Home
Ulaganja u infrastrukturne sisteme
[-1 ]
Ukupan iznos sredstava (KM)
203,500.00
Lista infrastrukturnih sistema
Naziv sistema Namjena sistemasort by this column Iznos sredstava (KM)
COBISS.BH Bibliotečko-informacioni sistem 120,000.00
Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja Formiranje i uspostavljanje informacionog sistema u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo 83,500.00