Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

Pretraživanje


Lista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija
Hasanović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hiroš Mustafa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hukić Mirsada Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kandić Zuvdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kundurović Zlata Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Landžo Elvedin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lujinović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Maksić Hajrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo ; KCU Sarajevo
Mehmedagić Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Mehmedbašić Senad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mihaljević Milena Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mlaćo Nadžida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Veterinarski fakultet Sarajevo
Novo Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omeragić Edin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Omerbegović Meldijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Osmić Akif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Salčić Dubravka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Skenderi Faruk Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet
Slipičević Osman Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke /  
Šeremet Zimka Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Šišić Fuad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Viša Medicinska Škola Sarajevo
Šurković Ismana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Haris Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Voljevica Alma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Kućanski Boško Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Akademija nauka i umjetnosti BiH
Puvačić Sandra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Puvačić Zlatko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Stomatologija i oralna hirurgija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kapur Eldan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kulenović Amela Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ovčina Fehim Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sarač-Hadžihalilović Aida Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Talović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Aličelebić Selma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Ćosović Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mornjaković Zakira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Petrović Amira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šuško Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Citologija, histologija i embriologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Čavaljuga Semra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Epidemiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Malenica Maja Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmacija Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Bečić Fahir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Zulić Irfan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdić Dijana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Miladinović Ksenija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Avdagić Nesina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Omer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Refik Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžović Almira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Huskić Jasminko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Krnić Josip Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Veterinarski fakultet u Sarajevu
Mujić Muzafer Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Nakaš-Ićindić Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Šečić Damir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Začiragić Asija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Denisa Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Fiziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Muminbašić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Biščević Azra Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Higijena Medicinski fakultet u Sarajevu
Karamehić Jasenko Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Čengić Dževad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Infektologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Lačević Nadir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Resić Halima Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Inretna medicina UKC Sarajevo, Klinika za hemodijalizu
Aruković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Muminović Mehmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Smajlović Ahmed Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Omerović Đemil Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Kirurgija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Mulabegović Nedžad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Medicinski fakultet u Sarajevu
Pehlivanović Belma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Farmaceutski fakultet
Pozderac-Memija Meliha Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicina rada Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasić Sabaheta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet
Jadrić Radivoj Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Kiseljaković Emina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Serdarević Nafija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, prof.dr Damir Aganović
Winterhalter-Jadrić Mira Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska biohemija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlagić Edina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hamzić Sadeta Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Mahmutović-Vranić Sabina Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Zvizdić Šukrija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Medicinska mikrobiologija Nepoznata
Smajkić Arif Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Neuronauka Viša Medicinska Škola Sarajevo
Ramić Hamdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Opća medicina Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Biščević Mirza Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a
Ćibo Safet Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Talić Adnana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Ortopedija Medicinski fakultet u Sarajevu
Babić Mirsad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Pepić Esad Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Selak Ivan Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Patologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hasanbegović Sniježana Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija Medicinski fakultet u Sarajevu
Sporišević Lutvo Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Pedijatrija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Đukanović Boro Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Socijalna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Alagić Davor Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bajrović Tarik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Beširović Hajrudin Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Crnkić Ćazim Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinary Faculty Sarajevo
Čaklovica Faruk Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Dukić Behija Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet
Fejzić Nihad Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Gagić Abdulah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet u Sarajevu
Goletić Teufik Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hadžijunuzović - Alagić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
Hadžimusić Nejra Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina /  
Hadžiomerović Zijah Biomedicina i zdravstvo / Veterinarska medicina / Veterinarski fakultet Sarajevo
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.