Home
Organizacija
Naziv Name
Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
US Hasan Muratović Obala Kulina bana7/II 033 663 392 033 663 393 rektorat@unsa.ba ; javnost@unsa.ba www.unsa.ba