Home
Obrazovanje - područja
Područjesort by this column Broj Diplomaca Broj Magistara Broj Doktora Ukupno
Biomedicina i zdravstvo 60 82 193 335
Biotehničke nauke 10 25 52 87
Društvene nauke 29 59 110 198
Humanističke nauke 39 40 113 192
Nepoznato 35 66 99 200
Prirodne nauke 22 29 109 160
Tehničke nauke 41 68 114 223
Sva područja 236 369 790 1395