Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja za pristup međunarodnim bazama podataka
Ukupan iznos sredstava (KM)
99,460.00
Spisak međunarodnih baza podataka
Naziv baze podataka Namjena baze podatakasort by this column Iznos sredstava (KM)
EBSCO baza Stvaranje kvalitetnih uslova za naučnoistraživački rad u Kantonu Sarajevo 33,560.00
Science Citation Index i Current Contents Stvaranje kvalitetnih uslova za naučnoistraživački rad u Kantonu Sarajevo 65,900.00
1 - 2
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.