Home
Organizacija
Naziv Name
Ekonomski institut Sarajevo Economic institute sarajevo
Kontakt informacije
Skra─çeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
EIS Kemal Hrelja Branilaca sarajeva47 033 664 047 ; 033 442 576 033 664 047 ekimstsa@bih.net.ba