke nauke / Šumarstvo / Hortikultura Šumarski fakultet u Sarajevu
Ibrahimspahić Aida Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Jovanović Branimir Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Ljubović Ćamila Prirodne nauke / Matematika / Matematika Šumarski fakultet u Sarajevu
Ljujić-Mijatović Tatjana Biotehničke nauke / Agronomija / Ekologija Šumarski fakultet u Sarajevu
Lojo Ahmet Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Međedović Safer Prirodne nauke / Biologija / Botanika Šumarski fakultet u Sarajevu
Mekić Faruk Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Mujezinović Osman Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Musić Jusuf Biotehničke nauke / Šumarstvo / Iskorištavanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Sokolović Dževada Biotehničke nauke / Šumarstvo / Konstrukcije Šumarski fakultet u Sarajevu
Tahirović Azra Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Šumarski fakultet u Sarajevu
Treštić Tarik Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Višnjić Ćemal Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Vojniković Sead Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski fakultet u Sarajevu
Pustahija Fatima Prirodne nauke / Biologija / Šumarski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Avdibegović Mersudin Biotehničke nauke / Šumarstvo / Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Jahić Edin Društvene nauke / Politologija / Politologija TEMPUS
Žiga Enver Prirodne nauke / Biologija / Genetika Udruženje uzgajivača boričkog arapskog konja
Resić Halima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina UKC Sarajevo, Klinika za hemodijalizu
Hodžić Elvisa Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet
Marušić Slaven Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Sarajevu
Prugo-Babić Linda Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Slavistika Univerzitet u Sarajevu
Tuce Đenita Društvene nauke / Prsihologija / Univerzitet u Sarajevu
Pazalja Mirha Prirodne nauke / Kemija / UNIVERZITET U SARAJEVU - Farmaceutski fakultet
Hebib Mirza Društvene nauke / Pravo / Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet
Ćurak Nerzuk Nepoznato / Nepoznata / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka
Hadžiabdić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Elezović Alisa Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Kodrić Sanjin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
Kurtović Azra Tehničke nauke / Građevinarstvo / Nosive konstrukcije Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet
Mahmutović Omer Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u sarajevu, Pedagoški fakultet
Ćavar Sanja Prirodne nauke / Kemija / Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet
Muratović-Ribić Amela Prirodne nauke / Matematika / Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet
Bajrović Tarik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Dukić Behija Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Katica Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Velić Ramiz Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Velić Lejla Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Rešidbegović Emina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Alić Amer Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Patologija Veterinarski fakultet Sarajevo
Arnautović Ibrahim Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Avdić Rizah Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Babić Ljerka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet Sarajevo
Fejzić Nihad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Gradaščević Nedžad Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hadžijunuzović - Alagić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hadžiomerović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hodžić Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hrković Amina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Kavazović Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Mlaćo Nadžida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet Sarajevo
Pašić Šemso Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Piplica Slavica Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Pobrić Hazima Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Rifatbegović Maid Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Medicinska mikrobiologija Veterinarski fakultet Sarajevo
Samek Davorin Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Saračević Lejla Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet Sarajevo
Šatrović Edin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Mihalj Anto Nepoznato / Nepoznata / veterinarski fakultet Sarajevo
Rukavina Dunja Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo, Zavod za morfologiju, Katedra za biologiju
Beširović Hajrudin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Čaklovica Faruk Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Ćutuk Ramiz Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Patologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Divanović Kučuk-Alija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Filipović Selma Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Gagić Abdulah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Hamamdžić Muhidin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Fiziologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Hasanbašić Danica Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Kadić Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Katica Amela Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Katica Velija Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Krnić Josip Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mihaljević Milena Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Milanović Ante Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Milošević Hrvoje Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mujezinović Indira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mulabdić Faruk Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Muminović Mehmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mutevelić Tarik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarska medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Omeragić Jasmin Nepoznato / Nepoznata / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Pašić-Juhas Eva Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Anatomija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Podžo Kenan Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarska medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Podžo Mustafa Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Prašović Senad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Smajlović Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Smajlović Muhamed Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Softić Almira Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Šakić Vedad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Šerić Haračić Sabina Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Škandro Mevla Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Varatanović Nazif Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zahirović Amir Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zečić Fahira Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Anatomija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Zuko Almedina Biotehničke nauke / Agronomija / Ribarstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Kustura Aida Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u sarajevu
Alagić Davor Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Goletić Teufik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Crnkić Ćazim Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinary Faculty Sarajevo
Pecar Džemal Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Fizikalna medicina i rehabilitacija Viša medicinka škola Sarajevo
Kurtagić Ismet Nepoznato / Nepoznata / Viša Medicinska Škola Sarajevo
Smajkić Arif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Neuronauka Viša Medicinska Škola Sarajevo
Šišić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Viša Medicinska Škola Sarajevo
Begović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Viša medicinska škola Sarajevo
Čatić Džemila Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Radiologija Viša medicinska škola Sarajevo
Habeš Suad Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija Viša medicinska škola Sarajevo
Bukalo Esad Nepoznato / Nepoznata / Zavod za agropedologiju
Bosnić Tamara Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Demirović Amra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Ibrulj Azijada Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Jekauc Dunja Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Jerg - Simanović Diana Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Kiso Alma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Kudra Ljiljana Nepoznato / Nepoznata / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Softić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Medicinska mikrobiologija Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Šuvalija Samra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Uzunović Alija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Osmanković Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Zavod za planiranje razvoja grada (kantona) Sarajevo do 2002
Đuzo Fahrudin Tehničke nauke / Geodezija / Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Taletović Jasmin Tehničke nauke / Geodezija / Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Arnautović Suad    
Đonko Dženana Tehničke nauke / Elektrotehnika /  
Gazić Lejla Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) / Orijentalna i ostale filologije  
Hadžimusić Nejra Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina /  
Hajrić Alma Društvene nauke / Sociologija /  
Halilbašić Muamer Društvene nauke / Ekonomija /  
Janković Marija Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom  
Jojić Radojica Društvene nauke / Ekonomija /  
Konjhodžić Edin Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /  
Korać Samra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija /  
Mekić Amel Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija  
Ovčina-Kurtović Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /  
Prohić Samir Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Rašidović Beba-Ešrefa Društvene nauke / Informacijske nauke /  
Selmanović Ferid Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina  
Sijamhodžić-Nadarević Dina Društvene nauke / Odgojne nauke /  
Slipičević Osman Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /  
Spahić Edina Humanističke nauke / Nauka o jeziku i književnosti (filologija) /  
Spahić Muriz Prirodne nauke / Geonauka / Geografija  
Spaho Nermina Biotehničke nauke / Biotehnologija / Prehrambena tehnologija  
Šabani Alisabri Društvene nauke / Demografija /  
Šečić Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Šestić Lada    
Vrcić Mensur Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija  
Vuković Amra Biomedicina i zdravstvo / Stomatologija / Stomatologija i oralna hirurgija  
Zulović Sabir Prirodne nauke / Biologija / Mikrobiologija