Home
Obrazovanje - područja
Područjesort by this column Broj Diplomaca Broj Magistara Broj Doktora Ukupno
Biomedicina i zdravstvo 60 83 196 339
Biotehničke nauke 10 25 52 87
Društvene nauke 30 60 113 203
Humanističke nauke 40 40 114 194
Nepoznato 35 66 99 200
Prirodne nauke 22 29 111 162
Tehničke nauke 41 68 115 224
Sva područja 238 371 800 1409