Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Potpora e-comerce informacija putem Interneta za fakultete i istraživačke organizacije
Ukupan iznos sredstava (KM)
190,000.00
Po grupacijama
Grupacijasort by this column Iznos sredstava (KM) Broj
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Sve 190,000.00 2
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Pregled pojedinačnih podrški
Organizacija - dobitnik podrškesort by this column Cilj podrške Iznos sredstava (KM)
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Pretplata za naučne časopise u elektronskoj formi za članice Univerziteta u Sarajevu 120,000.00
Univerzitetski teleinformacioni centar - UTIC Internet konekcija Univerziteta u Sarajevu 70,000.00
1 - 2
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.