Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje istraživača  Opšti podaci  Zaposlenje  Projekti  Djela   

Pretraživanje


Lista istraživaca
Prezime i ime FRASCATTI područje / polje / grana istraživanja Matična organizacijasort by this column
Masleša Ramo Društvene nauke / Politologija / Fakultet kriminalističkih nauka
Mujanović Eldan Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Sadiković Lada Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka
Muratbegović Elmedin Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet kriminalističkih nauka
Softić Sakib Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Kriminalističkih nauka Sarajevo
Alić Sabrina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo
Bojanić Nebojša Društvene nauke / Pravo / Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Duraković Nijaz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Grbo Ismet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Halilović Safet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Vajzović Hanka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet Političkih nauka
Abazović Dino Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Borovina Suljo Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Buljubašić Suada Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Cerić Haris Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Čengić Fadila Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Fejzić-Čengić Fahira Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Kurtćehajić Suad Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Ljubović Esad Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Mujkić Asim Humanističke nauke / Filozofija / Fakultet političkih nauka
Musabegović Nijaz Društvene nauke / Sociologija / Posebne sociologije Fakultet političkih nauka
Mušić Lejla Društvene nauke / Sociologija / Fakultet političkih nauka
Sofradžija Halima Društvene nauke / Politologija / Fakultet političkih nauka
Spahić Besim Društvene nauke / Informacijske nauke / Komunikologija Fakultet političkih nauka
Tucaković Šemso Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Turčilo Lejla Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka
Cvitković Ivan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Filandra Šaćir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Ibrahimagić Omer Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Kečo - Isaković Emina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Lavić Senadin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Šačić Nermina Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Voćkić - Avdagić Jelenka Nepoznato / Nepoznata / Fakultet političkih nauka Sarajevo
Čekić Smail Humanističke nauke / Istorija / Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Vujić Saša Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Vujić Slobodan Društvene nauke / Ekonomija / FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, UNIVERZITET VITEZ, BiH
Hafner Dubravka Prirodne nauke / Biologija / Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Mašala Almir Društvene nauke / Odgojne nauke / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Turković Senad Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Rašidagić Faris Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet Sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Bradić Asim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dacić Rasim Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Dautbašić Sabahudin Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžikadunić Admir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hadžikadunić Muriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Hasagić Irfan Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kapo Safet Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Kozić Vahida Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mahmutović Ifet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mekić Midhat Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Mirvić Edin Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Pašalić Emir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Rađo Izet Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Smajlović Nusret Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Solaković Erko Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Tabaković Muhamed Društvene nauke / Odgojne nauke / Kineziologija Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Talović Munir Nepoznato / Nepoznata / Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Avdagić Mehmed Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Radić Maja Društvene nauke / Ekonomija / Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Abazović Mirsad D. Društvene nauke / Sociologija / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Bajraktarević Dina Društvene nauke / Pravo / Financijsko pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Deljkić Irma Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Korajlić Nedžad Društvene nauke / Pravo / Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
SUĆESKA MERSIDA Društvene nauke / Ekonomija / Financije i fiskalna politika Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Halilović Haris Društvene nauke / Pravo / Kazneno pravo i kazneno procesno pravo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Gabela Feriz Nepoznato / Nepoznata / Fakultet za saobraćaj i kokmunikacije
Berković Mirza Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Dacić Suada Tehničke nauke / Mašinstvo / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Deljanin Abidin Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Kiso Fadila Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Kosovac Amel Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Poštansko-telekomunikacijski promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Omerhodžić Adnan Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Čaušević Samir Tehničke nauke / Elektrotehnika / Telekomunikacije i informatika Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Čekić Šefkija Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Lindov Osman Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Cestovni i željeznički promet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Mehanović Mustafa Tehničke nauke / Tehnologija prometa i transporta / Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Rudić Aida Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija
Švraka Emira Biomedicina i zdravstvo / Kliničke medicinske nauke / Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Jusupović Fatima Biomedicina i zdravstvo / Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita / Higijena Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Ramić Hamdija Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Opća medicina Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Mandal Šaćira Prirodne nauke / Kemija / Farmacetski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Čaušević Adlija Prirodne nauke / Biologija / Biokemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Dujić Tanja Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Klinička kemija i laboratorijska medicina Farmaceutski fakltet Sarajevo
Imamović Azra Nepoznato / Nepoznata / Farmaceutski fakltet Sarajevo
Sinanović Kemo Prirodne nauke / Kemija / Fizikalna kemija Farmaceutski fakltet Sarajevo
Fetahović Dina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Muratović Samija Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Nikšić Haris Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Osmanović Amar Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Pehlivanović Belma Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Klinička farmakologija sa toksikologijom Farmaceutski fakultet
Šapčanin Aida Prirodne nauke / Kemija / Analitička kemija Farmaceutski fakultet
Veljović Elma Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet
Žiga Nermina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet
Arslanagić Šefket Prirodne nauke / Matematika / Matematika Farmaceutski fakultet Sarajevo
Banjanin Božo Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečić Ervina Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bečić Fahir Biomedicina i zdravstvo / Temeljne medicinske nauke / Farmakologija i toksikologija Farmaceutski fakultet Sarajevo
Bilalović Emira Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Durić Kemal Biomedicina i zdravstvo / Farmacija / Farmaceutski fakultet Sarajevo
Džudžević-Čancar Hurija Prirodne nauke / Kemija / Organska kemija sa biokemijom Farmaceutski fakultet Sarajevo
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.