Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

Pretraživanje


Lista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanjasort by this column Matična organizacija
Begić-Rahić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Bosnian Medical Initiativa (BMI)
Gradaščević Anisa Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Institut za sudsku medicinu
Mehanić Snježana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Pinjo Fikret Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet u Sarajevu
Salihagić Sanela Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Sarajlić Nermin Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu
Topalović - Ćetković Jasna Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Medicinski fakultet Sarajevo
Malić Mirjana Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Farmacija Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šimić Srećko Biomedicina i zdravstvo / Druge grane kliničke medicine / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Akademija nauka i umjetnosti BiH
Bečić Ervina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bilalović Emira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bosnić Tamara Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Demirović Amra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Dobrača Amila Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet UNSA
Durić Kemal Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Elezović Alisa Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Glamočlija Una Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Hadžiabdić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Hadžović Sabira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Imamović Belma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Faculty of Pharmacy
Kiso Alma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Kovač-Bešović Elvira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Marjanović Aleksandra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Muratović Samija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Nikšić Haris Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Omeragić Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
Osmanović Amar Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Semiz Sabina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Špirtović-Halilović Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Šuvalija Samra Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Turalić Dino Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Uzunović Alija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Veljović Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Vranić Edina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Završnik Davorka Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Đeđibegović Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Nikolin Branko Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrbo Armin Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Škrbo Selma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Šober Miroslav Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmacija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Fetahović Dina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Grujić Jela Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Žiga Nermina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Dujić Tanja Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Klinička kemija i laboratorijska medicina Farmaceutski fakltet Sarajevo
Softić Dženita Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Medicinska mikrobiologija Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
Jatić Zaim Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet Sarajevo
Kulo Ćesić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Medicinski fakultet
Pecar Džemal Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Fizikalna medicina i rehabilitacija Viša medicinka škola Sarajevo
Begović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Viša medicinska škola Sarajevo
Jusupović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Mujezinović Indira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Veterinarski fakultet u Sarajevu
Rudić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija
Žarković Grujica Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Džubur Amela Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Kurspahić-Mujčić Amira Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Nikšić Dragana Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Omanić Ajnija Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Salihović Habiba Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Socijalna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Aganović - Mušinović Izeta Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet Sarajevo
Bašić Hiba Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešić Asim Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Bešlić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Institut za nuklearnu medicinu, KCUS
Bureković Azra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Čorić Jozo Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Daneš Vera Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Gerc Vjekoslav Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Guska Safet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Hižar Ivanka Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Hodžić Enisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Nepoznata
Hukić Ajna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO INSTITUT I KATEDRA ZA PATOLOGIJU
Kuskunović Suada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Kusturica Jasna Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ličanin Zoran Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Institut za radiologiju
Loga-Zec Svjetlana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Maksić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mehmedika - Suljić Enra Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Mujić Midhat Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo
Murtezić Senad Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Obralić Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Ovčina-Kurtović Nermina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke /  
Rakanović-Todić Maida Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Saradžić-Šaćiragić Nadija Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Sarić Nidžara Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Švraka Emira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Tomić-Ćuk Ivana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
Unčonin Snežana Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Medicinski fakultet u Sarajevu
Dilberović Faruk Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anatomija Medicinski fakultet u Sarajevu
Suljević Ismet Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Anesteziologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukvić-Knor Tanja Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Dermatologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Koluder Nada Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Hadžiahmetović Narcisa Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Meholjić Ajša Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Tanović Edina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinski fakultet u Sarajevu
Deković Sanjin Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Selmanović Ferid Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina  
Sofo-Hafizović Alma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Imunologija i imunohematologija Medicinski fakultet u Sarajevu
Arslanagić Amila Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Aščić - Buturović Belma Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Berbić-Fazlagić Jasmina Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Bukša Marko Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Inretna medicina Medicinski fakultet u Sarajevu
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.