Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

Pretraživanje


Lista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija
Hadžidervišagić Dino Biotehničke nauke / Šumarstvo / Hortikultura Šumarski fakultet u Sarajevu
Musić Jusuf Biotehničke nauke / Šumarstvo / Iskorištavanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Sokolović Dževada Biotehničke nauke / Šumarstvo / Konstrukcije Šumarski fakultet u Sarajevu
Čabaravdić Azra Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Dautbašić Mirza Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Ibrahimspahić Aida Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Lojo Ahmet Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Treštić Tarik Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uredjivanje i zaštita šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Ivojević Sead Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet
Jovanović Branimir Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Mekić Faruk Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Višnjić Ćemal Biotehničke nauke / Šumarstvo / Uzgajanje šuma Šumarski fakultet u Sarajevu
Šabani Alisabri Društvene nauke / Demografija /  
Abdić Adem Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Abdić Ademir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet
Avdagić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Avdić Armin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Avdić Sanela Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Beus Mira Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Bičo Ćar Mirha Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Čizmić Elvir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Čolaković Belma Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Đonlagić Dženan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Đozić Hakija Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Efendić Velid Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Efendić Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Fetahagić Maida Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo
Ganić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet u sarajevu
Grabovac Nikola Društvene nauke / Ekonomija / Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez
Hadžić Fikret Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Hadžijahić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznato
Halilbašić Muamer Društvene nauke / Ekonomija /  
Husić-Mehmedović Melika Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Isaković-Kaplan Ševala Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Jahić Hatidža Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevz
Jojić Radojica Društvene nauke / Ekonomija /  
Kadić-Maglajlić Selma Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kadribašić Leila Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Karić Ensad Društvene nauke / Ekonomija / Lok institut za organizaciju i ekonomiku d.o.o.
Kožo Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Kreso Sead Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Kudumović Mensura Društvene nauke / Ekonomija / Medicinski fakultet u Sarajevu
Lazović Lejla Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Mahmutović Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni univerzitet Philip Noel Baker
Martinović Danijela Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Marušić Slaven Društvene nauke / Ekonomija / Univerzitet u Sarajevu
Mehić Eldin Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Mekić Ensar Društvene nauke / Ekonomija / Internacionalni Burč univerzitet
Mrgud Mia Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Omerbegović Adisa Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Oruč Nermin Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Osmanković Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Zavod za planiranje razvoja grada (kantona) Sarajevo do 2002
Peštek Almir Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski institut Sarajevo/Economic Institute Sarajevo
Radić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Rizvić Amra Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Selimović Jasmina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Smajić Senada Društvene nauke / Ekonomija / Sarajevo School of Science and Technology
Šabanović Jasna Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šain Željko Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Šehić Dževad Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Tahmaz Hasan Društvene nauke / Ekonomija / Nepoznata
Tatić Kasim Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet Sarajevo
Veledar Benina Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Veselinović Ljiljan Društvene nauke / Ekonomija / Ekonomski fakultet u Sarajevu
Vujić Saša Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Vujić Slobodan Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Rovčanin Adnan Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Ekonomski fakultet Sarajevo
SUĆESKA MERSIDA Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Resić Emina Društvene nauke / Ekonomija / Kvantitativna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Arslanagić-Kalajdžić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
Babić-Hodović Vesna Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Bajgorić Nijaz Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Berberović Denis Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultetu u Sarajevu
Brkić Nenad Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Čičić Muris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Domazet Anto Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Kurtović Emir Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Rahimić Zijada Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Šabović Goran Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Bosnien Business Systems d.o.o.
Tihi Boris Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Akademija nauka i umjetnosti BiH
Zaimović Tarik Društvene nauke / Ekonomija / Menagment i upravljanje Ekonomski fakultet Sarajevo
Brkić Snježana Društvene nauke / Ekonomija / Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Ćulahović Besim Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Ekonomski fakultet Sarajevo
Golić Bajro Društvene nauke / Ekonomija / Opća ekonomija Pravni fakultet Sarajevo
Bogdanović Dragana Društvene nauke / Informacijske nauke / Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Đelmo Minela Društvene nauke / Informacijske nauke / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Gerc Ana Društvene nauke / Informacijske nauke / Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Hajdarpašić Lejla Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hibert Mario Društvene nauke / Informacijske nauke / Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Pejić Irena Društvene nauke / Informacijske nauke / Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Rašidović Beba-Ešrefa Društvene nauke / Informacijske nauke /  
Hasanspahić Mirnes Društvene nauke / Informacijske nauke / Arhivistika i dokumentalistika BhDOCumentary naučno-popularni internet magazin www.bhdocumentary.net (Izdavač:SD Divit informatika, telekomunikacije i dizajn)
Bakaršić Kemal Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Dizdar Senada Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Grabovica Adelaida Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Grebović-Lendo Nadina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hadžiosmanović Lamija Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet u Sarajevu
Memija Emina Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Filozofski fakultet Sarajevo
Rešidbegović Amra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Smajić Azra Društvene nauke / Informacijske nauke / Bibliotekarstvo Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.