Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Dok.  Mag.  Lab.  Baze  Sistemi  Skupovi  Časopisi  Učešeće  Izdavaštvo  E-comerce  Promocija  Enciklopedije  Inovatori   
Izvještaji
Doktoranti
Magistranti
Laboratorije
Baze podataka
Sistemi
Organizacija skupova
Domaći časopisi
Prisustvo skupovima
Izdavaštvo
E-commerce
Promocija
Enciklopedije
Inovatori

Ulaganja u izradu doktorata
Ukupan iznos sredstava (KM) Ukupan broj doktoranata
180,000.00 30
Po grupacijama
Grupacija Iznos sredstava (KM) Broj doktoranata
Biomedicina i zdravstvo 0.00 0
Biotehničke nauke 16,000.00 2
Društvene nauke 46,000.00 8
Humanističke nauke 10,000.00 2
Medicinske nauke 50,000.00 10
Prirodne nauke 16,000.00 2
Tehničke nauke 42,000.00 6
Umjetnost 0.00 0
Imena doktoranata
Ime i prezime Radni naslov teze Matična organizacijasort by this column Iznos sredstava (KM)
Jasna Pašić Prilog određivanja udaljenosti mjesta kvara na vodovodima elektroenergetskog sistema Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fakultet za elektrotehniko, računalštvo in informatika na Univerzi v Mariboru, Slovenija 8,000.00
Jasna Pašić Prilog određivanja udaljenosti mjesta kvara na vodovodima elektroenergetskog sistema Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fakultet za elektrotehniko, računalštvo in informatika na Univerzi v Mariboru, Slovenija 8,000.00
Senadin Musabegović Rat-ustanovljenje totalitarnog tijela European University Institute,Department of Political and Social Sciences 8,000.00
Senadin Musabegović Rat-ustanovljenje totalitarnog tijela European University Institute,Department of Political and Social Sciences 8,000.00
Haris Šupić Sustav s koračnim zaključivanjem temeljenim na pohranjenim slučajevima Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu 8,000.00
Haris Šupić Sustav s koračnim zaključivanjem temeljenim na pohranjenim slučajevima Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu 8,000.00
Nerzuk Ćurak Geopolitika Jugoistočne Evrope (Futurološki diskurs) Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Nerzuk Ćurak Geopolitika Jugoistočne Evrope (Futurološki diskurs) Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Rasim Delić Nastanak, razvoj i uloga Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani Bosne i Hercegovine Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Rasim Delić Nastanak, razvoj i uloga Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani Bosne i Hercegovine Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Rašida Kadrić Pripovjetke za djecu u bosanskohercegovačkoj književnosti Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli 5,000.00
Rašida Kadrić Pripovjetke za djecu u bosanskohercegovačkoj književnosti Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli 5,000.00
Enisa Omanović New biosensors Karl-Franzens-Universitat Graz-Institut for Chemistry,Department for Analityc Chemistry 8,000.00
Enisa Omanović New biosensors Karl-Franzens-Universitat Graz-Institut for Chemistry,Department for Analityc Chemistry 8,000.00
Maida Čohodar Modeliranje i simulacija robota sa fleksibilnim člancima primjenom bond grafova Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Maida Čohodar Modeliranje i simulacija robota sa fleksibilnim člancima primjenom bond grafova Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Ajša Meholjić-Fetahović Procjena vrijednosti metoda po Vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Ajša Meholjić-Fetahović Procjena vrijednosti metoda po Vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Feriha Hadžagić-Ćatibušić Korelacija neurološkog, neuroradiološkog i elektroencefalografskog nalaza kao prediktivni faktor u dijagnozi spastične hemipareze kod djece Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Feriha Hadžagić-Ćatibušić Korelacija neurološkog, neuroradiološkog i elektroencefalografskog nalaza kao prediktivni faktor u dijagnozi spastične hemipareze kod djece Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Sadeta Hamzić Sero-epidemiološka istraživanja Q-groznice među stanovnicima ugroženih područja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Sadeta Hamzić Sero-epidemiološka istraživanja Q-groznice među stanovnicima ugroženih područja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Svjetlana Loga-Zec Modeli tretmana shizofrenih bolesnika antipsihoticima Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Svjetlana Loga-Zec Modeli tretmana shizofrenih bolesnika antipsihoticima Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Pakeza Drkenda Modaliteti prorjeđivanja plodova novostvorenog evropskog sortimenta šljive u funkciji regulisanja odlika njihovog proizvodnog potencijala Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa ETH-Cirih i FAW Institutom 8,000.00
Pakeza Drkenda Modaliteti prorjeđivanja plodova novostvorenog evropskog sortimenta šljive u funkciji regulisanja odlika njihovog proizvodnog potencijala Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa ETH-Cirih i FAW Institutom 8,000.00
Lada Sadiković Mjesto države u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Lada Sadiković Mjesto države u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Vedad Šakić Uticaj gojidbenog stanja na reproduktivne i produktivne pokazatelje i pojavu nekih mataboličkih poremećaja kod krava holštajn frizijske pasmine Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
Vedad Šakić Uticaj gojidbenog stanja na reproduktivne i produktivne pokazatelje i pojavu nekih mataboličkih poremećaja kod krava holštajn frizijske pasmine Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5,000.00
1 - 30
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.