Home
Potpora e-comerce informacija putem Interneta za fakultete i istraživačke organizacije
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM)
190,000.00
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM)sort by this column Broj
Sve 190,000.00 2
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Prirodne nauke 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Umjetnost 0.00 0
Pregled pojedinačnih podrški
Organizacija - dobitnik podrškesort by this column Cilj podrške Iznos sredstava (KM)
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Pretplata za naučne časopise u elektronskoj formi za članice Univerziteta u Sarajevu 120,000.00
Univerzitetski teleinformacioni centar - UTIC Internet konekcija Univerziteta u Sarajevu 70,000.00