Home
Organizacija
Naziv Name
Medicinski fakultet u Sarajevu Medical faculty Sarajevo
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
MFS Bakir Mehić Čekaluša90 033 665 949 033 203 670 medicinski.fakultet@mf.unsa.ba www.mf.unsa.ba