Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u infrastrukturne sisteme
Ukupan iznos sredstava (KM)
203,500.00
Lista infrastrukturnih sistema
Naziv sistemasort by this column Namjena sistema Iznos sredstava (KM)
Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja Formiranje i uspostavljanje informacionog sistema u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo 83,500.00
COBISS.BH Bibliotečko-informacioni sistem 120,000.00
1 - 2
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.