Home
Organizacija
Naziv Name
ENERGOINVEST- Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima, d.o.o. Sarajevo ENERGOINVEST - RTC-AMT - Centre for Research Technology
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
"E" - RTC - AMT Nedžad Kolaković Tvornička 3 + 387 33 47 39 38 + 387 33 62 22 46 rtcamt@bih.net.ba