Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izradu magistratura
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj magistranata
192,000.00 52
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM) Broj magistranata
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 0.00 0
Društvene nauke 54,000.00 12
Humanističke nauke 18,000.00 4
Medicinske nauke 54,000.00 18
Prirodne nauke 6,000.00 2
Tehničke nauke 60,000.00 16
Umjetnost 0.00 0
Imena magistranata
Ime i prezime Matična organizacijasort by this column Radni naslov teze Iznos sredstava (KM)
Nerman Rustempašić Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Tehnološki postupci i pristup sanaciji i rekonstrukciji objekata Austrougarskog perioda 3,000.00
Nerman Rustempašić Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Tehnološki postupci i pristup sanaciji i rekonstrukciji objekata Austrougarskog perioda 3,000.00
Nihad Babović Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Mimar Sinan u Bosni-Njegova škola i utjecaj na graditeljstvo Bosne 3,000.00
Nihad Babović Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Mimar Sinan u Bosni-Njegova škola i utjecaj na graditeljstvo Bosne 3,000.00
Lemja Chabbouh Akšamija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Arhitektonski fakultet Sveučilištet u Zagrebu Arhitektura svrhe-akcetirane kamene mostovne konstrukcije Osmanskog perioda na Carskom Bosanskom drumu 6,000.00
Lemja Chabbouh Akšamija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Arhitektonski fakultet Sveučilištet u Zagrebu Arhitektura svrhe-akcetirane kamene mostovne konstrukcije Osmanskog perioda na Carskom Bosanskom drumu 6,000.00
Renata Jažić Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji, Italija i London School of Economics and Political Science, Velika Britanija Organizacija clustera za brži razvoj poduzetništva i restruktuiranje postojećih preduzeća 6,000.00
Renata Jažić Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji, Italija i London School of Economics and Political Science, Velika Britanija Organizacija clustera za brži razvoj poduzetništva i restruktuiranje postojećih preduzeća 6,000.00
Danijela Martinović Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Model točke pokrića u uvjetima neizvjesnosti i rizika 6,000.00
Danijela Martinović Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu Model točke pokrića u uvjetima neizvjesnosti i rizika 6,000.00
Haris Dizdarević Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Telekomunikacioni optički predajnici 3,000.00
Haris Dizdarević Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Telekomunikacioni optički predajnici 3,000.00
Hazim Glavić Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Okruženje za razvoj ekspertnih sistema sa hibridnom inferentnom mašinom 3,000.00
Hazim Glavić Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Okruženje za razvoj ekspertnih sistema sa hibridnom inferentnom mašinom 3,000.00
Sead Dizdarević Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Telekomunikacioni optički predajnici 3,000.00
Sead Dizdarević Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Telekomunikacioni optički predajnici 3,000.00
Jasna Duraković Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Globalizacija i uloga međunarodnih komunikacija s osvrtom na postdejtonsku Bosnu i Hercegovinu 3,000.00
Jasna Duraković Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Globalizacija i uloga međunarodnih komunikacija s osvrtom na postdejtonsku Bosnu i Hercegovinu 3,000.00
Maida Koso Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Neuropsihološka procjena kognitivnih funkcija kod osoba sa posttarumatskim stresnim poremećajem 3,000.00
Maida Koso Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Neuropsihološka procjena kognitivnih funkcija kod osoba sa posttarumatskim stresnim poremećajem 3,000.00
Đerzija Halilagić Mašinski fakultet u Sarajevu Istraživanje utjecaja paramateraobrade na hrapavost obrađene površine kod čeonog glodanja sa ultra visokim brzinama rezanja 3,000.00
Đerzija Halilagić Mašinski fakultet u Sarajevu Istraživanje utjecaja paramateraobrade na hrapavost obrađene površine kod čeonog glodanja sa ultra visokim brzinama rezanja 3,000.00
Alma Camović-Voljevica Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Radiološko-anatomski prikaz Willisovog prstena kao valvularnog mehanizma cerebralne cirkulacije 3,000.00
Alma Camović-Voljevica Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Radiološko-anatomski prikaz Willisovog prstena kao valvularnog mehanizma cerebralne cirkulacije 3,000.00
Amra Macić-Džanković Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Efikasnost terapijske primjene fibriolitika kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom 3,000.00
Amra Macić-Džanković Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Efikasnost terapijske primjene fibriolitika kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa ST-elevacijom 3,000.00
Denisa Zvizdić Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Koncentracija nitričnog oksida u pljuvački pacijenata sa diabetesom mallitusom 3,000.00
Denisa Zvizdić Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Koncentracija nitričnog oksida u pljuvački pacijenata sa diabetesom mallitusom 3,000.00
Sjra Užičanin Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Validnost procjene neuromotornog razvoja testom motoričkih sposobnosti djeteta u odnosu na alberta infant motor skalu kod djece do četiri mjeseca 3,000.00
Sjra Užičanin Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Validnost procjene neuromotornog razvoja testom motoričkih sposobnosti djeteta u odnosu na alberta infant motor skalu kod djece do četiri mjeseca 3,000.00
Velma Mulaosmanović Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Korelacija porođajne težine i krvnog pritiska u dječijoj populaciji 3,000.00
Velma Mulaosmanović Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Korelacija porođajne težine i krvnog pritiska u dječijoj populaciji 3,000.00
Ismar Hajro Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Instituom za materijale, zavarivanje i plastičnu deformaciju,Tehničkog Univerziteta u Grazu, Austrija Ispitivanje uticaja mikroregulirajućih elemenata i procesa proizvodnje na osobine zone uticaja toplote visokočvrstih čelika za integralne cjevovode 6,000.00
Ismar Hajro Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Instituom za materijale, zavarivanje i plastičnu deformaciju,Tehničkog Univerziteta u Grazu, Austrija Ispitivanje uticaja mikroregulirajućih elemenata i procesa proizvodnje na osobine zone uticaja toplote visokočvrstih čelika za integralne cjevovode 6,000.00
Almir Maljević Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Odredbe europskih i drugih međunarodnih ugovora o organiziranom kriminalitetu-s posebnim osvrtom na pitanja krivnje i kažnjivosti 3,000.00
Almir Maljević Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Odredbe europskih i drugih međunarodnih ugovora o organiziranom kriminalitetu-s posebnim osvrtom na pitanja krivnje i kažnjivosti 3,000.00
Nefisa Dobrača-Mahmutagić Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu Nezavisno sudstvo, sa posebnim osvrtom na reformu sudstva u Bosni i Hercegovini 3,000.00
Nefisa Dobrača-Mahmutagić Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu Nezavisno sudstvo, sa posebnim osvrtom na reformu sudstva u Bosni i Hercegovini 3,000.00
Atifa Ajanović Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu Utjecaj lipidne komponente hrane i temperature sredine uzgoja na sadržaj lipida i proteina u plazmi i tkivu tovnih pilića (brojlera) 3,000.00
Atifa Ajanović Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu Utjecaj lipidne komponente hrane i temperature sredine uzgoja na sadržaj lipida i proteina u plazmi i tkivu tovnih pilića (brojlera) 3,000.00
Amila Zukanović Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Efikasnost <> modela u evaluaciji riziko faktora karijesa kod dvanaestogodišnjaka 3,000.00
Amila Zukanović Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Efikasnost <> modela u evaluaciji riziko faktora karijesa kod dvanaestogodišnjaka 3,000.00
Belma Mahmutović-Husarić Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj socio-ekonomskih faktora na oralno zdravlje zaposlenih u proizvodnji 3,000.00
Belma Mahmutović-Husarić Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj socio-ekonomskih faktora na oralno zdravlje zaposlenih u proizvodnji 3,000.00
Naida Sulejmanagić Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj oralne antikoagulantne terapije na oralno-hirurške zahvate 3,000.00
Naida Sulejmanagić Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj oralne antikoagulantne terapije na oralno-hirurške zahvate 3,000.00
Samra Šalaga Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj prijevremene ekstrakcije mliječnih zuba postrane regije na razvoj dentofacijalnih defektnosti 3,000.00
Samra Šalaga Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu Uticaj prijevremene ekstrakcije mliječnih zuba postrane regije na razvoj dentofacijalnih defektnosti 3,000.00
Tina Kordić Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien Istorija baleta u Sarajevu 6,000.00
Tina Kordić Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien Istorija baleta u Sarajevu 6,000.00
Mensur Hodžić Univerzitet u Postdamu, Njemačka-Faculty of Economics and Social Sciences Bosnia and Herzegovina in transition and a role Public Affairs Agency in modern Society 6,000.00
Mensur Hodžić Univerzitet u Postdamu, Njemačka-Faculty of Economics and Social Sciences Bosnia and Herzegovina in transition and a role Public Affairs Agency in modern Society 6,000.00
1 - 52
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.