Home
Organizacija
Naziv Name
Udruženje mreža poslovne saradnje BCN-SME Business cooperation network
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
BCN-SME Jusuf Aličić Branilaca Sarajeva20/I 033 222 396 033 222 396 hromic@bih.net.ba ; lamija_pasrc@yahoo.com