Home
Organizacija
Naziv Name
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Faculty for traffic and communication
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
FSK Čaušević Samir Zmaja od Bosne 8 033 565202 033 225985 fakskom@bih. net. ba