Home
Potpora e-comerce informacija putem Interneta za fakultete i istraživačke organizacije
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM)
190,000.00
Po grupacijama
Grupacijasort by this column Iznos sredstava (KM) Broj
Umjetnost 0.00 0
Tehničke nauke 0.00 0
Sve 190,000.00 2
Prirodne nauke 0.00 0
Medicinske nauke 0.00 0
Humanističke nauke 0.00 0
Društvene nauke 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Pregled pojedinačnih podrški
Organizacija - dobitnik podrške Cilj podrškesort by this column Iznos sredstava (KM)
Univerzitetski teleinformacioni centar - UTIC Internet konekcija Univerziteta u Sarajevu 70,000.00
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Pretplata za naučne časopise u elektronskoj formi za članice Univerziteta u Sarajevu 120,000.00