Home
Organizacija
Naziv Name
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Faculty of Sport and Physical Education
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
FASTO Siniša Kovač Patriotske lige 41 033 668 768 , 211 538 033 211 537 skovac@fasto.unsa.ba